Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningskonferens 2015. Kvällens innehåll Bakgrund Idrottslyftet Idrottens stödorganisation till föreningar Er förenings utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningskonferens 2015. Kvällens innehåll Bakgrund Idrottslyftet Idrottens stödorganisation till föreningar Er förenings utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Föreningskonferens 2015

2 Kvällens innehåll Bakgrund Idrottslyftet Idrottens stödorganisation till föreningar Er förenings utveckling

3 Svensk fotboll

4

5 Hur ska Sörmländsk fotboll ta sig dit? SöFFs prioriterar 2015-2017 Bättre utbildade Barn- och Ungdomsledare Ökad tävlingsverksamhet inomhus vintertid Bryta trend spelare som slutar 15 år-senior Effektivare SöFF-organisation

6 1982 33 år sedan!

7

8 26 år sedan! 1989

9 Vad har hänt sedan dess?

10 Idrottslyftets fyra delar

11 "Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill"

12 LOK-Stöd 2004-2012

13 Antal utövare per genus fördelat per ålder Antal

14 Andelar utövare jämfört med distriktspopulation

15 ? Vad kan det bero på att trots bättre vetande och mer resurser har utvecklingen fortsatt?

16

17 Framtidens Idrottsförening Filmklipp Filmklipp

18

19 Uppgifter från ungdomsbarometern

20 Kommunikation

21

22 Hur behåller vi ungdomarna inom fotbollen? Filmklipp Filmklipp

23

24 Varför och för vems skull? Bättre utvecklingsmiljö för barnen/spelarna Gott ledarskap Stödjande föräldrar Välorganiserade föreningar

25 Jobbet med de aktiva Förbunds- utveckling Förenings- utveckling Tränar- & Ledar- utveckling Anläggnings- utveckling Idrottsträning & tävling Organisation? Flexibilitet? Status? Miljön? Kompetensen? Flexibilitet? Rätt? Urbanisering? Kapacitetskrav? Kompetens? Utbildningsstruktur? Lärandet? Struktur? Regler & Bestämmelser? Rätt träning? ”Rätt” verksamhet? Bemötande? Påverkansmöjligheter? Bättre verksamhet för spelarna

26 Styrdokument och arbetssätt Idrotten Vill SvFF mål och strategidokument 2013-2017Inriktnings-PM för föreningsutveckling 2014-2017Utvecklingsplan för sörmländsk fotboll 2013-2017 Insatser utifrån föreningens behov Insatser för Föreningsutveckling Insatser för Ledarutveckling Insatser för Spelarutveckling Insatser för Föräldrautveckling

27 Ansvarsfördelning Södermanlands Fotbollförbund är ”uppdragsgivare” SISUs Idrottskonsulenter är ”utbildningssamordnare” Norra zon Conny Dahlqvist Torbjörn Berglund Jesper Stridh Östra zon Stefan Fredriksson Lenita Lannér Västra zon Jonas Nilsson Södra zon Camilla Bratt Malin Knudsen Insatser utifrån föreningens behov Föreningens utvecklingsansvarig är en nyckelperson

28 Ansvarsfördelning SISUs konsulenter har kontinuerlig kontakt med föreningen och samordnar utbildningsinsatser tillsammans med föreningen. Fotbollsrelaterade ämnen ansvarar SöFF för, ffa inom: - Ledarutveckling - Spelarutveckling Övriga ämnen ansvarar SISU för, ffa inom: - Föreningsutveckling - Föräldrautveckling Riktlinjer Samtliga utbildningsinsatser i föreningen redovisas till SISU Fotbollens studiematerial ska användas

29 Samarbete ger mer resurser Genom att redovisa er utbildningsverksamhet till SISU Idrottsutbildarna skapar ni mer resurser till er förening och sörmländsk fotboll

30 Folkbildning Tar till vara på kunskapen som finns i och runt er förening Skapar delaktighet och gemenskap Samlar kunskapen – skapar mötesplatser Dokumentera och redovisa era utbildningsinsatser

31 En utbildningsinsats kan se ut på många olika sätt, men några saker är viktiga att tänka på Grunden är att deltagarna lär av varandra och lär varandra. En lärgrupp ska ha ett tydligt utbildnings- eller utvecklingssyfte. Ledaren för lärgruppen ansvarar för närvarolistan samt att deltagarna kommer till tals. Ni ska vara minst 3 personer/tillfälle (inkl ledaren) för att det ska räknas som en lärgruppsträff. Varje träff ska pågå minst 1 utbildningstimme (45 min). Det ska finnas ett studiematerial i grunden för stöd och kunskapsbas. (SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa er att hitta studiematerial som passar just ert ämne)

32 Utvecklingsansvarig i förening Kontaktytan mellan föreningen – SISU – SöFF när det gäller utveckling av Sörmländsk fotboll. Ha kunskap och kunna informera i den egna föreningen om Föreningens Spelarutbildningsplan (egen eller SvFF Spelarutbildningsplan) SöFF Spelarutbildning SöFF Tränarutbildning Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarna

33 Hur börjar vi? Boka ett möte med er SISU-konsulent och gör en utbildningsplan för att utveckla er verksamhet Vad är ert behov? Hur ska ni utbilda er inom det? När ska ni utbilda er inom det?

34 Vad ska det leda till? SöFFs prioriterar 2015-2017 Bättre utbildade Barn- och Ungdomsledare Ökad tävlingsverksamhet inomhus vintertid Bryta trend spelare som slutar 15 år-senior Effektivare SöFF-organisation

35

36 Se skattningen Fyll i närvarolistan för en SISU-träff, - en av er skriver under som ansvarig ledare Fyll i nulägesanalysen Gör en handlingsplan för er verksamhet Avsluta med att ge SöFF och SISU tips på hur vi kan förbättra stödet till er förening Dokumenten lämnas till mig som underlag till era respektive SISU-konsulenter

37 Kvällens innehåll Bakgrund Idrottslyftet Idrottens stödorganisation till föreningar Er förenings utveckling


Ladda ner ppt "Föreningskonferens 2015. Kvällens innehåll Bakgrund Idrottslyftet Idrottens stödorganisation till föreningar Er förenings utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser