Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG-kriterier: Du kan G- kriterierna Du kan muntligt och skriftligt berätta om minst en händelse per årtionde, där terrorister varit inblandade 1.1970-talet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG-kriterier: Du kan G- kriterierna Du kan muntligt och skriftligt berätta om minst en händelse per årtionde, där terrorister varit inblandade 1.1970-talet."— Presentationens avskrift:

1 VG-kriterier: Du kan G- kriterierna Du kan muntligt och skriftligt berätta om minst en händelse per årtionde, där terrorister varit inblandade 1.1970-talet 2.1980-talet 3.1990-talet 4.2000-talet Samt göra jämförande analyser av dessa händelser. Du kan förklara innebörden i begreppen : 1.Dominoteorin. 2.FNL. 3.Terror. 4.Terrorism.

2 VG Planering Vecka39404142 VGLäs i häftet om: Världen efter kriget. Kalla kriget. Asien och Afrika. Ny män i Sovjet – ny avspänning. Direkt-sammanfattningen. Svara på instuderingsfrågorna efter respektive kapitel. Gå på föreläsningen. Se på film om Kalla kriget. Läs i häftet om: Europa och Asien. Börja med VG-temat: Terror och terrorism. Läs VG - Häftet. Svara på instuderingsfrågorna på sista sidan. Börja skriva på inämningsuppgiften: Skriv om minst en händelse per årtionde, där terrorister varit inblandade (1970-talet, 1980-talet 1990-talet, 2000-talet.). Samt göra jämförande analyser av dessa händelser. Se på film om Terrorismen. Jobba vidare med VG- uppgiften. Se på film om terrorismen. Lämna in uppgiften senast på torsdag kl.15.00. Må Prov på G-delen. Gå på introföreläsning om uppdraget. Börja jobba på uppdraget. Ska redovisas senast to v43..

3 Kalla Kriget VG- föreläsning

4 Andra världskriget slut. Vänner blir fiender. Efter kriget ockuperades Tyskland av segrarmakterna. Hela Tyskland delades in i zoner. Även huvudstaden, Berlin delades in i zoner. På ena sidan stod USA Storbritannien och Frankrike. På den andra stod Sovjetunionen.

5 Ockupationen av Tyskland  Motsättningar rådde mellan länderna gällande ockupationen av Tyskland.  Sovjetisk transportblockad av Berlin 1948.  Väst svarade med att införa en luftbro. Man flyg in allt vad (Väst)berlinarna behövde.  Kommunismens framfart i Östeuropa, de flesta länderna blev kommunistiska.  Tyskland delades 1949.

6

7 Kalla kriget. Det kalla kriget kom att visa sig på olika sätt: Länderna stöttade olika regimer (kommunism mot kapitalism) Länderna blandade sig i konflikter som inte direkt berörde dem själva. Länderna rustade med kärnvapen. Länderna startade en kapplöpning i rymden. En järnridå sattes upp mellan Väst- och Östeuropa, där Västeuropa var USA-vänligt och Östeuropa styrdes/stöttades av Sovjet. Berlinmuren restes av kommunisterna.

8 USA Sovjetunionen USA Sovjetunionen  Ideologi Kapitalism  = ekonomiskt system där produktionsmedlen (fabriker etc.) ägs av enskilda och drivs i vinstsyfte. Ideologi Kommunism  = Kommunismen förespråkar ett samhälle där produktionsmedlen ägs gemensamt, via en arbetarklassens 'stat’.

9 USA  USA:s president Harry S. Truman 1947 sa ”att fria nationer som hotades av kommunismen ska få hjälp”.  Det här kom sedan att kallas för Trumandoktrinen  För att doktrinen skulle bli verkningsfull måste den kompletteras med ekonomiska åtgärder =marshallhjälpen

10 Sovjetunionen  Ledarna i var nu rädda för angrepp från väst och att kommunismen skulle störta. Vilket medförde att…  Att en man vid namn Leonid Brezjnev införde..  Brezjnevdoktrinen 1968 som var en följd av att Sovjet i sin tur ville skydda kommunismen från angrepp.

11 Propaganda användes för att visa vilket land som var det bästa Propaganda användes för att visa vilket land som var det bästa

12 Försvarsförbund bildades  USA och Sovjet fick med sig andra länder i kalla kriget.  NATO (North Atlantic Treaty Organisation) bildades 1949. USA, Canada och flera västeuropeiska länder var medlemmar.  Sovjet bildade 1955 Warszawapakten ihop med flera östeuropeiska stater.

13 Koreakriget 1950-53  USA hjälpte Sydkorea på uppdrag av FN.  Men även föra att skydda egna intressen i landet.  Sovjet kände sig hotade och stödde Nordkorea, det möjliggjorde att de kunde tränga in i Sydkorea.  Kina anslöt sig även till Nordkorea för att hjälpa dem i kampen.  Efter långvariga förhandlingar slöts vapenstillestånd 1953.

14 Vietnamkriget VVietnam delades 1954 i två stater. SSydvietnam = Icke- kommunistisk regering. NNordvietnam = Kommunistisk regering. FFNL inledde gerillakrig mot regeringen i Sydvietnam. SSydvietnam fick hjälp av USA som ville förhindra kommunismen. (Dominoteorin) SSovjet och Kina stödde Nordvietnam och gerillan.

15 Vietnamkriget   Nordvietnam stödde FNL med vapen och trupper.   Vilket gjorde att USA bombade därför även Hanoi och städer i norr.   Kriget drabbade civilbefolkningen. USA använde napalmbomber och kemiska stridsmedel som ”agent orange”.   USA fick hård kritik hemifrån och man drog tillbaka sina trupper 1972.   Sydvietnam tvingades kapitulera 1975.

16 Vietnamkriget   Hela Vietnam blev nu kommunistiskt.   Och syd drabbades hårt   När Sovjet föll, föll även landets ekonomi, men den omorganiserades till att bli alltmer kapitalistiskt.

17 Cuba - krisen  Genom revolution hade en socialistisk regim under ledning av Fidel Castro tillträtt på Cuba i slutet av 1950.  Bröt med USA,fick stöd av Sovjet.  I oktober 1962 upptäckte USA kärnvapen anordningar på Cuba.

18 Avskjutningsanordningar på Cuba  Det visade sig att Sovjet var på väg med fartyg till Cuba.  USA blockerade Cubas hamnar.  Sovjet beslöt sig till slut att vända hem och montera ner anordningarna.

19 Ungern 56 och Prag 68

20 Tekniska Kapplöpningen  Både Sovjet och USA hade kärnvapen.  USA skaffade mer avancerade kärnvapen, kapplöpningen hade börjat.  Sovjet sägs ha tillverkat den största atombomben som skulle kunna utplåna hela Europa?  Länderna kunde slå ut varandra flera gånger om.  Terrorbalans uppstod, ingen vågade anfalla.

21 Forts. tekniska kapplöpningen RRRRymdtekniken tog fart. SSSSovjet var ledande inom området. SSSSatelliten Sputnik 1957, Yuri Gagarin var första människan i rymden 1961. UUUUSA satsade hårt under 1960- 70 talet för att komma ifatt Sovjet. AAAApollo 11 med Neil Louis Armstrong, första människan att landstiga månen 1969.

22  Slutet 1960 början 70, var relation bättre.  Dels på grund av SALT- (Strategic Arms Limitation Talks) förhandlingarna = långsammare upprustning.  Slutet 1970, blev relationen sämre, Sovjet invaderade Afghanistan.  Under 1980-talet ökade upprustningen från båda håll.  USA satsade på Stjärnornas krig = slå ut kärnvapnen innan de nådde USA. Vilket de aldrig behövde använda. Men visst var det ett bra skydd?

23 Två Stormakter eller flera?  Under 60-talet blev det alltmer tydligt att det fanns mer än två stormakter.  Kina utvecklade eget kommunistiskt system oberoende av Sovjet.  Kina hade nu tillgång till kärnvapen.  Japan blev en ekonomisk stormakt, som hotade USA ställning.  EG, numera EU, konkurrerade med USA och Japan om den ekonomiska makten.

24 The end del 1


Ladda ner ppt "VG-kriterier: Du kan G- kriterierna Du kan muntligt och skriftligt berätta om minst en händelse per årtionde, där terrorister varit inblandade 1.1970-talet."

Liknande presentationer


Google-annonser