Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Jalta konferensen i februari 1945 • Deltagare: Churchill, Roosevelt och Stalin • Överenskommelsen: 1.fria val i det då ockuperade Polen, 2.att Nazityskland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Jalta konferensen i februari 1945 • Deltagare: Churchill, Roosevelt och Stalin • Överenskommelsen: 1.fria val i det då ockuperade Polen, 2.att Nazityskland."— Presentationens avskrift:

1

2  Jalta konferensen i februari 1945 • Deltagare: Churchill, Roosevelt och Stalin • Överenskommelsen: 1.fria val i det då ockuperade Polen, 2.att Nazityskland skulle delas in i fyra ockupationszoner 3.Sovjet skulle hjälpa USA i kampen mot Japan. • Problemet: 1.Sovjet ville att regeringen i Lublin (kontrollerad av Sovjet) skulle bli Polens lagliga regering och inte exilregeringen i London.

3

4  Potsdamkonferensen den 15 juli till 2 augusti 1945 • Deltagare: Churchill, Truman (ny president), Stalin • De fem D:na – Denazifiering, Demilitarisering, Demokratisering, Demontage, Decentralisering. • Överenskommelse:  Polens nya gränser – Oder – Neisselinjen och Curzonlinjen • Problem:  Innan mötet i Potsdam meddelade Molotov att valen i Polen skulle hållas i sovjetisk stil, d v s med representanter utvalda av Sovjet  Truman ville demobilarisera snabbt efter kriget mot Japan och i den amerikanska kongressen ville man gå tillbaka till isolationspolitiken • Lösningen:  Gå med på Sovjets krav för att slippa väpnad konflikt…

5  Under hösten och vintern 1946 installerades Sovjetvänliga regeringar i Polen, Ungern, Rumänien och Bulgarien  Sovjet försökte även bli kvar på Bornholm, men tvingades lämna ön  Under hösten 1946 utropas de nya folkrepublikerna Rumänien och Bulgarien  USA väljer att byta politik och inte längre titta på

6 HARRY S TRUMAN GEORGE C MARSHALL  Den 12 mars 1947 framträdde Truman inför kongressen där han begärde 400 miljoner dollar i stöd åt Grekland och Turkiet  Han presenterade också Trumandoktrinen där han ansåg det vara USA:s plikt att hjälpa nationer att stå emot utländsk aggression och ockupation.  Den europeiska ekonomin hade haft väldigt svårt att återhämta sig och USA befarade att den ekonomiska nöden skulle orsaka politisk instabilitet i länder som Frankrike och Italien.  Den 5 juni 1947 talade USA:s utrikesminister Marshall vid Harvard och presenterade Marshallplanen för att ge ekonomiskt stöd åt länderna i Europa  Efter ett planeringsmöte i Paris i juni 1947 stod det dock klart att länderna i Östeuropa inte skulle ta emot hjälpen  Den 3 juli kallade Molotov planen för "en otillåten inblandning i de europeiska ländernas angelägenheter”  Under 1948-1952 kostade Marshallhjälpen 11,8 miljarder dollar.

7

8 USA CCCP  Ett starkt Europa att handla med en stark allierad i Västtyskland  Hindra ett nytt sovjetiskt imperium – skapa balans  Hindra Sovjet att kräva ett ekonomiskt krigsskadestånd av Tyskland för att förhindra en ny Versaillesfred  Skapa en buffertzon mot Tyskland och därmed förhindra framtida krig  När krigsskadeståndet nekades svarade Stalin med att bilda staten DDR 1948  Var i behov av tillgången till världshaven – påtryckningar mot Turkiet

9  Varade mellan den 24 juni 1948 till 12 maj 1949  Detta var Sovjets svar på bildandet av Västtyskland och införandet av D-marken som valuta  Sovjet spärrade av vägarna till Västberlin  USA svarade med en ”luftbro” – flygplan fraktade livsmedel, kläder och bränsle  Totalt fraktades ca 7000 ton per dag och under det första halvåret flögs ca 55 miljoner kilometer

10

11  50- talet: Koreakriget, Suezkonflikten  60- talet: Kongokrisen, Kubakrisen, Berlinmuren, Vietnamkriget, ”Dominoteorin”, Pragvåren  70- talet: Div konflikter på den Afrikanska kontinenten, ”Avspänningspolitiken”  80- talet: Afghansk-Sovjetiska kriget, SDI (Strategic Defense Initiativ), Berlinmurens fall  90- talet: Jugoslaviens fall, Sovjetunionens fall, Tjeckoslovakiens fall  … och många, många fler som vi går igenom vid ett senare tillfälle!


Ladda ner ppt " Jalta konferensen i februari 1945 • Deltagare: Churchill, Roosevelt och Stalin • Överenskommelsen: 1.fria val i det då ockuperade Polen, 2.att Nazityskland."

Liknande presentationer


Google-annonser