Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Supermakter och terrorbalans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Supermakter och terrorbalans"— Presentationens avskrift:

1 Supermakter och terrorbalans
Det kalla kriget

2 Ämnets syfte och roll i utbildningen
Kursplan för Historia Ämnets syfte och roll i utbildningen Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation.

3 I ämnet historia kommer inom detta område att prata
efterkrigstiden. Du skall: förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden, – utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv, För betyget G skall du visa intresse och förståelse för de historiska skeendena. För betyget skall du förutom det ovanstående även visa på en djupare insikt. För betyget MVG skall du förutom det ovanstående även skriftligen visar en visar på de historiska händelserna inom det kalla kriget.

4 Det kalla kriget 1945 bildas Förenta Nationerna. FN skulle jobba för fred. 50 länder var med från början. Trots goda föresatser avlöstes andra världskriget av ett kallat krig. Efter andra världskriget ville Sovjetunionen skydda sin gräns. Därför införlivade Sovjetunionen länderna Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Bulgarien och Rumänien. Dessa länder bildade en mur mot väst. Berlinblockaden är et slående exempel på hur det kalla kriget var. Kalla kriget del 1: (DVD1406)

5 Tyskland delas 1949 slår Frankrike, England och USA ihop sina zoner i
Tyskland. Västtyskland En ny stat bildades Förbundsrepubliken Tyskland BRD Den sovjetiska delen kallades för Tyska demokratiska republiken DDR Östtyskland Väst var oroliga för öst att öst skulle få för stor makt. Väst bildade då försvars organisationen NATO. Öst svarade med att bilda Warszawapakten. Nu börjar en enorm kapprustning, vem skulle bli först med det ena eller det andra. Kärnvapen, rymden etc

6 Till slut hade båda sidorna så enorma mängder vapen att
de hade kunnat utplåna jorden flera gånger om. Detta kom att kallas för terrorbalans. Gränsen mellan öst och väst fick namnet ”Järnridån”


Ladda ner ppt "Supermakter och terrorbalans"

Liknande presentationer


Google-annonser