Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årshjul till socialförvaltning 2014-09-19 Januari –Arbetsmiljörapport –Uppgiftslämnande inför bokslut; ekonomi samt uppföljning av mål i verksamhetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årshjul till socialförvaltning 2014-09-19 Januari –Arbetsmiljörapport –Uppgiftslämnande inför bokslut; ekonomi samt uppföljning av mål i verksamhetsplan."— Presentationens avskrift:

1 Årshjul till socialförvaltning 2014-09-19 Januari –Arbetsmiljörapport –Uppgiftslämnande inför bokslut; ekonomi samt uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista december –Mätperiod oplanerade sjuktransporter v. 5-12 –Färdigställande av patientsäkerhetsberättelse –Revidering av avgiftsreglemente –Revidering av delegeringsförteckning –Revidering av dokumenthanteringsplaner Februari –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista januari –Färdigställande av kvalitetsbokslut –Framtagande av underlag för äskande inför kommande års budget Mars –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista februari –Skyddsrond –Underlag till nästa års personalbudget –PPM Trycksår och Fall v.10 –PPM BHK v.12-13 –Mätning ”mål & mått” vecka 12-13 –Uppsökande 75-års verksamhet –Styrgrupp gör analys inför val av förbättringsområden –Start medarbetarsamtal April –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi, nyckeltal och uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista mars –Arbetsmiljöenkät –Mätperiod Mest sjuka äldre Maj –1:a måndagen, introduktionsdagdag för nyanställda –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal per den sista april –Mätperiod Mest sjuka äldre –Framarbetande av målformuleringar för kommande års verksamhetsplan –Styrgrupp går igenom analysmaterial utifrån valda förbättringsområden Juni –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista maj Augusti –Uppgiftslämnande inför prognos/delårsbokslut; innehåller såväl ekonomi, nyckeltal och uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista juni –Skicka ut uppföjlningsenkät till sommarvikarier –Styrgrupp gör analys inför val av förbättringsområden September –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista augusti –Skyddsrond –checklista inför arbetsmiljö/kvalitetsrunda i november –Psykiatriöverenskommelsen - 30 september – Leverans av bedömningsunderlag i SKL:s webbverktyg till slutbedömning från kommuner och landsting – Grundkrav 2 –Uppsökande 75-års verksamhet –Inrapportering av uppgifter till Kolada –Uppföljning/utvärdering av sommaren –PPM Trycksår och Fall v.37 –Mätning ”mål & mått” vecka 39-40 Oktober –1:a måndagen, introduktionsdag för nyanställda –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi, nyckeltal samt uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista september –Arbetsmiljöenkät –PPM BHK v.42-43 –Influensavaccination patienter –Frågeformulär kvalitetsrevision sista svarsdatum 11/10 –Psykiatriöverenskommelsen - 1 november – leverans av bedömningsunderlag i SKL:s webbverktyg till slutbedömning från kommuner och landsting – Grundkrav 1 –Psykiatriöverenskommelsen – 1 november – leverans av bedömningsunderlag i SKL:s webbverktyg till slutbedömning från kommuner och landsting – prestationsmål –Inlämning till Kolada 31 oktober –Styrgrupp går igenom analysmaterial utifrån valda förbättringsområden November –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista oktober –Influensavaccination pat. o personal –Mätperiod Mest sjuka äldre –Uppföljning av ledstjärnor, sista svarsdatum 30/11 –Start lönesamtal December –Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista november Inredan: Socialtjänst/Organisation och verksamhet SN SocialnämndPPM Punktprevalensmätning, SKL Sveriges kommuner och landsting KS KommunstyrelsenBHK Basalahygienrutiner och klädreglerMål & mått – för en fungerande vårdkedja av mest sjuka äldre i Skaraborg


Ladda ner ppt "Årshjul till socialförvaltning 2014-09-19 Januari –Arbetsmiljörapport –Uppgiftslämnande inför bokslut; ekonomi samt uppföljning av mål i verksamhetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser