Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chefkandidatprogram för chef över chef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chefkandidatprogram för chef över chef"— Presentationens avskrift:

1 Chefkandidatprogram för chef över chef

2 Syfte Programmet syftar till att
ge verktyg, faktakunskap och träning så att deltagarna har en beredskap att ta sig an chefsuppdrag med fokus att leda och utveckla verksamhet och att leda andra chefer. att ge deltagarna möjlighet att reflektera över om – och i så fall varför - de vill ta sig an ett större chefsuppdrag.

3 Målgrupp Första linjens chefer som visat ett intresse för att ta sig an ett större chefsuppdrag. Nominerade kandidater bör ha ett chefsuppdrag och har genomgått chefkandidatsprogrammet eller har motsvarande kunskaper.

4 Huvuddelar Att leda och utveckla verksamhet. Att leda chefer.
Att leda sig själv.

5 Att leda chefer 16–18 september Hur vi organiserar 22–23 oktober
Ledning och styrning 2–4 december Verksamhetsplan och uppföljning 14–15 januari Rollen som chef över chef. Lojalitet. Rollen som ”utrikesminister”. Vår organisation. Koncernnyttan i fattade beslut. Systemteoretiskt tänkande. Intressentmodellen. Ledningsgruppsarbete. Styrprinciper -Mål -Ekonomi -Kvalitet -Tillgänglighet -Process -HR. -Kompetensförsörjning. Hur använda stödfunktionerna? Verksamhetsplan. Uppföljning, analys och återkoppling. Ägarcontrolling. Strategiskt tänkande. Kommunikativt chefskap. Feed-back Verksamhetsstyrning och förbättringsarbete 3–4 mars Produktions- och Kapacitetsplanering 14–16 april Verksamhetsanalys och final 19–20 maj Värdebaserad verksamhetsstyrning. Att leda med värderingar. Att leda i förändring. Förbättringsarbete. Produktions- och kapacitetsplanering. Mina drivkrafter; varför vilja bli chef. Presentationsteknik. Presentation av organisationsanalysen. Återkoppling på presentationen. Alternativa organisationsformer. Min fortsatta utveckling för att nå mina mål.

6 Nomineringsprocess Strukturerad intervju lokalt på förvaltningarna.
Förvaltningen nominerar och prioriterar kandidater med motivering enligt mall. Test. Uttagning till programmet (förslag som skickas ut till berörda förvaltningar).


Ladda ner ppt "Chefkandidatprogram för chef över chef"

Liknande presentationer


Google-annonser