Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 13 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 13 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 13 Välkomna!

2 Organisation för ombyggnaden Ombyggnadskoordinator: Karin Jansson Projektledare: Peter Hamrén Förvaltare: Andreas Odell Bovärd: Tubbe Sebom Fastighetsingenjör: Mats Edvardsson Totalentreprenör i samverkan: Skanska, Svante Ekesiöö, Projektchef

3 Dagordning Info Svenska Bostäder Samråd och hyror Basfakta kring huset Arbetsprocess Bakgrund till renoveringen Genomgång av ombyggnadsarbeten i allmänna utrymmen och på gård (basnivå) Genomgång av ombyggnadsarbeten i lägenheter (basnivå) Planerad start och tidplan Evakuering och ersättningar Frågor och synpunkter

4 Om Svenska Bostäder 27 000 bostadslägenheter i Stockholm Stambyten genomförda i över 15 000 lägenheter Innerstaden: cirka 4 500 bostadslägenheter Cirka 200 lägenheter stambyts per år där hyresgästerna bor kvar 2 -3 hus per år helupprustas där hyresgästerna flyttar ut under ombyggnadstiden Pyramiden 13 blir den femte fastigheten i kvarteret som ska totalrenoveras

5 Upprustningsnivå – vad avgör? Byggnadstyp, ålder, intresseanmälan, ägandetid Långsiktig förvaltning 10-årsplaner, 5-årsplaner, förstudier (analyser & prover) Bedömning av upprustningsnivå – basnivå = viss hyreshöjning Samråd med hyresgäster

6 Utse en samrådsgrupp (3-4 representanter), representant från SB samt Hyresgästföreningen Samrådsträffar bokas in (cirka 4 möten) Åtgärdslista tas fram – vad som ska upprustas (diskussioner utöver basnivån) Resonemang kring HUR åtgärderna ska utföras Samrådet gäller det som påverkar boendemiljön inomhus och utomhus Tekniska lösningar och funktioner för fastigheten ligger utanför samrådet Samrådsgruppen företräder hela fastigheten! Samråd

7 Varje hyresgäst skriver på och godkänner åtgärdslistan. - 100 % krävs för invändiga åtgärder, 50 % krävs för utvändiga åtgärder Hyresnivån förhandlas enligt förhandlingsordningen med HGF centralt Samråd

8 Beräkning av hyra

9 FastnrFastbetObjektnrAdressVånrum_antkok_typ_idYtaNy hyra exkl tillva 1400:- /kvm (77kvm) Ny hyra exkl tillva 1450:-/kvm (77kvm) 7444PYRAMIDEN 1274442146Katarina Bangata 281TR4KÖK89 10 24510611 7444PYRAMIDEN 1274442147Katarina Bangata 281TR2KVR49 6 1626382 7444PYRAMIDEN 1274442148Katarina Bangata 282TR4KÖK89 10 24510611 7444PYRAMIDEN 1274442149Katarina Bangata 282TR2KVR49 6 1626382 7444PYRAMIDEN 1274442150Katarina Bangata 283TR4KÖK89 10 24510611 7444PYRAMIDEN 1274442151Katarina Bangata 283TR2KVR49 6 1626382 7444PYRAMIDEN 1274442152Katarina Bangata 284TR4KÖK89 10 24510611 7444PYRAMIDEN 1274442153Katarina Bangata 284TR2KÖK71 8 2418535 7444PYRAMIDEN 1274442174Katarina Bangata 28BV1KÖK32 4 9005075 7444PYRAMIDEN 1274442137Östgötagatan 42BV3KÖK63 7 9448228 7444PYRAMIDEN 1274442138Östgötagatan 421TR3KÖK84 9 5039842 7444PYRAMIDEN 1274442139Östgötagatan 421TR3KÖK70 8 4648766 7444PYRAMIDEN 1274442140Östgötagatan 422TR3KÖK84 9 5039842 7444PYRAMIDEN 1274442141Östgötagatan 422TR3KÖK70 8 4648766 7444PYRAMIDEN 1274442142Östgötagatan 423TR3KÖK84 9 5039842 7444PYRAMIDEN 1274442143Östgötagatan 423TR3KÖK70 8 4648766 7444PYRAMIDEN 1274442144Östgötagatan 424TR1KÖK49 6 1626382 7444PYRAMIDEN 1274442145Östgötagatan 424TR3KÖK70 8 4648766 Hyresexempel Uppskattad årshyra på 1400 - 1450 kr per m2 Observera att hyran förhandlas med Hyresgästföreningen. Detta är endast preliminära uppgifter.

10 Basfakta Byggår: 1903 Ombyggnadsår: 1970- talet Skyddsklass – Gul (bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden eller av visst kulturhistoriskt värde.) Antal lägenheter: 20 st Lägenhetsyta: 1198 kvm Lokalyta: 152 kvm, 4 st Adress: Katarina Bangata 26 & 26A

11 Hyresgästprocess Projekteringsprocess Arbetsprocess Informationsmöte Enkäter före ombyggnad Samråd Val och tillval godkännande av åtgärder Ombyggnad InventeringProgramskedeSystemskedeDetaljprojekteringOmbyggnad

12 Vad avgör ombyggnadens omfattning? Grundförstärkningsbehov. Underhåll av befintliga installationer och byggdelar räcker inte – den tekniska livslängden är slut. Långsiktigheten om cirka 40 år framåt. Nuvarande och framtida hyresgästers krav på ett modernt boende. AB Svenska Bostäders tekniska regler. Myndighetskrav. Nationella och internationella standards. Miljö och energimål. Hyresgästernas önskemål via hyresgästsamråd och enkäter. Arbetsprocess

13 Erfarenheter och arbetssätt Pyramiden 10 Utfördes som utförandeentreprenad (GE) Brister finns i utförande, tider och styrning hos entreprenören. Brister i handlingar har funnits som skapar oklarheter i omfattning. Samrådet enades om en lägre nivå än den vi har nu. Pyramiden 9 och framåt Samverkansavtal med optioner finns med Skanska, gäller grundförstärkning och ombyggnad. Samtliga etapper skall utföras av samma aktörer. Skanska och dess startegiska underentreprenörer är med i projekteringen Arbetsprocess

14 Bakgrund till renoveringen Lyhört. Kallt och dragigt. Dålig ventilation Fönster i behov av renovering/byte. Små våtrum med vattenskador. Omoderna kök. Värmesystem uttjänt. El och datasystem byts och skapas

15 Bakgrund till renoveringen Brand-, fukt- och säkerhetskrav. Skador fasader. Omodern lösning för sopor. Otillräcklig belysning.

16 Grundförstärkning - bakgrund Geotekniska sättningskontroller påbörjades av Stockholms stadsbyggnadskontor 1976-1986. (bevakning) Geotekniska sättningskontroller 1997-2011 genomförda av Tyréns. (bevakning) Programarbete kring möjliga åtgärder påbörjades 2011. Projektering utförs 2011-2012.

17 Grundförstärkning - Orsak Samverkande orsaker Sänkning av den undre grundvattenytan – lera och fyllnadsmassor sjunker. Uppfyllnad av gårdar och gator ökar effektivtrycket. Sänkning av den övre grundvattenytan – syresättning av träpålar.

18 Grundförstärkning - Orsak

19 Grundförstärkning- åtgärder Injektering av kallmurar Rivning av källargolv samt nya fribärande golv. Grundförstärkning med stålkärnepålar. Ombyggnad samt anpassning av VVS- installationer. Ombyggnad samt anpassning av El/tele- installationer. Återställning av lokaler.

20 Grundförstärkning - utförande

21 Arbeten i allmänna utrymmen och gård BAS Elektroniskt passersystem. Målning av trapphus. Ny belysning. Modernisering av hiss. Renovering av fasad och tak. Tvättstuga kommer långsiktigt att stängas.

22 Arbeten i allmänna utrymmen och gård BAS Postboxar i entré. Ny inredning på vindar, höjd säkerhet. Nytt fläktrum på vinden. Tilläggsisolering vindar byts ut. Yttertak renoveras. Gårdsupprustning utförs separat i etapper. Gårdsgrupp finns.

23 Arbeten i lägenheter BAS Ytskikt renoveras. Fönster byts ut, energi och ljudreduktion. Elanläggningen byts. Golv åtgärdas. Ljudisolering förbättras. Bredband, TV och telefoni. Ny ventilation FTX.

24 Arbeten i lägenheter, BAS Entrédörrar byts. Kökssnickerier och vitvaror byts ut. Värmesystemet byts. Badrumsrenovering inkl stambyte.

25 Basnivå Ventilationslösning (FTX) princip. Motiv till valet: Förbättra ventilationen Minska miljöpåverkan CO2 Energibesparing Använda de befintliga skorstenskanalerna som finns.

26 Motiv till valet: Golven är inte byggda för att vara framme. (undergolv) Försämrar möjligheten till långsiktigt underhåll. Ljudproblem. Luftläckage mellan plan och rum. Basnivå Val av golv, de framtagna undergolven beläggs med övergolv.

27 Fortsättning och preliminär tidplan. Projektering grundförstärkning pågår. Samrådsgrupp bildas Samråd till 2014-12-01 Hyresförhandlingar. Detaljprojektering till 2014-04-01 Byggstart grundförstärkning 20 14-12-11 Byggstart hus 2016-01-01 Ca. 11 månaders produktion. Studiebesök under produktion.

28 Evakuering och ersättningar Utgångspunkt: kvarboende under grundförstärkning om det inte finns särskilda skäl att evakueras tidigare Enkät skickas ut för att se behov Hyresreducering med 35% vid kvarboende under etapp 1 på grund av ljudstörningar. Alla evakueringslägenheter finns i innerstaden. Hyra betalas för den lägenhet som har lägst hyra av evakueringslägenhet och ordinarie lägenhet. Hyresfritt om man ordnar med eget boende. Svenska Bostäder står för flyttfirma vid evakuering till både eget boende och SB evakueringslägenhet.

29 Evakuering och ersättningar Vi hjälper även till med ner- och uppackning vid behov. När flyttning till evakueringslägenheten skett kommer ersättning att betalas ut med ett belopp motsvarande en hyra i 2013 års nivå. Om hyresgäst själv ordnat med flyttning/flyttfirma, utbetalas ett schablonbelopp mellan 4900 kr och 8000 kr beroende på lägenhetsstorlek.

30 Kontaktpersoner Evakuerings och ersättningsfrågor - Ombyggnadskoordinator, Karin Jansson, telefon 08-508 368 16. Tekniska frågor – Projektledare, Peter Hamrén 08-508 371 41, Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson telefon 08-508 368 10. Förvaltningsfrågor – Förvaltare, Kenneth Claesson, telefon 08-508 370 56 Förvaltningsfrågor - Bovärd, Dick Rydörn, telefon Kundcenter 0771-318318


Ladda ner ppt "Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 13 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser