Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partipolitiska effekter av korruption

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partipolitiska effekter av korruption"— Presentationens avskrift:

1 Partipolitiska effekter av korruption

2 Valkampanjer i Europa 1981-2010
Demokratier (bedömda som Fria av Freedom House) Mer än invånare Parlamentariska eller semiparlamentariska stater 220 parlamentsval i 33 europeiska demokratier 156 i Västeuropa 64 i Central- och Östeuropa

3 Andel kampanjer där korruptionsfrågan politiserats Alla länder
Västeuropa Central- och Östeuropa N % n Korruptionsanklagelser 44 20,0 26 16,6 18 28,1 Anti-korruptionsretorik 19 8,6 5 3,2 14 21,9 Ingen politisering 157 71,4 125 80,1 32 50,0 Politisering totalt 63 28,6 31 19,9 220 100 156 64 Source: Election reports in Electoral Studies, West European Politics and European Journal of Political Research. Comment: Central and Eastern Europe refers to the former Socialist one party systems.

4 Korruptionsanklagelser i valkampanjer 1981-2010

5 Politisering av korruption och grad av korruption
Korruptionsanklagelser i valkampanjer Låg korruption (CPI > 8,0) Medelhög korruption (CPI 5,0-7,99) Hög korruption (CPI < 5,0) Vanligt förekommande ( %) Malta (83) Ungern (67) Österrike (60) Rumänien (100) Ukraina (100) Montenegro (100) Bulgarien (67) Litauen (60) Polen (50) Tjeckien(43) Slovakien (40) Mindre vanligt förekommande (10-40 %) Finland (13) Island (10) Spanien (33) Irland (22) Belgien (20) Estland (20) Slovenien (20) Portugal (18) Frankrike (13) Grekland (36) Kroatien (33) Italien (33) Lettland(33) Serbien (33) Aldrig förekommande Danmark Luxemburg Nederländerna Norge Sverige Schweiz Storbritannien Tyskland

6 Country corruption level
High Medium Low Scandal Yes No Politicization 25 8 17 10 3 (percent) 73,5 25,0 45,9 22,2 21,4 No politicization 9 24 20 35 11 58 26,5 75,0 54,1 77,8 78,6 100

7 Regeringsparti JA NEJ Vänster Center Höger
Regeringsparti JA NEJ % n N Anti-korruptions- partier 10 5 90 47 52 Alla partier 34 502 66 978 1477 Andel av samtliga 2 4,8 3,5  Vänster Center Höger % n N Anti-korruptions- partier 29 18 4 3 67 42 63 Alla partier 33 504 12 178 55 849 1531 Andel av samtliga 3,6 1,7 4,9 4,1 

8 Anti-korruptions- partier
Nytt parti JA NEJ % n N Anti-korruptions- partier 80 45 20 11 56 Alla partier 9 149 91 1582 1731 Andel av samtliga 30 0,7 3,2 

9 Genomsnittliga valresultat för olika partityper 1981-2010
Regerings-partier Största regerings-partier Oppositions-partier Största oppositions-partier Nya partier Anti-korruptions-partier -3,0 (163) -4,1 (87) 1,6 (313) 4,2 (85) 8,5 (23) 8,2 (29) Valresultat för partier som politiserar/inte politiserar korruptions-frågan Politisering av korruptionsfrågan Oppositionspartier Största oppositionspartier Nya partier Nej 1,2 (289) 2,6 (72) 8,5 (23) Ja 9,7 (24) 13,4 (13) 16,7 (5)

10 Valresultat i lågkorrupta länder
Politisering av korruptions-frågan Oppositions- partier Största Oppositions-partier Nya partier Nej 0,8 (139) 0,8 (36) 4,9 (6) Ja 1,2 (3) 2,7 (2) - (0) Alla 0,8 (142) 1,0 (38) Comment: The total number of party results analysed are 223. Electoral results for incumbents using anti-corruption allegations are not reported. Source: Own calculations based on electoral results at

11 Valresultat i medelkorrupta länder
Politisering av korruptions-frågan Oppositions- partier Största Oppositions-partier Nya partier Nej 0,7 (82) 4,8 (20) 7,6 (3) Ja 8,3 (8) 11,0 (3) 13,3 (2) Alla 1,4 (90) 5,6 (23) 9,9 (5) Comment: The total number of party results analysed are 134. Electoral results for incumbents using anti-corruption allegations are not reported. Source: Own calculations based on electoral results at

12 Valresultat i högkorrupta länder
Politisering av korruptions-frågan Oppositions- partier Största Oppositions-partier Nya partier Nej 2,8 (68) 3,9 (16) 6,6 (9) Ja 12,5 (13) 16,9 (8) 19,0 (3) Alla 3,4 (81) 8,0 (24) 9,7 (12) Comment: The total number of party results analysed are 119. Electoral results for incumbents using anti-corruption allegations are not reported. Source: Own calculations based on electoral results at

13 Valresultat för partier som inte politiserar korruption
Lågkorrupt Medelkorrupt Högkorrupt Oppositionspartier 0,8 (139) 0,7 (82) 2,8 (68) Största oppositionsparti 0,8 (36) 4,8 (20) 3,9 (16) Nya partier 4,9 (6) 7,6 (3) 6,6 (9) Comment: The total number of party results analysed are 289. Electoral results for incumbents using anti-corruption allegations are not reported. Source: Own calculations based on electoral results at

14 Valresultat för anti-korruptionspartier
Lågkorrupt Medelkorrupt Högkorrupt Oppositionspartier 1,2 (3) 8,3 (8) 12,5 (13) Största oppositionsparti 2,7 (2) 11,0 (3) 16,9 (8) Nya partier - 13,3 (2) 19,0 (3) Comment: The total number of party results analysed are 24. Electoral results for incumbents using anti-corruption allegations are not reported. Source: Own calculations based on electoral results at

15 Valresultat för olika partityper i låg-, medel och högkorrupta länder
Låg korruption Medelhög korruption Hög korruption N Regeringspartier -2,0 (81) -2,4 (44) -5,7 (38) 163 Största regeringspartier -2,4 (41) -2,4 (23) -8,9 (23) 87 Oppositionspartier 0,8 (142) 1,4 (90) 3,4 (81) 313 Största oppositionspartier 1,0 (38) 5,6 (23) 8,0 (24) 85 Nya partier - 9,9 (5) 9,7 (12) 23 Anti-korruptionspartier 0,1 (5) 8,3 (8) 10,0 (16) 29 223 134 119

16 Korruptionsanklagelse
Regeringsskiften Korruptionsanklagelse Nej Ja Samtliga fall 42 % 65 % Låg korruption 31 % - Medelhög korruption 57 % 48 % 78 % Hög korruption 64 % 44 % 92 % Korruptionsskandal 41 %

17 Förutsättningar för politisering av korruptionsfrågan i Sverige
43 % anser att korruption är ett allvarligt problem i landet Ca 2/3 håller med om att korruption finns inom nationella, regionala resp. lokala institutioner. 33 % anser att korruptionen ökat de senaste tre åren. 30, 32 resp. 40 % anser att maktmissbruk är vanligt på nationell, regionall resp. lokal nivå 51% anser att maktmissbruk är vanligt I samband med upphandlingsärenden. Mycket få är personligt berörda av korruption. 78 % anser att det är regeringens ansvar men bara 33 % att den är effektiv i korruptionsbekämpandet.


Ladda ner ppt "Partipolitiska effekter av korruption"

Liknande presentationer


Google-annonser