Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den ”galna brottslingen” och det goda samhället – forskargruppen FILUR – Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den ”galna brottslingen” och det goda samhället – forskargruppen FILUR – Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se."— Presentationens avskrift:

1 Den ”galna brottslingen” och det goda samhället – forskargruppen FILUR – Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se

2 FILUR: Ett brett samarbete mellan filosofi och rättspsykiatri, med hälsovetenskaper, samhällsvetenskap, rättsvetenskap, m.m. Lång tradition av att koppla samman mental hälsa och kriminalitet i kultur, regleringar och vetenskap världen över –Ansvar, farlighet, ondska, psykisk normalitet, skyddsvärde, rättssäkerhet, samhällsnytta, vetenskap, m.m. –Vetenskapen och vården i rättsstatens tjänst: rättspsykiatri –Variationer i ovanstående, vad som är kriminellt, tillgängliga metoder, uppdrag från samhället, m.m. –Aktuella samhällsdebatter och förändringsprocesser

3 Bakgrund, aktivitet och organisation Framvuxet ur fyra källor från 2005 –Psykiatrifilosofisk forskning: H Malmgren, S Radovic, m.fl. –Forskning i bioetik, moral-, politisk- och rättsfilosofi: C Munthe, B Brülde, m.fl. –Rättspsykiatri: Henrik Anckarsäter, Anders Forsman, m.fl. –Svensk förening för filosofi och psykiatri (SFFP): Viktig mötesplats (se poster!) Några teman som bearbetats –Grundantagandet om en koppling mellan kriminalitet och mental hälsa –Grundidén om att samhället bör särbehandla ”galna brottslingar” –Vetenskapsfilosofiska frågor om medicinska och rättsliga bedömningar –Rättspsykiatriska diagnoser –Rättsfilosofisk historia gällande ”galna brottslingar” –Relationen mellan ansvarsbegrepp i moral, rättsskipning och psykiatri –Forskningsetik: vårdens ansvar, forskningens behov, samhällets behov –Risk- och farlighetsbedömningar –Begrepp som allvarlig psykisk störning, tillräknelighet, risk, farlighet, m.m. Nya samarbeten under väg –Rättsvetenskap –Kriminologi –Statsvetenskap –Vetenskapsteori

4 Resultat och planer Utfall så här långt –Stor mängd publikationer på kort tid, många samförfattade, och mer på gång (närkontakt med en team-orienterad forskningskultur). –Synergier inom andra områden via utökat nätverk: medicinsk etik, allmän medvetande- och kognitionsfilosofi, humaniora och medicin –Direkt kontakt med den undersökta verksamheten, myndigheter, regeringsutredare: utredningsuppdrag, expertutlåtanden, konsultationer, m.m. –Forskningsmedel från Kriminalvården och RMV, flera breda ansökningar till VR. –Flera yngre forskare som delar anställning mellan Rättspsykiatri och FLOV Framtiden –Int. Academy of Law and Mental Health, Berlin 2011. –Ethics, Experience and Evidence: Integration of Perspectives in Psychiatry, Göteborg 2011 (International Network for Philosophy and Psychiatry). –Nya del-projekt: brottsoffers upplevelser av otrygghet, rättspsykiatrisk vårdetik, filosofiska aspekter av genetisk rättspsykiatrisk forskning, vanföreställningars natur och betydelse, bevisvärdering av rättspsykiatrisk evidens –Fortsättning och fördjupning av inledda forskningsteman. –Fortsatt ansökan till myndigheter: BRÅ, brottsofferfonden, domstolsverket, etc. –Bred program-ansökan: RJ, FP7/8, Strategiska fakultetsmedel: 2011 och framåt.


Ladda ner ppt "Den ”galna brottslingen” och det goda samhället – forskargruppen FILUR – Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser