Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansökningsseminarium 28 januari Carolina Rydin och Sofia Wretblad –Aktuella utlysningar –Utfall VR/Formas Yvonne Brandt Andersson –Vetenskapsrådet Lars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansökningsseminarium 28 januari Carolina Rydin och Sofia Wretblad –Aktuella utlysningar –Utfall VR/Formas Yvonne Brandt Andersson –Vetenskapsrådet Lars."— Presentationens avskrift:

1 Ansökningsseminarium 28 januari Carolina Rydin och Sofia Wretblad –Aktuella utlysningar –Utfall VR/Formas Yvonne Brandt Andersson –Vetenskapsrådet Lars Tranvik –Formas

2 Vetenskapsrådet Forskningsfinansiering 2009: 4100 milj kr Sista ansökningsdagar för Stora utlysningen 2010 är: Humaniora och samhällsvetenskap: 30 mars Medicin: 8 april Naturvetenskap och teknikvetenskap: 13 april Forskningsinfrastruktur: 20 april Utbildningsvetenskap: 20 april

3 Vetenskapsrådet Prioriterat grundforskningsområde: ”Livets molekyler i samverkan” 3-åriga projektbidrag – söks i samband med stora utlysningen, totalt 15 Mkr/år Bidrag till anställning som postdoc i Sverige - 25 februari Rambidrag för Energiforskning ICT

4 Vetenskapsrådet ANSTÄLLNINGAR SOM FORSKARE inom medicin 5 st anställningar heltid: Biomarkörer vid hjärnsjukdomar Experimentell kardiovaskulär forskning Fettväven och metabol sjukdom Psykiatri Variationer och stabilitet i genomet 7 st anställningar på halvtid för klinisk forskning: Diabeteskomplikationer, etiologi, prevention och behandling Jonkanalers roll vid smärta eller sensorisk hyperreaktivitet Molekylär gastroenterologi Molekylär tumörbiologi i klinisk onkologi Psykiatri (2 st) Sexuell och reproduktiv hälsa Anställning tills vidare i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, efter godkänd rapportering, schablonbelopp beroende på fakultetsområde. Första året startbidrag på 1 Mkr. Sista ansökningsdag: 4 mars 2010.

5 Vetenskapsrådet ANSTÄLLNINGAR SOM FORSKARE INOM TEKNIK OCH NATURVETENSKAP Analytisk kemi för en hållbar utveckling Astropartikelfysik Bioinformatik Eukaryot molekylär cellbiologi (2 st anställningar) Experimentella studier av dynamiska processer med atomer, molekyler och kluster Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik och fotonik Ljusinducerad kontroll av molekylers och materials funktion Medicinsk teknik Optimering av antennsystem Parallella beräkningsmetoder och datorarkitekturer Polar oceanografi Anställning tills vidare i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, efter godkänd rapportering, schablonbelopp beroende på fakultetsområde. Sista ansökningsdag: Torsdagen den 18 februari 2010.

6 Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Forskningsfinansiering 2009: 840 milj kr Öppna utlysningen, deadline 20-25 april Responses to climate change in society and nature A Rich Natural Environment Sustainable Use of Natural Resources Pollution, Environment and Health Urban and Rural Development Sustainable Building även resebidrag och mindre bidrag löpande

7 Cancerfonden Forskningsfinansiering 2009: ca 370 milj Forskningsprojekt, prel 4 maj 2010 Postdoc och Forskartjänster tidigt i höst

8 FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Forskningsfinansiering 2009: ca 400 milj kr Postdoc-bidrag, 3 feb 2010 Projektskisser, 3 feb 2010 (steg 2 i juni) Barncancerfonden Forskningsfinansiering 2008: 111 milj kr 4-åriga fo-ass, 1 feb 2010 6-åriga forskartjänster, 1 feb 2010 projektanslag i sep

9 Övrigt STINT – Institutional Grants for Young Researchers (öppnar troligen i sommar) Starting Grants ERC i sommar/höst Ingvar Carlsson Award i höst

10 http://www.uu.se/node962

11

12

13

14 Utdelning VR totalt per lärosäte

15 Utfall VR-NT Totalt 950 Mkr för projekt/anställningar Inkomna ansökningar:1317 Beviljade ansökningar: 382 Beviljandegrad: 29 % Medelbelopp per projekt: 703 000 kr

16 VR-NT Beviljandegrad fo ass: 11,4%

17 Utdelning VR-NT per lärosäte

18 Utfall VR-M Totalt 820 Mkr för projekt/anställningar Inkomna ansökningar:1350 Beviljade ansökningar: 359 Beviljandegrad: 27 % Medelbelopp per projekt: 673 000 kr

19 VR-M Beviljandegrad fo ass: 10%

20 Utdelning VR-M per lärosäte

21 Utdelning VR per vetenskapsområde

22 Projektbidrag 2003-2005; Beviljandegrad uppdelat på kön och karriärålder.

23 Utfall Formas 2009 Totalt 385 Mkr för projekt och anställningar Projekt Inkomna projektansökningar: 959 Beviljade ansökningar: 68 Beviljandegrad projekt: 7 % Fo-ass tjänst Inkomna nya fo ass ansökningar: 161 Beviljade nya tjänster: 16 Beviljandegrad: 10%

24 Formas 2009


Ladda ner ppt "Ansökningsseminarium 28 januari Carolina Rydin och Sofia Wretblad –Aktuella utlysningar –Utfall VR/Formas Yvonne Brandt Andersson –Vetenskapsrådet Lars."

Liknande presentationer


Google-annonser