Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktisk förvaltning av land och landskap Dr. Erik Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktisk förvaltning av land och landskap Dr. Erik Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Praktisk förvaltning av land och landskap Dr. Erik Andersson

2 En utmaning Grön infrastruktur och samband – Bortom habitatnätverk – Förvaltning och nyttjande alltid en komponent Samverkan – Helhet mer eller mindre än delarna – Behov hierarktiskt integrerade klassificeringssystem 2

3 Förvaltning Lokala brukargrupper – Kunskap och engagemang – Nyttjanderätter spelar roll Privat och offentlig – Staden allas ansvar? – Vem kan jobba med vad? 3 Från Colding och Barthel 2013

4 Ett sammanhängande landskap Komplettering – Mosaiklandskap - sällan alla resurser finns i ett och samma område – Få solida gränser Tjänsteproducerande områden – Var kommer ekosystemtjänster från? – Hur påverkas tjänstens omfattning och betydelse av omgivningen? 4

5 Implikationer Resurser är fördelade mellan olika markanvändningar Alla förvaltare är delaktiga, specifika intressen bidrar med olika resurser Så väl positiva som negativa effekter bör bedömas från ett landskapsperspektiv Ett fokus på ekosystemtjänster kan komplettera arbetet med att gynna biologisk mångfald – Ekosystemtjänster måste vara tillgängliga… 5

6 Vad är på gång? Funktionella landskap – Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Betydelsen av grön infrastruktur Urban design – Hur kan man bygga för ekosystemtjänster Hur (och varför) kan man engagera sig i ekosystemtjänstförvaltning – Olika former av delaktighet 6

7 Tack! erik.andersson@su.se www.stockholmresilience.su.se erik.andersson@su.se


Ladda ner ppt "Praktisk förvaltning av land och landskap Dr. Erik Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser