Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semantik och pragmatik 1. Introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semantik och pragmatik 1. Introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Semantik och pragmatik 1. Introduktion
Jordan Zlatev

2 Översikt Vad är semantik och pragmatik?
Semantik och semiotik: språklig betydelse och betydelse i allmänhet Fyra typer av semantiska teorier: strukturalistiska/typologiska, logiska/denotationella konceptuella/kognitiva pragmatiska/integrerande Kursens struktur

3 Semantik & pragmatik Here are two senses for semantics: 1. Semantics is, generally defined, the study of meaning of linguistic expressions. 2. Semantics is, more narrowly defined, the study of the meaning of linguistic expressions apart from consideration of the effect that pragmatic factors, such as the following, have on the meaning of language in use: Features of the context Conventions of language use The goals of the speaker Jf. “Satsen/ordet X betyder...” vs. “Med detta menar jag att...”

4 Semantik & pragmatik Semantik bred: studiet av språklig betydelse
Semantik snäv: studiet av språklig betydelse som (i stort) inte är beroende av kontexten Pragmatik: studiet av språklig betydelse i förhållande till en specifik kontext

5 Semantik & pragmatik (1) Jag ska komma till dig i natt!
Kontext 1: Romeo talar med Julia (2) Jag ska komma till dig i natt! Kontext 2: Dracula talar med ett tilltänkt offer Den semantiska betydelsen (innebörden) i (1) och (2) är identisk, men den pragmatiska är inte. Fråga: Vilka skillnader i pragmatisk betydelse finns det mellan (1) och (2)?

6 Semantikens plats inom lingvistiken
Nivå Lingvistisk gren Semantisk definition Exempel Ljud Fonologi Minsta betydelseskiljande enhet dam vs. damm /A:/ vs. /a/ Ord Morfologi Minsta betydelsebärande enhet Hund+ar HUND, PLURAL Satser Grammatik Fullständiga tankar (propositioner) och deras beståndsdelar Kalle (Agent) kysser (Handling) Maria (Patient) Text Diskursanalys Sammanhängande flöde av propositioner Han gick ut för att (ORSAK) han var trött. Semantiken (i bred bemärkelse) är inte en ”modul” eller en ”nivå” i lingvistiken utan knyter samman alla nivåer, för språk är framför allt ett huvudsakligen konventionellt system för förmedling av betydelser (i en kontext)

7 Semiotik: det allmänna studiet av betydelse (och mening)
Type of meaning Relation Examples Direct (not mediated) meaning X is intrinsically meaningful for S(ubject) X = food, partner, offspring Indirect (sign mediated) meaning 1: Index (based on contiguity) Y is spatiotemporally connected to X for S (but is differentiated from it) Y = smoke, X = fire Y = trace, X = animal Indirect meaning 2: Icon (based on simlarity) Y resembles X for S (but is not confused with it) Y = picture X = real or imagined object Indirect meaning 3: Symbol (based on convention, agreement) Y is mutually known to denote (a concept for) X by (at least) S1 and S2 Y = ’chair’, X = CHAIR Y = Kalle+loves+Mia X = LOVE(KALLE, MIA)

8 4 typer av semantiska teorier
Ogden & Richards (1923) The Meaning of Meaning. betydelse uttryck referent Beroende på olika grader av fokus på de tre olika sidorna av triangeln, och hur de tolkas, kan vi skilja mellan fyra olika typer av semantiska terorier.

9 1. Structuralistisk semantik
signifié,value (Saussure) sense (Lyons) semantic form (Hjelmslev) signifiant soundform matter, substance expression “Each language, from the point of view of another language, may be arbitrary in its classifications.” (Boas 1966, in Saeed 2003:41-42), “linguistic solipsism” (Saeed), och (extrem) relativism

10 2. Denotationell (logisk) semantik
sense Sinn (Frege) intension (Carnap) intension denotation symbol extension expression denotatum sentence reference Bedeutung (Frege) extension (Carnap) Fokus på korrespondens (sanning) mellan språket och världen Subjektiva aspekter av betydelse (avsikter, mentala föreställningar...) är irrelevanta. “Semantisk objektivism” (”semantics from a God’s eye view”)

11 3. Konceptuell/kognitiv semantik
mental representation concept(ualization) (image-)schema (Lakoff, Johnson) denotation (Nelson) expression grounding Betydelse blir primärt subjektiv och individuell – eller “naturaliserad” som hjärnaktivitet: (neuro)solipsism!

12 4. Pragmatik/integrerad semantik
speaker meaning (Grice) illocutionary force (Austin) intention SPEAKER semantic and grammatical conventions (semantics – narrow definition) context utterance locutionary act (Ausitn) reference referent LISTENER comprehension perlocutionary act (effect) (Austin)

13 Kursens struktur Datum Tema Form Litteratur Lärare 27/1 15-17
27/ Introduktion Föreläsning Kap 1-2 JZ & L-ÅH 30/1 13-15 Ordbetydelse (Uppgift 1) Föreläsning + Projektarbeten presenteras Kap 3 JZ 3/2 15-17 Satser och situationer I Kap 5 L-ÅH 6/2 Satser och situationer II (Uppgift 2) Kap 6 10/2 Logisk semantik (Uppgift 3) Kap 4 17/2 Konceptuell semantik Kap 9 20/2 Debatter inom semantik och pragmatik Diskussion kring projektarbeten 24/2 Kognitiv semantik (Uppgift 4) Kap 2,11 27/2 Pragmatik: deixis, inferenser Kap 7 3/3 Pragmatik: talhandlingar (Uppgift 5) Kap 8 6/3 Semantik och pragmatik i ett bredare perspektiv


Ladda ner ppt "Semantik och pragmatik 1. Introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser