Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pragmatik •Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten •Relationen mellan ordens bokstavliga betydelse och vad som avses och förstås i en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pragmatik •Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten •Relationen mellan ordens bokstavliga betydelse och vad som avses och förstås i en."— Presentationens avskrift:

1 Pragmatik •Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten •Relationen mellan ordens bokstavliga betydelse och vad som avses och förstås i en viss kontext •Språk som handling •Hur gör vi när vi använder språk? •Vad gör vi när vi förstår varandra?

2 Deixis •Referens - referera - referent •Grekiska dei´xis´ (”utpekande”, ”plocka ut”) •Hur relationen mellan språket och kontexten reflekteras i språket •Deiktiska uttryck förankrar yttrandet till en viss talare, talsituation och referent

3 •”Åter om 15 minuter” •”Hjälp Nasse (Mej)”

4 Huvudkategorier •Personreferens •Rumsreferens •Tidsreferens •jag är sur •vi lever i fred •hon åker •sitt där •hon åker dit •kom nu •gick du igår

5 Talsituationens koordinatsystem

6 Det deiktiska centret kan •Skifta - från omarkerat till markerat fall •Tävla - oklart deiktiskt centrum •”tillbaka om 15 minuter” •”telefon finns i längst bak i vagn 6”

7 Deixis uttrycks med formord och böjning •Enheter vars främsta användning är deiktisk •”Bestämdhet” (katten, den tröjan) •Pronomen •demonstrativa (ge mig den där) •personliga (hon krattar) •Demonstrativa adverb (kom hit, gå nu) •Tempus (det snöar, det snöade)

8 Symbolisk användning •”denna föreläsningen är rolig” •”alla ni är välkomna” •”i morgon ska ni lämna in uppgifterna”

9 Gestuell användning •”denna är dyr men denna är billig” •”han är kul och han är inte kul” •”du kan komma och du, men inte du” •”detta är knarr”

10 Icke-deiktisk användning •”jag såg det där ufot igår”

11 Olika användning av samma deiktiska uttryck •”du, du och du får tala” •”vad sa du?” •”du kan aldrig riktigt veta vad som ska ske”

12 Icke-deiktiska användningar kan vara anaforiska eller icke anaforiska •Anaforiskt - syftar tillbaka på något som tidigare nämnts •”Ulrika kom till oss och hon tjatade” •”jag såg det där ufot igår”

13 Persondeixis •Orienterar sig utifrån den som talar •För att kunna tolka yttrandet måste man veta vem som talar, vem som tilltalas och vad som omtalas •Pronomen: jag, du, ni, vi, (han, hon etc.) •Anaforiska uttryck •Honorifics-system •Inklusivt vs. exklusivt ”vi”, ”ni”


Ladda ner ppt "Pragmatik •Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten •Relationen mellan ordens bokstavliga betydelse och vad som avses och förstås i en."

Liknande presentationer


Google-annonser