Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pragmatik Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pragmatik Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten"— Presentationens avskrift:

1 Pragmatik Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten
Relationen mellan ordens bokstavliga betydelse och vad som avses och förstås i en viss kontext Språk som handling Hur gör vi när vi använder språk? Vad gör vi när vi förstår varandra?

2 Deixis Referens - referera - referent
Grekiska dei´xis´ (”utpekande”, ”plocka ut”) Hur relationen mellan språket och kontexten reflekteras i språket Deiktiska uttryck förankrar yttrandet till en viss talare, talsituation och referent

3 ”Åter om 15 minuter” ”Hjälp Nasse (Mej)”

4 Huvudkategorier Personreferens Rumsreferens Tidsreferens jag är sur
vi lever i fred hon åker sitt där hon åker dit kom nu gick du igår

5 Talsituationens koordinatsystem

6 Det deiktiska centret kan
Skifta - från omarkerat till markerat fall Tävla - oklart deiktiskt centrum ”tillbaka om 15 minuter” ”telefon finns i längst bak i vagn 6”

7 Deixis uttrycks med formord och böjning
Enheter vars främsta användning är deiktisk ”Bestämdhet” (katten, den tröjan) Pronomen demonstrativa (ge mig den där) personliga (hon krattar) Demonstrativa adverb (kom hit, gå nu) Tempus (det snöar, det snöade)

8 Symbolisk användning ”denna föreläsningen är rolig”
”alla ni är välkomna” ”i morgon ska ni lämna in uppgifterna”

9 Gestuell användning ”denna är dyr men denna är billig”
”han är kul och han är inte kul” ”du kan komma och du, men inte du” ”detta är knarr”

10 Icke-deiktisk användning
”jag såg det där ufot igår”

11 Olika användning av samma deiktiska uttryck
”du, du och du får tala” ”vad sa du?” ”du kan aldrig riktigt veta vad som ska ske”

12 Icke-deiktiska användningar kan vara anaforiska eller icke anaforiska
Anaforiskt - syftar tillbaka på något som tidigare nämnts ”Ulrika kom till oss och hon tjatade” ”jag såg det där ufot igår”

13 Persondeixis Pronomen: jag, du, ni, vi, (han, hon etc.)
Orienterar sig utifrån den som talar För att kunna tolka yttrandet måste man veta vem som talar, vem som tilltalas och vad som omtalas Pronomen: jag, du, ni, vi, (han, hon etc.) Anaforiska uttryck Honorifics-system Inklusivt vs. exklusivt ”vi”, ”ni”


Ladda ner ppt "Pragmatik Funktionellt perspektiv - studiet av språket i kontexten"

Liknande presentationer


Google-annonser