Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussion www.ling.gu.se/~lager/webbvetenskap/discussion.ppt Spela in?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussion www.ling.gu.se/~lager/webbvetenskap/discussion.ppt Spela in?"— Presentationens avskrift:

1 Diskussion www.ling.gu.se/~lager/webbvetenskap/discussion.ppt Spela in?

2 Allmänna intryck av konferensen Har vi haft kul? Ser vi en enhet i mångfalden? Förstår vi varandra? Ser vi svårigheter?

3 Kan vi?

4 Vårt försprång i Göteborg Många av våra ämnen är relevanta, och mer så och i en större och bättre blandning än andra GU-institutioners ämnen Erfarenheter av en praktisk praktisk filosofi – en filosofi med tydlig samhällsanknytning – har vi också 25 år av språkteknologi (datalingvistik) – en form av teknologisk-humanistisk tvärvetenskap – har givit oss viktiga erfarenheter Inte ens webbteknologi är särskilt väl representerat i Göteborg – utom just hos oss Webbens spjutspetsteknologier behärskar vi bättre än några andra i Göteborg

5 Spjutspetsteknologier för webben Teknologier för Semantiska webben Språkteknologi Webb-baserade dialogsystem

6 Ska vi?

7 Mål Bäst i Göteborg på webbvetenskap Massor av studenter Intressanta projekt Livlig samverkan Möjlighet att bjuda in till webbvetenskapsdagar

8 Vägen dit Seminarieserie för att skapa gemensam plattform Skapa ett kontaktnät utåt – lokalt, nationellt och internationellt Ordna och delta i konferenser och happenings Samverkan, Entreprenörskap Intraprenörskap PR

9 Lokala relationer Inom akademien – Handelshögskolan Kristoffer Schollin – DART Katarina Muhlenbock Mats Lundälv – Psykologen Mikael Elf – Pedagogen (PIL) – Johan Lundin, Tomas Lindroth – IT-universitetet Mathias Klang Ylva Hård af Segerstad – Chalmers Aarne Ranta, m.fl. – Sociologen ? – Språkdata – Lars Borin m.fl. – Journalistik och masskommunikation – ? – UB – Peter Möller – GU – Mikael Stoltz (Web coordinator) Utanför akademien – Myndigheter – Webbyråer –...

10 Nationella relationer Högskolan i Borås – webbdesign, webbteknologi Linköpings universitet (bra på Semantiska webben) SICS Svenska W3C-kontoret.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) http://www.iis.se/http://www.iis.se/

11 Internationella relationer Kontakter med MIT, Southhampton, etc. Kontakt med OII (http://www.oii.ox.ac.uk/)http://www.oii.ox.ac.uk/ Medlemskap i W3C (http://www.w3.org/)http://www.w3.org/

12 Happenings Webbvetenskapliga dagar Webbdagarna i Göteborg (http://www.webbdagarna.se/)http://www.webbdagarna.se/ IT-mässor

13 Entreprenörskap Skapa egna företag Uppmuntra studenterna att starta egna företag Resurser på GU-nivå

14 Intraprenörskap Tar vi (institutionen, fakulteten, universitetet) så mycket plats på webben som vi skulle kunna göra? Det hade kunnat vara sämre... Att finnas är att finnas på webben The web of documents, people, data, things Web applications

15 PR-idéer Webbdagarna i GBG Artiklar i t.ex. Computer Sweden, Internetworld Spridning genom IT-beställarrådet

16 Mastersprogram

17 Se dokumentet "Masters i webbvetenskap"

18 Frågeställningar Hur ska utbildningen se ut, i mer detalj? Kan vi få tillräckligt antal studenter? Ska det vara en internationell master eller ej? Finns det tillräckligt med lärarresurser? Finns det existerande kurser som kan ingå? Vilka nya kurser måste vi skapa?

19 Curriculum (fr. webscience.org) History of the Web Building the Web The Web in Society Operationalising Web Science for a World of International Commerce Analysing the Web

20 Program på andra ställen http://webscience.org/wiki/Curriculum_topics http://webscience.org/wiki/Curriculum http://www.ecs.soton.ac.uk/admissions/pg/msc/0910/web_s cience.php http://www.ecs.soton.ac.uk/admissions/pg/msc/0910/web_s cience.php

21 Internationell master För – högre söktryck – duktigare studenter Emot – är vi verkligen tillräckligt bra än? – alla kurser måste vid behov ges på engelska – även de som vi inte har någon kontroll över – ger ev. en sämre lokal förankring – ger ev. tystare studenter under seminarier – avgifter på gång (?) får vi internationella studenter då?

22 Obligatoriska kurser Webbvetenskap (7,5 eller 15 hp) Metodkurs (7,5 hp) Introduktion till programmering (om man inte redan läst) Webbteknologi I (om man inte redan läst) Projektkurs 1 (15 hp) Projektkurs 2 (30 hp) Seminarieserie

23 Tillvalskurser Logik Webbteknologi II Semantiska webben Informationssökning (?) Etik (?) Språket, individen och samhället (?) Pragmatik (?) Sociolingvistik (?) Vetenskapteori – fokus på e-vetenskap (?)

24 Seminarieserie Ger utbildningen en röd tråd Ett viktig mötesplats för studenter och forskare Teknikbevakning Viktiga frågor (t.ex. etiska) kring webben och webbanvändandet Tipsar om nya trender – någon kan t.ex. demonstrera Twitter, informera om hur vida använt det är, samt diskutera implikationer...) Kan använda sig av material (videoföreläsningar etc.) hämtade från webben. En gång i veckan?

25 Skiss 1

26 Skiss 2

27 Skiss 3

28 Kurser eller kursmoment som kan återanvändas Språkteknologiprogrammet – programmering för korpuslingvistik 7,5 hp (namnbyte till "Introduktion till programmering") – webbteknologi 7,5 hp (namnbyte till "Webbteknologi I") – dialogsystem 7,5 hp (namnbyte till "Webbteknologi II") – kunskapsrepresentation och inferens 7,5 hp (namnbyte till "Semantiska webben") – informationssökning (just nu ej i STP – men kan samläsas) Fakultetsgemensamma kurser/seminarieserier – diskursanalys – TAP – metodkurs (datainsamling, statistik, begreppsanalys, mm.) Logik – en introduktionskurs 7,5 hp Filosofi – AI Lingvistik Entreprenörsmoment Praktikkurs

29 PR-idéer Affischer på GU och Chalmers Posta information/PR i Piratpartiets webbforum Artiklar i t.ex. Metro

30 Detaljerade planer

31 Vägen dit 40.000 kr för planering av master en grupp på (säg) minst 5-6 personer som vill ägna sig åt detta – skissa på en master – leda en seminarieserie – söka projekt Inköp av litteratur, prenumerera på tidskrifter Möjlig tidsplan – HT09-VT10: planering av master i webbvetenskap – HT09: intern seminarieserie för att fortsätta skapa 'common ground' – VT10: seminarieserie med inbjudna även från resten av akademien – HT10: seminarieserie med inbjudna även utifrån – HT10: master i webbvetenskap startar


Ladda ner ppt "Diskussion www.ling.gu.se/~lager/webbvetenskap/discussion.ppt Spela in?"

Liknande presentationer


Google-annonser