Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt:"— Presentationens avskrift:

1 Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt:
Resistans är beroende av: Tvärsnittsyta Längd Materialets resistivitet Temperatur

2 Tvärsnittsyta Resistivitet CM (circular mil), 1 CM = /4 mil2
ACM = dmil2 Resistivitet Betecknas med Enheten är m eller CM /ft

3 “Inferred Absolute Temperature”
Beteckning: T Används för att beräkna resistansförändringar vid olika temperaturer enligt sambandet: Temperatur koefficient R = R20( (t - 20oC))

4 Resistorer * fasta * variabla

5 Konduktans

6 Ohmmeter * Mäta resistans * Upptäcka öppna och kortslutna kretsar
* Kontrollera kontinuitet * Testa halvledande komponenter

7 Ohms lag Ampere Volt ohm

8 Energi effekten att utföra ett arbete gånger den tid det går åt är ett mått på det energi som krävs för att utföra det arbetet. Energi (Wh).

9 Effekt Kraft är ett mått på hur mycket arbete kan utföras under en viss tid. (watts, W, eller joule/sekund, J/s)

10 Effekt

11 Är andelen nyttig energi jämfört med tillförd energi.
Effektivitet Är andelen nyttig energi jämfört med tillförd energi. ett decimalt tal.

12 Seriekretsar

13 Ersättningsresistansen

14 Spänningsdelningssatsen

15 Kirchhoff’s Voltage Law (KVL)

16 Inre resistans i en voltmeter

17 Mätmetoder

18 Parallell kopplingar * Två element är parallella om de har två
punkter gemensama.

19 * För den totala resistansen i en parallell krets gäller förhållandet:

20 Konduktans * Konduktansen är ett genom resistansen.
* Den totala konduktansen blir då summan av delkonduktanserna.

21 Minnesregler * Den totala resistansen i en krets är alltid
mindre än resistansen på den minsta resistorn. * Resistansen över 2 resistorer räknas ut genom att dividera produkten av resistanserna med produkten.

22 Parallella nätverk * Strömmen väljer den väg med minst motstånd
* Vid lika resistans så fördelas strömmen lika * Hög resistans ger liten ström

23 Kirchhoffs ström lag * Strömmen in i ett nät = strömmen som går ut
ur nätet. 4 A 3 A 3 A 2 A

24 Parallella strömkällor
* Om man ska parallell koppla strömkällor, så ska de ha samma spänning och inre motstånd! * Vid lika resistans så fördelas strömmen lika * Hög resistans ger liten ström

25 Öppna kretsar och kortslutningar
* En öppen krets består av två isolerade element * En öppen krets har aldrig någon ström * En kortslutning är en kontakt med väldigt lågt motstånd mellan två ändpunkter i ett nät.

26 Voltmeter * Används för att mäta spänning
* Ansluts parallellt med det man ska mäta spänningen över. * Bör ha ett stort motstånd.


Ladda ner ppt "Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt:"

Liknande presentationer


Google-annonser