Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt: Resistans är beroende av: –Tvärsnittsyta –Längd –Materialets resistivitet –Temperatur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt: Resistans är beroende av: –Tvärsnittsyta –Längd –Materialets resistivitet –Temperatur."— Presentationens avskrift:

1 Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt: Resistans är beroende av: –Tvärsnittsyta –Längd –Materialets resistivitet –Temperatur

2 Tvärsnittsyta –CM (circular mil), 1 CM = /4 mil 2 –A CM = d mil 2 Resistivitet –Betecknas med –Enheten är m eller CM /ft

3 “Inferred Absolute Temperature” –Beteckning: T –Används för att beräkna resistansförändringar vid olika temperaturer enligt sambandet: Temperatur koefficient –R = R 20 (1 + 20 (t - 20 o C))

4 Resistorer * fasta * variabla

5 Konduktans

6 Ohmmeter * Mäta resistans * Upptäcka öppna och kortslutna kretsar * Kontrollera kontinuitet * Testa halvledande komponenter

7 Ohms lag Ampere Volt ohm

8 Energi effekten att utföra ett arbete gånger den tid det går åt är ett mått på det energi som krävs för att utföra det arbetet. Energi (Wh).

9 Effekt Kraft är ett mått på hur mycket arbete kan utföras under en viss tid. (watts, W, eller joule/sekund, J/s)

10 Effekt

11 Effektivitet Är andelen nyttig energi jämfört med tillförd energi. ett decimalt tal.

12 Seriekretsar

13 Ersättningsresistansen

14 Spänningsdelningssatsen

15 Kirchhoff’s Voltage Law (KVL)

16 Inre resistans i en voltmeter

17 Mätmetoder

18 Parallell kopplingar * Två element är parallella om de har två punkter gemensama.

19 Resistans * För den totala resistansen i en parallell krets gäller förhållandet:

20 Konduktans * Konduktansen är ett genom resistansen. * Den totala konduktansen blir då summan av delkonduktanserna.

21 Minnesregler * Den totala resistansen i en krets är alltid mindre än resistansen på den minsta resistorn. * Resistansen över 2 resistorer räknas ut genom att dividera produkten av resistanserna med produkten.

22 Parallella nätverk * Strömmen väljer den väg med minst motstånd * Hög resistans ger liten ström * Vid lika resistans så fördelas strömmen lika

23 Kirchhoffs ström lag * Strömmen in i ett nät = strömmen som går ut ur nätet. 4 A 2 A 3 A

24 Parallella strömkällor * Om man ska parallell koppla strömkällor, så ska de ha samma spänning och inre motstånd! * Hög resistans ger liten ström * Vid lika resistans så fördelas strömmen lika

25 Öppna kretsar och kortslutningar * En öppen krets består av två isolerade element * En kortslutning är en kontakt med väldigt lågt motstånd mellan två ändpunkter i ett nät. * En öppen krets har aldrig någon ström

26 Voltmeter * Används för att mäta spänning * Ansluts parallellt med det man ska mäta spänningen över. * Bör ha ett stort motstånd.


Ladda ner ppt "Resistans Resistorsymbolen skrivs på två sätt: Resistans är beroende av: –Tvärsnittsyta –Längd –Materialets resistivitet –Temperatur."

Liknande presentationer


Google-annonser