Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Traditionell RTK kontra nätverks-RTK - en noggrannhetsjämförelse Malin Alm och Anna-Stina Munsin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Traditionell RTK kontra nätverks-RTK - en noggrannhetsjämförelse Malin Alm och Anna-Stina Munsin."— Presentationens avskrift:

1

2 Traditionell RTK kontra nätverks-RTK - en noggrannhetsjämförelse Malin Alm och Anna-Stina Munsin

3 Disposition Frågeställning Teori Metod och hypotes Fältstudie Jämförelser Resultat/Slutsatser Avslutning

4 Frågeställning Kan nätverks-RTK ersätta traditionell RTK?

5 Teori – GPS-mätning Kodmätning Bärvågsmätning

6 Teori – Relativ mätning Real Time Kinematic

7 Teori – RTK Traditionell RTK

8 Teori – RTK Nätverks-RTK

9 Hypoteser Nätverks-RTK Traditionell RTK (>2,5 km) Initialiseringstider

10 Fältstudie Val av punkter –Traditionell RTK –Nätverks-RTK –Nyhamnsläge Begränsningar

11 Jämförelser 1.Jämförelse av traditionell RTK (<2,5 km) med närverks-RTK 2.Jämförelse av avståndsberoendet 3.Jämförelse av initialiseringstider

12 1. Jämförelse av traditionell RTK (<2,5 km) med Nätverks-RTK Intervallskattning (95 %) –Plan (-1,97٠10-7, 5,97٠10-7) –Höjd (-2,96٠10-7, 8,89٠10-7)

13 1. Jämförelse av traditionell RTK (<2,5 km) med Nätverks-RTK Intervalskattning (95%) Konstant absolutbelopps medelfel för traditionell RTK

14 2. Jämförelse av avståndsberoendet Intervallskattning (95 %) F-test (95 %) –Avståndsberoende varians –Konstant varians

15 3. Jämförelse av initialiserings- tiderna Punktskattning Stapeldiagram

16 Avslutning Kan nätverks- RTK ersätta traditionell RTK? –Noggrannhet –Initialiseringstider

17 Tack för visat intresse Frågor!


Ladda ner ppt "Traditionell RTK kontra nätverks-RTK - en noggrannhetsjämförelse Malin Alm och Anna-Stina Munsin."

Liknande presentationer


Google-annonser