Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer med haven? Olof Linden World Maritime University Skånska Utvecklingsdagen November 2005 Presentationen har inför publicering på skane.se rensats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer med haven? Olof Linden World Maritime University Skånska Utvecklingsdagen November 2005 Presentationen har inför publicering på skane.se rensats."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer med haven? Olof Linden World Maritime University Skånska Utvecklingsdagen November 2005 Presentationen har inför publicering på skane.se rensats på bildelement pga utrymmesskäl.

2 Vilka är de viktigaste frågorna? - Mer bebyggelse utefter kusten, urbanisering, turism - Klimatförändringar, havsnivåökning, mera erosion - Fisket - Föroreningar från land och luft - Ökande fartygstransporter

3 2000 fraktades 50 milj ton olja t Finska Viken beräknas öka till 200 milj ton 2010 Regelbunden is över viktiga delar av Östersjön. Upp till 2 m tjock is och 10 m höga vallar Övergödningen delvis naturlig och påverkas av storskaliga förlopp och fenomen Svårnedbrytbara gifter minskar Invasiva arter sprider sig allt oftare och snabbare, över 60 nya arter i Östersjön

4 The catastrophic state of the Baltic Fisheries The most valuable commercial stocks today are either fished at MSY or beyond The overfishing is influencing the entire Baltic Sea ecosystem Overcapitalization mainly due to subsidies; political decision-making not based on ecological conditions; poor statistics; poor surveillance and enforcement

5 Integrerad kustplanering: Varför? ”The open access” Ökande befolkning i kustzonen, urbaniseringen Betydelsen av fisk som proteinkälla / överfiskeproblemet Biologisk produktivitet i kustvatten Habitatförstörelsen ”User conflicts” Behoven av samarbete mellan intressenter, myndigheter, organisationer och företag Fartygstransporter blir allt viktigare

6 Redskap och mål för Integrerad Kustzonsplanering: ”Sustainable development” Lösa konflikter Gynna ekonomisk utveckling i flera sektorer Nationell policy Lokala och regionala myndigheters roll Intressenter måste delta i beslutsprocessen ”Multisectoral & inter-agency cooperation” Regler och lagar – tex PSSA

7 What is integrated? Physical (inland, river basin, coastal, delta, offshore) Stakeholders (oil, fishing, tourism, urban planning, industry, environment protection, agriculture, mining, forestry and the maritime sector) Government (different levels) Science-management (natural, social, engineering) International (transboundary issues)

8 The Functions: Area planning, zooning, provide long-term vision Promotion of economic development, housing, public access, tourism, aquaculture, shipping and port operations Stuardship of resources Conflict resoultion

9 PSSA: An area of the sea which needs special protection through actions by IMO, because of its significance for recognized ecological or socio-economic or scientific reasons and which may be vulnerable to damage by international shipping activities

10 PSSA Fundamentals Establish vulnerability very specifically Associated Protective Measures (APM’s) (need evidence (eg history of damage)) (should be tailored to threat) Legal basis for APM (existing IMO routing) (amendment to existing IMO instrument or creation of new instrument) (UNCLOS)

11 Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) Categories: - Ecological - Social, cultural, economic - Scientific, educational

12 Benefits: - International recognition of local priorities - Shipping must take action - Additional protective measures - Potential social/economic benefits

13 Burdens: -Additional costs -Policing and monitoring responsabilities -Conflict between stakeholders -Confusion between navigational safety and environmental protection on charts

14 Examples of Associated Protective Measures (APM): Traffic Separation Scheems; new, modified or extended Vessel reporting and routing Compulsory pilotage Areas to be avoided Certain activities prohibited Legal Framework: UNCLOS Regulations under IMO: MARPOL 73/78

15 IMO/MEPC PSSA-processen gör det möjligt för flera parter från lokal nivå att ta del i beslutsprocessen genom den konsultationsprocess som är nödvändig innan IMO kan bestämma om APM (Associated Protective Measures)

16 Current situation: Great Barrier Reef 1991 Sabana-Camaguey, Cuba 1997 Malpelo Islands, Colombia, 2002 Florida Keys, 2002 Wadden Sea, 2002 Paracas National Park, Peru, 2003 Torres Straits 2004 Western Europe, 2005 Baltic Sea, 2005 Canary Islands, 2005 Galapagos, 2005 Shipping and the Maritime Industry and coastal and ocean management

17


Ladda ner ppt "Vad händer med haven? Olof Linden World Maritime University Skånska Utvecklingsdagen November 2005 Presentationen har inför publicering på skane.se rensats."

Liknande presentationer


Google-annonser