Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simrishamn 08-07 -18 Thomas Fagö Räddningstjänstchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simrishamn 08-07 -18 Thomas Fagö Räddningstjänstchef."— Presentationens avskrift:

1 Simrishamn 08-07 -18 Thomas Fagö Räddningstjänstchef

2

3 IMO PSSA +Special area Känsligt Havsområde Hög belastning från sjöfart Restriktivt Tilläggsregler(IMO mandat) - ATBA, ankring,lots,separering,etc OBS i överensstämmelse med UNCLOS – (t.ex. ej regionala CDEM-regler).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Chemicals

32

33

34

35

36

37

38

39

40 KBV 001-003

41

42

43

44

45

46

47

48 - Chemicals - Contact points - Notification - Command structures - Communication schemes - Reimbursement - National organisation - etc.

49

50 KAPITAN POINC Poland

51 ARKONA

52 BALEX DELTA EXERCISE

53

54 Oil should always travel first class, meaning: - first class flag states - first class ship owners and cargo owners - first class ships - first class crews - first class terminals - first class routes and - first class response to incidents

55

56

57

58

59 EU Marine Strategy/Maritime Policy DG ENVDG TREN MCMP - utb -Olyckor -Eumarex EMSA - EU regelverk -olja/kem -ftg -Satelliter -Empollex MIC - 24 - alla olyckor - SRV/KBV CECIS Civil protection

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 IMO PSSA (except Russian waters) -Areas to be avoided -Trafic separation schemes +MARPOLSpecial area - Annex 1 oil -Annex 2 bulk chemicals -Annex 3chemicals in packaged form - Annex 5 sewage(not in force yet) -Annex 5 garbage -(Annex 6 SoX and NoX)

74

75 SEA SURVEILLANCE Justice –police duties incl. border control at sea Tax, customs and excise –customs control of goods transported at sea Food and agriculture –fisheries surveillance and control The environment –actions against maritime pollution Transport –control of ships’ movements and safety at sea Co-ordinate the civil requirements relating to maritime surveillance and information

76 Skavsta Transfer Skavsta – Kaliningrad 1,5 tim Exempel på ACO uppdrag utanför Kaliningrad Visar hur man kan utnyttja flygplanets endurance On scene 7 tim Transfer Kaliningrad –Ronneby 1 tim Total flygtid 9,5 tim Ronneby

77

78 Skavsta 6 Flight Hours LuleåExample

79 Fiskerikontrollbyrån – deltar som expert tillsammans med FiV Ett antal olika arbetsgrupper inom fiskerikontroll (Pelagiska gruppen, Kontrollgruppen för Östersjön m.m.) North Sea Network – åklagar- och utredarsamarbete avseende oljeutsläpp IMO – sjösäkerhetsfrågor Östersjöavtalet – frågor avseende farligt gods DaGoB (Dangerous Goods on the Baltic Sea) – Östersjösamverkan avseende farligt gods. EMSA (European Maritime Safety Agency)- sjösäkerhetsfrågor PSI (Proliferation Security Initiative) – deltar tillsammans med UD.

80 FRONTEX – EU:s gränskontrollbyrå Schewalgruppen – Schengen evaluation group – kontrollerar nya medlemmar Frontgruppen – EU:s beredningsgrupp avseende gränsfrågor OLAF – EU:s organ för bedrägeribekämpning Marinfo – EU-samverkan, tullfrågor med maritim inriktning Tullsamarbetsgruppen – EU samverkan – KBV deltar i förmöten när det berör maritima frågor samt vid remisser Joint Customs Operation – EU gemensam operativ rådsarbetsgrupp, (KBV deltar när det är operationer till sjöss eller i hamnar).

81 Sjöövervakning – samverkande org BSRBCC (Baltic Sea Region Border Control Co-operation) – Östersjösamarbete rörande gränskontrollarbetet. Sverige ordförandeland 1/7 2008 – 31/12 2009. BSTF (Baltic Sea Task Force) och OPC (Operative Committe) – Östersjösamverkan mot organiserad brottslighet. Under kommittén finns ett antal expertgrupper. Sverige ordförande i expertgruppen för miljöbrott.

82

83

84 PSSA MARPOL Special area

85 THE FIVE BIG THREATS Pollution from landDestruction of Habitats OverfishingBallast water (alien species) 2003 BALLAST WATER CONVENTION OIL ALIEN SPECIES effects time alien species oil

86

87

88


Ladda ner ppt "Simrishamn 08-07 -18 Thomas Fagö Räddningstjänstchef."

Liknande presentationer


Google-annonser