Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-04-02 1 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-04-02 1 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Litteratur och tabell 3 Introduktion

2 Sidnummer Mål Känna till den övergripande strukturen i 800 Känna till hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Känna till när och hur tabell 3A, 3B och 3C ska användas Kunna bygga korrekta 800-nummer med indelningar från tabell 3A, 3B, känna till indelningarna i 3C Känna till platsen för folkdiktning under 398.2

3 Sidnummer Litteratur – vad ingår? Skönlitteratur OCH litteraturvetenskap Litterära texter Verk om litteratur Anonyma klassiker

4 Sidnummer Litteratur – vad ingår inte? På andra ställen i schemat: Folkdiktning klassificeras under Folklore Tecknade serier och grafiska romaner klassificeras under Teckning (grafiska romaner) (tecknade serier) Litteratur som kombineras med andra konstarter klassificeras under 700, t.ex. opera 782.1

5 Sidnummer Hyllplacering Samma klassifikation – men olika hyllplacering

6 Sidnummer Nummerbyggnad i 800 Använd redan gjorda nummer som mall Följ anvisningarna i början av tabell 3A och 3B Följ anvisningarna i tabell 3A, 3B och 3C Använd mönstren för amerikansk litteratur i schemat och indexet Använd mönstren i powerpointpresentationerna Använd Svenska ämnesord Använd flödesschemana (flow chart) Hitta ditt favoritsätt!

7 Sidnummer Vad uttrycks i ett deweynummer? (1) Alltid Vilken språk författaren skriver på (spanskspråkig litteratur får samma klassning oavsett vilket land författaren kommer ifrån) Form (romaner och noveller, poesi, dramatik m.fl.) Kallas i DDK: Särskilda former Tidsperiod

8 Sidnummer Vad uttrycks i ett deweynummer? (2) För verk av eller om fler än en författare dessutom: Samling eller historia/analys Grupp som skrivit litteraturen, eller som den riktar sig till (t.ex. litteratur av kvinnliga författare, litteratur för barn och ungdomar) Mer specifik genre (sonetter, tragedier, deckare, skräcklitteratur m.fl.) Tema eller ämne (tillämpas inte aktivt i Sverige)

9 Sidnummer Vad uttrycks inte? Vilket språk verket är översatt till Vilken specifik ålder verket riktar sig till

10 Sidnummer

11 Sidnummer

12 Sidnummer Definitioner Basnummer – Numret för litteraturen, t.ex. Svensk litteratur Form – genre som betecknas med en siffra i tabell 3A och 3B i Dewey, t.ex. romaner och noveller (tillsammans), poesi, dramatik Genre – genre som betecknas med mer än en siffra i tabell 3B i Dewey, t.ex. noveller, deckare, komedier Period – litterär period från aktuell litteratur under 800

13 Sidnummer Tabell 3A. Enskilda författare –1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Notera prioritetsordningen i tabellen under 1-8, –2 Dramatik kommer före –1 Poesi

14 Sidnummer En författare - exempel 1 The Da Vinci Code, av Dan Brown Basnummer för amerikansk litteratur 3Romaner och noveller (tabell 3A) (Periodtabell under , amerikansk litteratur)

15 Sidnummer En författare - exempel 2 Camera, av Eva-Marie Liffner Basnummer för svensk litteratur 3 Romaner och noveller (tabell 3A) (periodtabell under 839.7, svensk litteratur)

16 Sidnummer En författare - exempel 3 Casa de los espíritus, av Isabel Allende Basnummer för spansk litteratur 3Romaner och noveller (tabell 3A) (periodtabell under , spansk litteratur) Anmärkning: samma periodtabell används för litteratur på ett särskilt språk från alla länder och världsdelar

17 Sidnummer En författare - exempel 4 Obabakoak, av Bernardo Axtaga Basque literature (i engelska indexet) Hämtat från Övriga litteraturer som ej får vidareindelas 3Romaner och noveller (tabell 3A) Anmärkning: det finns ingen periodtabell för baskisk litteratur

18 Sidnummer En författare – av och om Svensk romanförfattare 2000-talet Poesi Dramatik Romaner och noveller En svensk författare som börjat skriva efter år BasFormPeriod

19 Sidnummer Översättningar Översättningar klassificeras under samma nummer som originalverket: Da Vinci şifresi(turkiska) Camera(engelska) House of the spirits (engelska) Obabakoak(engelska)

20 Sidnummer Ett verk om ett verk får samma nummer som verket

21 Sidnummer Biografier och övergripande verk Den genre som författaren framför allt förknippas med Källor: Auktoritetsdatabasen WorldCat identities Uppslagsverk och bibliotekskataloger Auktoritetsdatabasen WorldCat identities Om det inte går att avgöra: –följ prioritetsordning –använd i sista hand 8 Diverse skrifter För särskilda verk används det särskilda verkets genre

22 Sidnummer Författare som inte huvudsakligen förknippas med en form Life of Kingsley Amis Basnummer för engelsk litteratur (från 820 – ytterligare tillägg tillåtna enligt anmärkning under ) 8 Diverse skrifter (tabell 3A) (periodtabell under ) 09 Enskilda författare som inte är begränsade till eller huvudsakligen förknippas med en särskild litterär form (från tabellen under i tabell 3A) Lägg märke till att hans samlade dikter klassificeras tillsammans med poesi ( ), och hans romaner med Romaner och noveller ( )

23 Sidnummer Periodtabell för enskilda författare En enda period väljs för hela författarskapet Enligt Dewey väljs den period då författarskapet blomstrade I praktiken blir det den tidsperiod när författaren debuterade

24 Sidnummer Svenska författare som debuterat efter Romaner och noveller Poesi Dramatik Barn- och ungdomsböcker

25 Sidnummer Svenska författare som debuterat Romaner och noveller Poesi Dramatik Barn- och ungdomsböcker

26 Sidnummer Agneta Pleijel (1) Lycko-Lisa (1979) Kollontaj (1979) Änglar, dvärgar : [dikter] (1981) Ögon ur en dröm : dikter (1984) Sommarkvällar på jorden & Berget på månens baksida (1984) Vindspejare (1987) Hundstjärnan (1989) Fungi : en roman om kärleken (1993) Rut : dramatisk berättelse i fem sånger (1994) En vinter i Stockholm (1997)

27 Sidnummer Agneta Pleijel (2) Lord Nevermore (2001) Vid floden : två pjäser (2003) Mostrarna och andra dikter (2004) Drottningens chirurg (2006) Kungens komediant (2007) Syster och bror (2009)

28 Sidnummer Fler än en författare Tabell 3B. Indelningar av verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B, (särskilda ämnen i konsten), (film, radion, television),

29 Sidnummer Verk av fler än en författare Fler aspekter kan uttryckas Ofta komplicerat att bygga nummer 08 står för samlingar 09 för historia/analys

30 Sidnummer Tabell 3B (1) – Standardindelningar – 08 Samlingar av litterära texter i fler än en form (antologier) – 09 Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form – 1-8 Särskilda former

31 Sidnummer Tabell 3B (2) – 1 Poesi – 2 Dramatik – 3 Romaner och noveller – 4 Essäer – 5 Tal – 6 Brev – 7 Humor och satir – 8 Diverse skrifter Alla dessa kan indelas ytterligare, till skillnad från i tabell 3A Notera prioritetstabellen under – 1-8: –Dramatik –Poesi –Epigram på vers –Romaner och noveller –Essäer –……

32 Sidnummer Form & period (1) Svensk poesi 1900-talet historia Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – historia Svensk poesi finns färdigt i schemat och indexet BasFormPeriod Historia

33 Sidnummer Form & period (2) Svensk poesi 1900-talet samling Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – samling Svensk poesi finns färdigt i schemat och indexet BasFormPeriod Samling

34 Sidnummer Form & period (3) Engelsk dramatik 1900-talet historia A companion to modern British and Irish drama BasFormPeriod Historia

35 Sidnummer Ingen form (1) Svensk litteratur historia BasHistoria

36 Sidnummer Ingen form (2) Svensk litteratur antologier Svensk litteratur - samling Bas

37 Sidnummer Ingen form (3) Rysk litteratur historia Rysk litteratur - historia BasHistoria

38 Sidnummer Ingen form (4) Rysk litteratur samling Rysk litteratur – samling Bas Samling

39 Sidnummer Tabell 3C (1) Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B, (särskilda ämnen i konsten), (film, radion, television),

40 Sidnummer Tabell 3C (2) – Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder –1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

41 Sidnummer Tabell 3C - Prioritets/citeringsordning (1) Tema, drag, egenskaper, personer Tema och ämnen (–3) Särskilda drag (–2) Särskilda egenskaper (–1) Verk av och för särskilda slags personer (–8-9)

42 Sidnummer Tabell 3C - Prioritets/citeringsordning (2) Litterära perioder Placering av litterära perioder styrs framförallt av anvisningar i tabell 3B Om verket täcker mer än en litteraturform, kommer den litterära perioden sist Om verket är begränsat till en särskild form (men inte en särskild slags form), t.ex. poesi, kommer litterär period omedelbart efter formen Om verket är begränsat till en särskild slags form, t.ex. sonetter, kommer litterär period sist

43 Sidnummer Form, period och tema, egenskap… - historia Svenska kvinnliga poeter 1900-talet historia Svensk litteratur – poesi – 1900-talet - historia – kvinnor ÄO: Svensk poesi – kvinnliga författare – 1900-talet BasForm Period Tema, egenskap, drag, person Historia

44 Sidnummer Form, period och tema, egenskap… - samling Svenska kvinnliga poeter 1900-talet samling Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – samling - fasettindikator – kvinnor BasForm Period Tema, egenskap, drag, person 0 Samling

45 Sidnummer Form, ingen period (1) Svensk poesi historia Svensk poesi – fasettindikatorer - historia BasForm00 Historia

46 Sidnummer Form, ingen period (2) Svensk poesi samling Svensk poesi – fasettindikatorer – samling BasForm00 Samling

47 Sidnummer Form, ingen period, men tema, egenskap… (1) Svenska kvinnliga poeter historia Svensk poesi – fasettindikatorer – historia - kvinnor BasForm00 Tema, egenskap, drag, person Historia

48 Sidnummer Form, ingen period, men tema, egenskap… (2) Svenska kvinnliga poeter samling Svensk poesi – fasettindikatorer – samling – fasettindikator - kvinnor BasForm00 Tema, egenskap, drag, person 0 Samling

49 Sidnummer Ingen form, men period (1) Svensk litteratur 1900-talet historia Svensk litteratur – historia– fasettindikator – 1900-talet Bas00Period Historia

50 Sidnummer Ingen form, men period (2) Svensk litteratur 1900-talet samling Svensk litteratur – samling – fasettindikator – 1900-talet Bas00Period Samling

51 Sidnummer Ingen form, men period (3) Isländsk litteratur 1800-talet samling Isländsk litteratur – samling – fasettindikator – 1900-talet Bas00Period Samling

52 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - historia Svenska kvinnliga författare historia Svensk litteratur – historia - kvinnor Bas Tema, egenskap, drag, person Historia

53 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - samling Svenska kvinnliga författare samling Svensk litteratur – samling - fasettindikator - kvinnor Bas Tema, egenskap, drag, person 0 Samling

54 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - period (1) Svenska kvinnliga författare historia 1900-talet Svensk litteratur – historia – kvinnor – 1900-talet Bas Tidsperiod (tabell 1) Tema, egenskap, drag, person Historia

55 Sidnummer Ingen form, men tema, egenskap… - period (2) Svenska kvinnliga författare samling 1900-talet Svensk litteratur – samling - fasettindikator – kvinnor – talet Bas Tidsperiod (tabell 1) Tema, egenskap, drag, person 0 Samling

56 Sidnummer Form & period (2) Svensk poesi 1900-talet samling Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – samling Svensk poesi finns färdigt i schemat och indexet BasFormPeriod Samling

57 Sidnummer ”Flersiffrig” genre (1) Svenska deckare historia Svensk litteratur - deckare – historia BasGenre Historia

58 Sidnummer ”Flersiffrig” genre (2) Svenska deckare antologier Svensk litteratur - deckare – samling BasGenre Samling

59 Sidnummer ”Flersiffrig” genre, period Svenska deckare historia 1900-talet Svensk litteratur – deckare – historia – fasettindikator – talet BasTidsperiod (tabell 1) 0Genre Historia

60 Sidnummer ”Flersiffrig” genre, tema, egenskap…. (1) Svenska kvinnliga deckare antologier Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor Bas Genre Tema, egenskap, drag, person Samling

61 Sidnummer ”Flersiffrig” genre, tema, egenskap…. (2) Svenska kvinnliga deckare historia Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor Bas Genre Tema, egenskap, drag, person Historia

62 Sidnummer ”Flersiffrig” genre, tema, egenskap…, period (1) Svenska kvinnliga deckare historia 1900-talet Svensk litteratur – deckare – historia –- kvinnor – 1900-talet Bas Genre Tema, egenskap, drag, person Tidsperiod (tabell 1) Historia

63 Sidnummer ”Flersiffrig” genre, tema, egenskap…, period (2) Svenska kvinnliga deckare samliing 1900-talet Svensk litteratur – deckare – samling – kvinnor – 1900-talet Bas Genre Tema, egenskap, drag, person Tidsperiod (tabell 1) Samling

64 Sidnummer ”Flersiffrig” genre, tema, egenskap…, period (3) Engelska noveller kvinnliga författare samling 1800-talet Engelsk litteratur – deckare – samling – kvinnor – 1900-talet Bas Genre Tema, egenskap, drag, person Tidsperiod (tabell 1) Samling

65 Sidnummer Allmänna samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer Samlingar och även historia, kritik av fler än två litteraturer när en tillräcklig mängd litterär text ingår Tidsperiod hämtas från tabell Samlingar från särskilda perioder Tillfoga till basnummer de nummer som följer 090 i notation i tabell 1 Allmän samling av 1800-talslitteratur

66 Sidnummer Historia och kritik av fler än två litteraturer 809historia, kritik av fler än två litteraturer Twentieth-century literature : critical issues and themes Basnummer för kritik, historia från fler än två litteraturer 0Fasettindikator för litteratur från särskilda perioder 4 period: de nummer som följer 090 i talet (tabell 1)

67 Sidnummer Retorik Effektiv språkanvändning Klassificera här skrivande Stilistik i särskilda litteraturformer Klassificera här estetik, mottagande, karaktär och art, skrivande, teori gällande särskilda litteraturformer; teknik, teori, särskilda litteraturformers litteraturhistoria Notera att övergripande verk under 808

68 Sidnummer Retorik - exempel 1 Patterns for college writings : A rhetorical reader and guide Retorikstudier genom kritisk läsning Klassificera här läseböcker som används för studiet av skrivande LCSH: College readers English language—Rhetoric—Problems, exercises, etc

69 Sidnummer Retorik - exempel 2 The art & craft of the short story Stilistik för romaner och noveller 1Noveller (från –301 i tabell 3B) LCSH: Short story – Authorship

70 Sidnummer Folkdiktning Folklore som litteratur Klassificera här sagor, litterärt mottagande och kritik av folkdiktning; tvärvetenskapliga verk om mytologi Folkdiktning efter språk History and description with respect to kinds of persons Historical, geographic, persons treatment Sagor och berättelser om ett särskilt ämne Bröderna Grimm klassificeras (folkdiktning Tyskland) H C Andersen klassificeras (dansk litteratur)

71 Sidnummer Sammanfattning (1) Strukturen i Standardindelningar 808 Retorik ( ) + Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer (808.8) 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer

72 Sidnummer Sammanfattning (2) Strukturen i tabell 3 Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Tabell 3B. Indelningar för verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar under tabell 3B, 700.4, 791.4,

73 Sidnummer Sammanfattning (3) Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Litteratur Läs instruktionerna i schemat för 800 och i inledningen av tabell 3A och 3B Läs de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A-C och 800 Konsultera flödesschemat för tabell 3A och 3B

74 Sidnummer Lathund svensk litteratur Svensk litteratur – samling Svensk litteratur – historia Svensk litteratur – samling 1800-talet Svensk litteratur – historia 1800-talet Svensk poesi –samling Svensk poesi –historia Svensk poesi – samling 1900-talet Svensk poesi – historia 1900-talet Svensk dramatik – historia 1800-talet

75 Sidnummer Lathund svenska kvinnliga författare Svenska kvinnliga författare - samling Svenska kvinnliga författare - historia Svenska kvinnliga författare samling talet (period från tabell 1) Svenska kvinnliga författare – historia talet (period från tabell 1)

76 Sidnummer Lathund svenska deckare Svenska deckare - samling Svenska deckare - historia Svenska deckare – historia – 1900-talet

77 Sidnummer Lathund kvinnliga deckare Svenska kvinnliga deckare – samling Svenska kvinnliga deckare – historia Svenska kvinnliga deckare – samling talet (tidsperiod från tabell 1) Svenska kvinnliga deckare – historia talet (tidsperiod från tabell 1)

78 Sidnummer Lathund barnlitteratur Svensk barnlitteratur - samling Svensk barnlitteratur - historia Svensk barnlitteratur - samling talet (period från tabell 1) Svensk barnlitteratur – historia talet (period från tabell 1) Barnlitteratur - samling Barnlitteratur - historia


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-04-02 1 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser