Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi kommer att ta upp: Har vår skola grön el?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi kommer att ta upp: Har vår skola grön el?"— Presentationens avskrift:

1 Vi kommer att ta upp: Har vår skola grön el?
Hur man kan minska energianvändningen Bra energikällor för uppvärmning och el Jämföra kostnaderna och miljöpåverkan Vad vi har valt

2 Grön el Det är ens eget val om man ska använda grön el eller inte.
Grön el är… Vår skola använder grön el. Använder man vatten - eller vind? Vad är bäst?

3 Hur kan man minska energianvändningen?
Lågenenergilampor Rörelsedektektorer i korridorer, gymnastiksal, och klassrum Stora fönster Tvätta ekologiskt, fylla diskmaskinen, inget torkprogram (hemkunskap) Sänk temperaturen

4 Bra energikällor för uppvärmning och el
Bra energikällor för varmvatten är solfångare, bergvärme, fjärrvärme o.s.v. Vi kommer använda oss av solfångare eftersom då blir man självförsörjande med varmvatten. Bra energikällor för el är vattenkraft, vindkraft och solceller. Vi har valt vattenkraft eftersom det inte kostar något extra, det innebär en minimal inverkan på miljön, eftersom de bara är miljöfarliga när de byggs, och de kommer inte att byggas några fler och då är det lika bra att utnyttja de som redan finns. Dessa energikällor är bra eftersom de är förnyelsebara och inte påverkar miljön lika negativt som de fossila bränslena.

5 Solfångare: Det varma vattnet leds ner till ackumulatortanken
där det lagras Solen värmer upp vattnet i plåten Vattnet kyls sedan av och cirkulationspumpen skickar tillbaka det kalla vattnet till solfångaren där det värms upp igen Det varma vattnet används i element och duschar

6 Förklaring av vad vi har valt
Solfångaren kostar att köpa in, men all värme som solfångaren ger kostar ingenting, d.v.s. driftskostnaden är noll. Under vintern kan en elpatron behöva användas. Den värmer upp vattnet när solfångaren inte räcker till (antalet soltimmar är för lågt).

7 Kostnader och miljöpåverkan
Eftersom vi har valt förnyelsebara energikällor kommer de inte påverka miljön negativt. Med

8 DEN HÅLLBARA SKOLAN


Ladda ner ppt "Vi kommer att ta upp: Har vår skola grön el?"

Liknande presentationer


Google-annonser