Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perception och motorik Att läsa: Kapitel 2 & 3 i kursboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perception och motorik Att läsa: Kapitel 2 & 3 i kursboken."— Presentationens avskrift:

1 Perception och motorik Att läsa: Kapitel 2 & 3 i kursboken

2 080212Perception och motorik2 Översikt Perception och MDI Motorik och MDI Konkreta resultat Riktlinjer och exempel Generella slutsatser

3 080212Perception och motorik3 Perception och MDI Perception utforskat Viktigt att lägga rätt vikt vid betydelsen av perception i MDI I kursen belyses visuell perception, men ljud och känsel förekommer också i teorier som används i MDI

4 080212Perception och motorik4 Nivåer i visuell perception Lägsta nivå: ögats optik Mellannivå: Mönsterperception Högsta nivån: Objekt

5 080212Perception och motorik5 Ögats optik teorier om detta ger oss riktlinjer kring upplösning, frekvenser mm färg kanske mest utforskat rörelse textur 3D preattentive processing theory, dvs vad som drar till sig uppmärksamhet

6 080212Perception och motorik6 Uppmärksamhet

7 080212Perception och motorik7 Uppmärksamhet

8 080212Perception och motorik8 Uppmärksamhet

9 080212Perception och motorik9 Exempel på riktlinjer, nivå 1 Om man vill påkalla särskild uppmärksamhet, använd ett attribut som är unikt (unik färg eller unik form) Använd rörelse för att uppmärksamma något utanför omedelbart fokus Se till att kontrasten mellan objekt (t ex text) och bakgrund är tillräckligt stor, endast skillnad i färg räcker inte

10 080212Perception och motorik10 Mönsterperception Mellannivån i perceptionsprocessen Gestaltteorin Stöd för problemlösning genom externa representationer, visualiseringsmetoder

11 080212Perception och motorik11 Konflikter i Gestaltteorin

12 080212Perception och motorik12 Fler konflikter

13 080212Perception och motorik13 Exempel på riktlinjer, nivå 2 Placera länkar, ikoner eller funktioner/verktyg nära varandra för att markera att de hör ihop Använd ramar om närhet inte räcker för att markera samhörighet Var uppmärksam på motstridiga signaler, och mönster som uppstår oavsiktligt

14 080212Perception och motorik14 Objekt kopplat till ”working memory” koppla ett objekts attribut till form, färg, ytstruktur, där form kommer i första hand och färg och struktur kommer i andra hand (jfr med låg nivå där färg är primärt)

15 080212Perception och motorik15 Exempel

16 080212Perception och motorik16 Exempel på riktlinjer för nivå 3 Människan kan endast hålla några få objekt i minnet samtidigt, om man har ett val är det bättre att konstruera få komplexa objekt än flera enkla objekt. Använd färg och textur för att representera olika attribut i objektet. För enkla objekt gäller att form är viktigare än färg och textur.

17 080212Perception och motorik17 Implikationer för design Teorier från lägsta nivån ger enkla och tydliga riktlinjer för design På högre nivåer är människan mer flexibel och designbeslut tas med hänsyn till andra faktorer än bara perception

18 080212Perception och motorik18 Motorik och MDI Prediktiva modeller Deskriptiva modeller Frågor vi vill få besvarade: Vad gör man? Hur gör man? Hur lång tid tar det? Hur bra fungerar det?

19 080212Perception och motorik19 Modellbegreppet Förenkling av verkligheten För att –Designa –Utvärdera –Förstå Beskrivandeeller Förutsägande (prediktiva)

20 080212Perception och motorik20 Prediktiva modeller Kvantitativa resultat Analys baserad på modellen istället för resultat av experiment och studier Ej nödvändigt med fungerande system Hick-Hyman law Fitts’ law Keystroke level model

21 080212Perception och motorik21 Beskrivande modeller Hjälper till att beskriva och tänka kring en situation eller ett problem Key-Action Model –Symbol keys –Executive keys –Modifier keys Buxtons 3-state model Guiards 2-handsmodell

22 080212Perception och motorik22 Buxtons modell För grafisk inmatning Tre tillstånd: –utanför –spåra –dra Kan ge insikter om nya typer av inmatningsdon

23 080212Perception och motorik23 Modellen

24 080212Perception och motorik24 Tillämpning av Buxtons modell

25 080212Perception och motorik25 Dimensioner och frihetsgrader En modell som klargör kopplingen mellan dimensioner och frihetsgrader Tydliggör att mus inte fullt ut är 2D Kan inspirera till alternativa sätt att mata in

26 080212Perception och motorik26 Guiards modell - tvåhandsinteraktion Yves Guiard 1987 Fokus på händernas olika ”roller” (jfr Buxton & Myers, 1986) Analys av tangenters placering på ett vanligt tangentbord i relation till mus som pekdon Tre unika tangenter till vänster, 15 till höger Vanliga tangentbord mer lämpliga (mindre olämpliga) för vänsterhänta

27 080212Perception och motorik27 101-style keyboard

28 080212Perception och motorik28 Sammanfattning Teorier om perception på låg nivå ger oss tydliga riktlinjer för design På högre nivåer ges större utrymme för tolkning Prediktiva modeller för motorik lämpar sig för att jämföra och utvärdera designförslag Deskriptiva modeller ger förståelse för besvärliga interaktionssituationer, tankar kring alternativa designförslag och en grund för egna studier


Ladda ner ppt "Perception och motorik Att läsa: Kapitel 2 & 3 i kursboken."

Liknande presentationer


Google-annonser