Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perception och motorik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perception och motorik"— Presentationens avskrift:

1 Perception och motorik
080212 Perception och motorik Att läsa: Kapitel 2 & 3 i kursboken

2 Perception och motorik
080212 Översikt Perception och MDI Motorik och MDI Konkreta resultat Riktlinjer och exempel Generella slutsatser 080212 Perception och motorik

3 Perception och motorik
080212 Perception och MDI Perception utforskat Viktigt att lägga rätt vikt vid betydelsen av perception i MDI I kursen belyses visuell perception, men ljud och känsel förekommer också i teorier som används i MDI 080212 Perception och motorik

4 Nivåer i visuell perception
Perception och motorik 080212 Nivåer i visuell perception Lägsta nivå: ögats optik Mellannivå: Mönsterperception Högsta nivån: Objekt 080212 Perception och motorik

5 Perception och motorik
080212 Ögats optik teorier om detta ger oss riktlinjer kring upplösning, frekvenser mm färg kanske mest utforskat rörelse textur 3D preattentive processing theory, dvs vad som drar till sig uppmärksamhet 080212 Perception och motorik

6 Perception och motorik
080212 Uppmärksamhet 080212 Perception och motorik

7 Perception och motorik
080212 Uppmärksamhet 080212 Perception och motorik

8 Perception och motorik
080212 Uppmärksamhet 080212 Perception och motorik

9 Exempel på riktlinjer, nivå 1
Perception och motorik 080212 Exempel på riktlinjer, nivå 1 Om man vill påkalla särskild uppmärksamhet, använd ett attribut som är unikt (unik färg eller unik form) Använd rörelse för att uppmärksamma något utanför omedelbart fokus Se till att kontrasten mellan objekt (t ex text) och bakgrund är tillräckligt stor, endast skillnad i färg räcker inte 080212 Perception och motorik

10 Perception och motorik
080212 Mönsterperception Mellannivån i perceptionsprocessen Gestaltteorin Stöd för problemlösning genom externa representationer, visualiseringsmetoder 080212 Perception och motorik

11 Konflikter i Gestaltteorin
Perception och motorik 080212 Konflikter i Gestaltteorin 080212 Perception och motorik

12 Perception och motorik
080212 Fler konflikter 080212 Perception och motorik

13 Exempel på riktlinjer, nivå 2
Perception och motorik 080212 Exempel på riktlinjer, nivå 2 Placera länkar, ikoner eller funktioner/verktyg nära varandra för att markera att de hör ihop Använd ramar om närhet inte räcker för att markera samhörighet Var uppmärksam på motstridiga signaler, och mönster som uppstår oavsiktligt 080212 Perception och motorik

14 Perception och motorik
080212 Objekt kopplat till ”working memory” koppla ett objekts attribut till form, färg, ytstruktur, där form kommer i första hand och färg och struktur kommer i andra hand (jfr med låg nivå där färg är primärt) 080212 Perception och motorik

15 Perception och motorik
080212 Exempel UML-diagram, unified modeling language 080212 Perception och motorik

16 Exempel på riktlinjer för nivå 3
Perception och motorik 080212 Exempel på riktlinjer för nivå 3 Människan kan endast hålla några få objekt i minnet samtidigt, om man har ett val är det bättre att konstruera få komplexa objekt än flera enkla objekt. Använd färg och textur för att representera olika attribut i objektet. För enkla objekt gäller att form är viktigare än färg och textur. 080212 Perception och motorik

17 Implikationer för design
Perception och motorik 080212 Implikationer för design Teorier från lägsta nivån ger enkla och tydliga riktlinjer för design På högre nivåer är människan mer flexibel och designbeslut tas med hänsyn till andra faktorer än bara perception 080212 Perception och motorik

18 Perception och motorik
080212 Motorik och MDI Prediktiva modeller Deskriptiva modeller Frågor vi vill få besvarade: Vad gör man? Hur gör man? Hur lång tid tar det? Hur bra fungerar det? 080212 Perception och motorik

19 Perception och motorik
080212 Modellbegreppet Förenkling av verkligheten För att Designa Utvärdera Förstå Beskrivande eller Förutsägande (prediktiva) 080212 Perception och motorik

20 Perception och motorik
080212 Prediktiva modeller Kvantitativa resultat Analys baserad på modellen istället för resultat av experiment och studier Ej nödvändigt med fungerande system Hick-Hyman law Fitts’ law Keystroke level model 080212 Perception och motorik

21 Perception och motorik
080212 Beskrivande modeller Hjälper till att beskriva och tänka kring en situation eller ett problem Key-Action Model Symbol keys Executive keys Modifier keys Buxtons 3-state model Guiards 2-handsmodell 080212 Perception och motorik

22 Perception och motorik
080212 Buxtons modell För grafisk inmatning Tre tillstånd: utanför spåra dra Kan ge insikter om nya typer av inmatningsdon 080212 Perception och motorik

23 Perception och motorik
080212 Modellen 080212 Perception och motorik

24 Tillämpning av Buxtons modell
Perception och motorik 080212 Tillämpning av Buxtons modell 080212 Perception och motorik

25 Dimensioner och frihetsgrader
Perception och motorik 080212 Dimensioner och frihetsgrader En modell som klargör kopplingen mellan dimensioner och frihetsgrader Tydliggör att mus inte fullt ut är 2D Kan inspirera till alternativa sätt att mata in 080212 Perception och motorik

26 Guiards modell - tvåhandsinteraktion
Perception och motorik 080212 Guiards modell - tvåhandsinteraktion Yves Guiard 1987 Fokus på händernas olika ”roller” (jfr Buxton & Myers, 1986) Analys av tangenters placering på ett vanligt tangentbord i relation till mus som pekdon Tre unika tangenter till vänster, 15 till höger Vanliga tangentbord mer lämpliga (mindre olämpliga) för vänsterhänta 080212 Perception och motorik

27 Perception och motorik
080212 101-style keyboard 080212 Perception och motorik

28 Perception och motorik
080212 Sammanfattning Teorier om perception på låg nivå ger oss tydliga riktlinjer för design På högre nivåer ges större utrymme för tolkning Prediktiva modeller för motorik lämpar sig för att jämföra och utvärdera designförslag Deskriptiva modeller ger förståelse för besvärliga interaktionssituationer, tankar kring alternativa designförslag och en grund för egna studier 080212 Perception och motorik


Ladda ner ppt "Perception och motorik"

Liknande presentationer


Google-annonser