Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg christopher.kullenberg@theorysc.gu.se 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg christopher.kullenberg@theorysc.gu.se 1."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg 1

2 Plan Måndag 10.15 – 11.00 Upprop + Introduktion
11.00 – Rast + Sem. Grupper. 11.20 – Introduktion 2 12.00 – Lunch Vetenskapshistoria +rast

3 Tre utmaningar i att nå kursplanens mål
Fakta (litteratur, seminarier, föreläsningar). Analysera (det ni har läst och diskuterat). Applicera (på din egen disciplin, andra exempel).

4 Sju veckor – en snabb översikt

5 Hur många vetenskaper finns det i naturvetenskaperna?
Första veckan Hur många vetenskaper finns det i naturvetenskaperna? Vetenskapshistoria Finns det en Vetenskap, eller flera vetenskaper?

6 Hur skapas vetenskapliga fakta?
Andra veckan Hur skapas vetenskapliga fakta? Vetenskapsfilosofi Från observationer till världsbilder Norma/preskriptiva vetenskapsteorier

7 Naturvetenskapernas osäkerheter
Tredje veckan Naturvetenskapernas osäkerheter Vetenskapssociologi Experiment Tekno-vetenskap

8 Framväxten av molekylärbiologin
Fjärde veckan Framväxten av molekylärbiologin Vetenskapshistoria Vetenskapernas relation till politiska agendor (sociala faktorer)

9 Genus och vetenskap Femte veckan Nepotism Feminism och vetenskap
Stereotyper

10 Forskning och etik Sjätte veckan
Vad är okej/inte okej att göra i vetenskapens namn? Vilket ansvar har forskare för sina forskningsresultat/innovationer?

11 Vetenskap & politik – en syntes.
Sjunde veckan Vetenskap & politik – en syntes. Sammanfattning och reflektion.

12 Metod 1. Diskussionsseminarier 2. Skrivseminarier 3. Peer-review
4. Feedback från seminarieledare 5. Examination

13 Diskussionsseminarium
Humanvetenskapernas “laboratorium” Öka förståelse Analysera gemensamt Kritiskt utvärdera/diskutera

14 Skrivseminarium Liknar diskussionsseminarium
Går steget längre: Ni formulerar tankar skriftligen. Skrivna vs. talade ordet: Ökad eftertanke, lägre hastighet Ökar förmågan till att uttrycka sig precist

15 Peer review Kompletterar skrivseminariet
Varje kursdeltagare får sin text granskad av två “peers”, dvs. andra kursdeltagare. Därefter “roterar” rollerna. Eliminerar språk/formaliafel. Konstruktiv kritik ökar korrekthet/precision Diskussion tar argumenten framåt

16 Feedback från seminarieledare
En färdigskriven och peer reviewad inlämningsuppgift blir sedan granskad av seminarieledare. Korrigerar ev. missförstånd. Kommenterar styrkor/brister i skrivandet. Ger förslag till förbättringar.

17 Examination Testar och bedömer era kunskaper i enlighet med kursplanen. Består av att ni besvarar öppna frågor i kort “essäform”. Liknar en skrivseminarieuppgift, men är mera avancerad. Ger U/G/VG. Exakta bedömningskriterier presenteras senare.

18 Praktiska detaljer All kommunikation till deltagare sker via GUL-sidan
Kommunikationsflöde: Vid frågor, maila genast Om frågan är av generell art, kommer svaret upp på GUL så att alla kan se. 18 18


Ladda ner ppt "Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg christopher.kullenberg@theorysc.gu.se 1."

Liknande presentationer


Google-annonser