Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg christopher.kullenberg@theorysc.gu.se

2 Plan Måndag 10.15 – 11.00 Upprop + Introduktion 11.00 – 11.20 Rast + Sem. Grupper. 11.20 – 12.00 Introduktion 2 12.00 – 13.15 Lunch 13.15-15.00 Vetenskapshistoria +rast

3 Tre utmaningar i att nå kursplanens mål 1.Fakta (litteratur, seminarier, föreläsningar). 2.Analysera (det ni har läst och diskuterat). 3.Applicera (på din egen disciplin, andra exempel).

4 Sju veckor – en snabb översikt

5 Hur många vetenskaper finns det i naturvetenskaperna? Vetenskapshistoria Finns det en Vetenskap, eller flera vetenskaper? Första veckan

6 Andra veckan Hur skapas vetenskapliga fakta? Vetenskapsfilosofi Från observationer till världsbilder Norma/preskriptiva vetenskapsteorier

7 Tredje veckan Naturvetenskapernas osäkerheter Vetenskapssociologi Experiment Tekno-vetenskap

8 Fjärde veckan Framväxten av molekylärbiologin Vetenskapshistoria Vetenskapernas relation till politiska agendor (sociala faktorer)

9 Femte veckan Genus och vetenskap Nepotism Feminism och vetenskap Stereotyper

10 Sjätte veckan Forskning och etik Vad är okej/inte okej att göra i vetenskapens namn? Vilket ansvar har forskare för sina forskningsresultat/innovationer?

11 Sjunde veckan Vetenskap & politik – en syntes. Sammanfattning och reflektion.

12 Metod 1. Diskussionsseminarier 2. Skrivseminarier 3. Peer-review 4. Feedback från seminarieledare 5. Examination

13 Diskussionsseminarium Humanvetenskapernas “laboratorium” Öka förståelse Analysera gemensamt Kritiskt utvärdera/diskutera

14 Skrivseminarium Liknar diskussionsseminarium Går steget längre: Ni formulerar tankar skriftligen. Skrivna vs. talade ordet: Ökad eftertanke, lägre hastighet Ökar förmågan till att uttrycka sig precist

15 Peer review Kompletterar skrivseminariet Varje kursdeltagare får sin text granskad av två “peers”, dvs. andra kursdeltagare. Därefter “roterar” rollerna. Eliminerar språk/formaliafel. Konstruktiv kritik ökar korrekthet/precision Diskussion tar argumenten framåt

16 Feedback från seminarieledare En färdigskriven och peer reviewad inlämningsuppgift blir sedan granskad av seminarieledare. Korrigerar ev. missförstånd. Kommenterar styrkor/brister i skrivandet. Ger förslag till förbättringar.

17 Examination Testar och bedömer era kunskaper i enlighet med kursplanen. Består av att ni besvarar öppna frågor i kort “essäform”. Liknar en skrivseminarieuppgift, men är mera avancerad. Ger U/G/VG. Exakta bedömningskriterier presenteras senare.

18 Praktiska detaljer All kommunikation till deltagare sker via GUL-sidan Kommunikationsflöde: Vid frågor, maila genast christopher.kullenberg@theorysc.gu.se christopher.kullenberg@theorysc.gu.se Om frågan är av generell art, kommer svaret upp på GUL så att alla kan se. 18


Ladda ner ppt "Introduktion NTH 001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Christopher Kullenberg"

Liknande presentationer


Google-annonser