Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande samtal Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande samtal Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden"— Presentationens avskrift:

1 Lärande samtal Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden
Utse en person som skriver ned era reflektioner och lärdomar på ett blädderblock eller på papper Fundera enskilt på frågan/problemställningen under ca 5 minuter Gör en runda där alla kort ( ca 4-5 min )beskriver hur vi arbetar idag och vilka erfarenheter vi har av det. När varje deltagare har fått presentera sina erfarenheter får alla gruppmedlemmar ställa förståelsefördjupande frågor till den som berättat om sina erfarenheter. Avslutningsvis så tittar ni på dokumentationen om ni kan se några generella mönster i hur vi arbetar idag, vad som är framgångsrikt och hur vi kan vidareutveckla vårt arbete

2 Ramar för samtalet Tid: 75 min Utse en samtalsledare
Utse en sekreterare Håll tiderna Var noga med att ställa förståelsefördjupande frågor till varandra, då uppstår intressanta resonemang och ett lärande uppstår Var noga med sammanfattningen och försök att se vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla

3 Fråga för samtalet Hur fångar jag upp elevernas kunskaper ( vad de kan och missförstånd de gör ) under ett arbetsområde så jag kan ge återkoppling och feedback?

4 Förståelsefördjupande frågor
Du säger……………hur tänkte du då? Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med? Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare? Är det så här du menar………? Kan du utveckla det lite mer? Hur menar du? Vad lägger du in i begreppet……? Vad grundar du dig på när du säger att……..? Hur kommer det sig att du tänker så? Hur ser du själv på det du beskriver? Vilka konsekvenser ser du av detta? Med tanke på…………..vilka blir konsekvenserna?


Ladda ner ppt "Lärande samtal Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden"

Liknande presentationer


Google-annonser