Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ser ni på bilden? Varför är detta viktigt inom Kristendomen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ser ni på bilden? Varför är detta viktigt inom Kristendomen?"— Presentationens avskrift:

1 Vad ser ni på bilden? Varför är detta viktigt inom Kristendomen?

2 SkärtorsdagenLångfredagenPåskdagen Den sista måltiden (nattvarden) Jesus korsfästelseJesus uppståndelse Kristi himmelsfärds dag Den dag då Jesus enligt Bibeln lämnade jorden och for upp till himmelen.

3 Kristendomen uppstod i mellanöstern för 2000 år sedan. Ursprungligen var kristendomen en förföljd minoritet i Romarriket. Det kristna budskapet:Gud har blivit människa genom sin son, Jesus Kristus. Genom att Jesus dog och uppstod, besegrades synden och döden för alltid. Människan kan få förlåtelse för sina synder och ett evigt liv. Kristendomen växer och år 313 bestämmer Kejsar Konstantin att kristna inte längre får förföljas. Peterskyrkan byggs, söndag blir helgdag, Jesus föds 25 dec År 385 blir Kristendomen Romarrikets statsreligion.

4 Bibeln består av två huvuddelar: Gamla testamentet Skrevs från ca 900-talet f.v.t fram till 160 f.v.t. Samma texter som judarnas (Tanach) Nya testamentet Innehåller 27 böcker På 400-talet enades man om vilka skrifter som skulle ingå. Påven = Fader Blev ledare för alla värdens kristna, Jesus efterträdare. Evangelierna berättar om Jesus liv, förkunnelse, död och uppståndelse, det vill säga kärnan i kristendomen. Aposlagärningarna behandlar tiden efter Jesus uppståndelse, den kristna rörelsens diskussioner och kyrkans födelse. Här återfinns Paulus som en ledare för den kristna rörelsen. Breven är enligt tradition skrivna av kristna ledare, många med Paulus som avsändare, och sända till de församlingar som bildades i Medelhavsområdet. Uppenbarelseboken avslutar Nya Testamentet. Ett annat namn på boken är Apokalypsen.

5 S. 264 Kort efter att kristendomen blivit den enda tillåtna religionen i Romarriket, delades riket i Västrom och Östrom år 395. Varför splittrades kyrkan? Västrom Huvudstad: Rom Katolska kyrkan Påven ledare för kyrkan Östrom Huvudstad: Konstantinopel Ortodoxa kyrkan Patriarken i KN, ledare för kyrkan Även Patriark betyder fader

6 Är kristendomen ensam med olika inriktningar? Nej. Ge exempel Ja. Varför tror du det är så?

7 Varför splittrades kyrkan? Tron skiljer sig Katolska kyrkan = (påven) Kom att bli väldigt rik och hade stor makt i samhället. Ortodoxa kyrkan = rättroende, bevarat läran och tradition från kyrkans första dagar. Maktkamp mellan Påven och Patriarken Bannlysning Korstågen Inom alla religioner finns olika inriktningar! Katolska kyrkanOrtodoxa kyrkan

8 Största kristna kyrkan Allmän=Är till för alla 1.1 miljarder anhängare Prästens roll viktig, enbart män, celibat. Påven högsta chef, även statschef i Vatikanstaten, Benedixtus XVI. 7 sakrament Viktiga delar inom Katolska kyrkan En öppen kyrka Bikten Helgon

9 170 miljoner anhängare Patriarker ledare, finns bla i Alexandria, Jerusalem, Ryssland och Konstantinopel (Främsta) Ortodox=renlärig Präster enbart män, behöver inte leva i celibat. 7 mysterier/sakrament Viktiga delar inom Ortodaxa kyrkan Tradition, samma gudstjänst. Handlar om Jesus liv, 3 delar. Ikoner

10 Läs s. 269, 273 (halva), 274, 275 Svara på följande frågor : 1. Varför valde Antonius att leva i en grav? 2. Vad ville kättarna? 3. Varför förföljdes kättarna av kyrkan? 4. Hur kan man förklara att människor var mer rädda för skärselden än för helvetet? 5. Vad var inkvisitionen?

11 1.Han ville leva enkelt och fattigt och be för att komma närmare Gud. Det var också en protest mot prästernas och biskoparnas rikedom och världsliga liv. 2. De ville att kristna skulle leva enligt Bibeln. Sådant som inte stämde med Bibeln skulle rensas bort ur kyrkans liv och lära. 3. Kättarna kritiserade kyrkan och prästerna mycket skarpt. Kyrkans ledare kände sig hotade när kättarna blev allt fler. 4. I bild, text och tal förklarade kyrkan att alla människor skulle hamna i skärselden efter döden. Där skulle de plågas för att rensas från synder. Till helvetet skulle bara de onda människorna komma. 5. Inkvisitionen var en organisation som skapades av påven för att bekämpa kättare. Tortyr användes för att få de anklagade att bekänna. Det hårdaste straffet var att bli bränd på bål.

12 Jordbruk-Bonde Sjukvård-läkare, sjuksköterska Trädgårdsarbetare -trädgårdsmästare, bonde Skriva av böcker-tryckeriarbetare Författare-författare Städning-städare

13 Öst Lever munkar och nunnor mer isolerade från omvärlden. De bad, höll gudstjänster och skötte sig själva. Väst Här betonades arbetets betydelse. Man skulle också arbeta bland människor I omvärlden och hjälpa dem på olika sätt.

14 Fattigdom:Man fick inte ha några ägodelar utan skulle leva fattigt och enkelt. Kyskhet:Man fick inte gifta sig eller ha något sexuellt samliv. Lydnad:Man måste lyda klostrets ledare och noga följa reglerna.

15

16 1517 spikade Martin Luther upp 95 teser på kyrkdörren. Teserna var kritik på saker som Luther tyckte var fel med kyrkan. Martin Luther Föddes i Tyskland Studerade juridik Blev munk pga. ett ”åskväder” Frälsning genom tro Varför brändes inte Luther på bål? Rätt i tiden Furstar ville inte att kyrkan skulle bestämma Boktryckarkonsten Kyrkans förfall

17 Från början var inte påven orolig över Luthers kritik. Insåg sen allvaret och skickade en bulla, där det stod att Luther skulle bli bannlyst om han inte tog tillbaka det han sagt. Bulla = en viktig skrivelse från påven Luther eldade upp påvens bulla. Blev nu bannlyst. Ställdes inför riksdagen i Worm, där han blev fredlös. Fredlös= Vem som helst har rätt att döda den som är fredlös. Räddas av en furste som håller Luther gömd. Återvänder några månader senare till Wittenberg och bildar egna församlingar. Furstar bestämmer sig för att bilda egna kyrkor.

18 Katolska kyrkan Protestantiska kyrkan Lutherska kyrkan Frikyrkor m.m. Kyrkan kom att kallas evangelisk-lutherska På grund av: Han kom att utforma läran, gudstjänsterna och organisationen. Han betonade evangelierna och hela NT:s betydelse.

19 55 miljoner medlemmar Alla länder har “sin” kyrka Svenska kyrkan Luthers nya lära Frälst genom tro Bibeln= det enda man ska rätta sig efter 2 sakrament: Dopet, nattvarden Predikan Inga kloster Gudstjänsten på folket språk


Ladda ner ppt "Vad ser ni på bilden? Varför är detta viktigt inom Kristendomen?"

Liknande presentationer


Google-annonser