Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristendomen i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristendomen i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Kristendomen i Sverige
Katoliker, ortodoxa, protestanter, högtider och vardag

2 Riktingar I kristendomen precis som i alla andra religioner så finns det olika riktningar eller sätt att tro på. I kristendomen finns det tre stora och en hel del mindre. Kristendomen är den största religionen i världen med 2 miljarder anhängare. Katolska kyrkan Ortodoxa kyrkan Protestantiska kyrkan Mindre samfund eller riktiningar är: Frälsningsarmen, Pingströrelsen, Missionskyrkan, Livets ord eller Jehovas vittnen. Vad betyder riktning? Finns det andra områden där man kan ta olika riktningar?

3 Katolska kyrkan Den katolska kyrkan startade samtidigt som den ortodoxa kyrkan på 1000-talet e.Kr. Men de två riktiningarna hade två olika sätt att tro på. Därför delades den kristna kyrkan i två delar eller riktningarna. Den närmast Rom kallades för den Katolska kyrkan och de i öst kallades den Ortodoxa kyrkan. Utmärkande för den katolska kyrkan är att de är organiserade som en pyramid, en slags hierarki. Det betyder helig ordning och påven i Rom har mest makt. Vad tycker du om hierarkier?

4 Vatikanen

5 Påven Påven är högst upp i den katolska hierarkin och han finns i den lilla staten (landet) Vatikanen. Därifrån styr han den katolska kyrkan tillsammans med en slags regering som kallas för kurian. Rundskrivelser kallas de brev som påven skriver och skickar runt om i världen. I dessa brev berättar han om den kristna tron och ibland även politiska frågor. Joseph Alois Ratzinger

6 När påven dör samlas alla kardinaler som finns i världen
När påven dör samlas alla kardinaler som finns i världen. De stänger in sig i Vatikanen och kommer inte ut förräns en av kardinalerna fått 2/3 av rösterna. En kvinna kan aldrig bli påve eftersom man måste vara präst för att bli kardinal och det är endast män som kan bli det i den katolska kyrkan. Det beror på tradition enligt den katolska kyrkan.

7 Kardinalerna samlas

8 Helgon Inom den katolska kyrkan så finns det helgon. Det är en människa som under sin livstid har gjort många goda gärningar och kämpat för den kristna tron. Det skall även ha hänt märkliga saker runt personen. I en katolsk kyrka finns det många helgonbilder. Det är utmärkande för kyrkan. Heliga Birgitta född 1303 i Sverige

9 Nunnor och munkar Nunnor och munkar spelar en stor roll i den katolska kyrkan. De väljer att leva ett liv i Guds tjänst, ett liv i celibat. De gifter sig inte och har inte sex, de anser att äktenskapet distraherar dem från att tjäna Gud och sina medmänniskor.

10 Sakrament (helig handling)
Dop Bot (bikt) Nattvard Konfirmation Äktenskap Prästgivning De sjukas smörjelse

11 Ortodoxa kyrkan Den ortodoxa kyrkan är indelad i mindre grupper utifrån det land som den ligger i. Rysk-ortodoxa kyrkan är den största. Även om kyrkorna har olika namn så är de väldigt lika. Den ortodoxa kyrkan anser att de representerar de äldsta kristna traditioner och tankar. Gudstjänsterna ser ut som de gjorde från början, ett skådespel om Jesu liv.

12 Anhängarna står upp Prästen sjunger texter ur bibeln Ikanosats Samma sakrament som katolikerna men de kallar dem mysterier Dop och konfirmation sker samtidigt Prästen bör vara gift om han inte är biskop

13 Protestantismen Protest mot den katolska kyrkan
Martin Luther är grundaren Kom till på 1500-talet Sverige tillhör protestantismen sedan 1500-talet Den svenska kyrkan tillhör den lutherska

14 Martin Luther Martin Luther var munk och jobbade hårt för att vara så nära Gud som möjligt Han insåg dock att det enda en människa behövde göra för att vara nära Gud vara att tro Protesterade när den katolska kyrkan sålde avlatsbrev för att bygga S:t Peterskyrkan i Rom Luther ansåg att en människa inte kan köpa sig fri från synd En människa måste själv ångra sina synder

15 Vad tycker du? Vad är en synd?
Vilka problem kan uppstå tror du om människor kan köpa sig fri från synd? Kan man köpa sig fri från skuld?

16 Den katolska kyrkan gillade inte Martin Luther så de bannlyste honom
Den katolska kyrkan gillade inte Martin Luther så de bannlyste honom. När han sedan återvände till sin hemstad hade han fått många anhängare. Han gifte sig och skaffade barn. Luthers nya tankar Det nya med protestantismen var att männiksan själv skulle tänka. De skulle inte bara göra som prästerna sa. Människor skulle själva kunna läsa bibeln och söka Gud på egen hand. Att ändra på kyrkan kallas för reformationen.

17 Kristendomen kommer till Sverige
Det dröjde ända till 1000-talet innan kristendomen kom till Sverige. Det var i Staden Birka som det började, en munk vid namn Ansgar bjöds in från Tyskland för att berätta om den kristna tron. Vi läser tillsammans s.216 om varför kristendomen segrade i Sverige. Skriv en sammanhängande text som handlar om varför kristendomen segrade i Sverige. Förklara även hur du tänker kring det som står. Hur är det i Sverige idag? Känner du att vi är ett protestantiskt land? Vad är skillnaden mellan nu och då tycker du?

18 Sverige blir ett protestantiskt land
Det var katolicismen som först kom till Sverige. Men under 1500-talet gick man över till Luthers protestantiska lära. Det berodde på att Luther lärde ut att den som styrde landet skulle vara regent och inte påve, det gillades av Gustav Wasa. Varför tyckte Gustav Wasa att det var bra?

19 Riksdagen i Västerås Det var vid riksdagen 1527 som det bestämdes att kungen själv fick avgöra vad som fick tas från kyrkan. Det var en hård kamp, men Gustav Wasa vann.

20 Hårda bud för folket För att människor inte skulle avvika från den ”rätta” tron infördes kyrkplikt. Alla var tvingade att gå till kyrkan för att ta nattvarden annars kunde de straffas på olika sätt. Om en person inte skötte sig kunde de straffas av prästen som hade stor makt. De kunde bannlysas, det innebar att de inte fick begravas på kyrkogården och då hamnade de i helvetet enligt den tidens kristna tro. Prästen höll också husförhör.

21 Svenska kyrkan Ungefär 70% av befolkningen tillhör Svenska kyrkan
År 1996 separerade den Svenska kyrkan från staten Idag blir du medlem om du döps Staten hjälper idag till med att betala för kyrkobyggnader Du väljer själv om du vill betala skatt till Svenska kyrkan idag Svenska kyrkan är indelad i en organisation 13 stift Varje stift leds av en biskop Ärkebiskopen finns i Uppsala och är ”chef” över alla biskopar i Sverige Varje stift är indelat i församlingar som leds av en kyrkoherde Svenska kyrkans ”riksdag” är kyrkomötet, de bestämmer hur pengar skall användas

22 Frikyrkor

23 Vardag och högtid Att vara kristen
Tror att Jesus levde på jorden för 2000 år sedan Tror att Jesus var Guds son Bönen är ett samtal med Gud Vilodagen är på söndagen Kristna samlas i kyrkan för att träffas och minnas Jesus budskap Tideräkningen är från det att Jesus föddes, år noll

24 ”Allt det du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem.”
Vad betyder detta citat? Kan det bli problem? Vad tycker du om detta? Diskutera med din bämmkamrat eller skriv ner några rader i din skrivbok.

25 Högtider Påsken firas på våren och handlar om att först sörja Jesu död och sedan fira hans återuppståndelse. Kristi himmelsfärdsdag firas för det är då som Jesus far upp till himmelen och Gud efter att ha vandrat på jorden i 40 dagar för att visa människorna att det finns evigt liv för de troende.

26 Pingst firas för att minnas att den heliga Anden kom till lärljungarna 50 dagar efter påsk. Det blev signalen till dem att de skulle lyda Jesus och gå ut och sprida hans kunskap. Begravningar inom den kristna kyrkan sker i kyrkan och det är en präst som håller i ceremonin. Den som dött begravs på kyrkogården. Om personen kommer till himmelen eller inte bestäms på domedagen av Gud. En kristen person kan gifta sig antingen i kyrkan eller på annan plats. Det är en präst som ska viga. Vad tror du avgör om en människa hamnar i himmelen eller helvetet?

27 Varför tror du att det finns himmelen och helvetet i den kristna tron? Vad tror du händer efter döden? Varför tror du som du gör?


Ladda ner ppt "Kristendomen i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser