Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristendomen världens största religion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristendomen världens största religion"— Presentationens avskrift:

1 Kristendomen världens största religion

2 Katolicismen

3 Benedictus XVI

4 Påven Kyrkan ledare och Jesus vikarie på jorden
Störst politisk makt under perioden säte i Paris Påvarnas Babyloniska fångenskap i Avignon1300-talet Flyttar sätet till Rom Från 1870 total auktoritet i alla lärofrågor Påveval: Ny väljs av kardinalkollegiet, som sammanträder i Sixtinska kapellet i en konklav. Ense vit rök – oense svart rök.

5 Kyrkans hierarki Påven Kardinal Biskop Celibat

6 Sakrament Dopet Nattvarden Bikten Konfirmationen Äktenskapet
De sjukas smörjelse Prästvigningen

7 Helgon Betecknar en avliden person som av kyrkan anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och efter olika prövningar av instanser i kyrkans hierarki kanoniserats.

8 Reliker Kvarlevor t ex ben Bitar av Jesu kors Helgons svepningar
Kläder

9 Avlatsbrev Botgöring Mässor som skulle förkorta tiden i Skärselden.
Försäljning Finns fortfarande kvar

10 Andra Vatikankonciliet
1960-talet Förändringsprocess inom kyrkan T ex mässan på besökarnas eget språk

11 Ortodoxa kyrkan

12 Patriarken

13 Patriarken En av kyrkans ledare Betyder ”fadersvälde”
Finns 4 stora Konstantinopel, Antiochia (Norra Syrien), Alexandria och Jerusalem Konstantinopel den ”högste” patriarken

14 Kyrkans hierarki Patriarkerna (4 st.) Ärkebiskopar Biskopar
Manliga präster

15 Mysterium Dopet Nattvarden Bikten Konfirmationen Äktenskapet
De sjukas smörjelse Prästvigningen

16 Livet inom kyrkan Klosterlivet viktigt inom ortodoxa kyrkan
Munkar och Nunnor Bara manliga präster Församlingspräster får ingå giftermål Biskopar lever i celibat Levt i kommunismens skugga

17 Läran Samma lära som katolicismen, ingen skillnad ens idag.
Korsets övre arm står för INRI På ryska kors finns även en tredje arm som symboliserar fotbjälken på Jesu kors.

18 Kyrkorummet i Ortodoxa kyrkan
Symboliserar himmelriket Ikonostasen Avser jorden här befinner sig gudstjänstbesökarna under hela gudstjänsten

19 Ikonostasen

20 Ikonostasen Avdelande vägg mellan altaret (himmelen) och församlingen (jorden) Täckt av ikoner 3 till 5 dörrar Den mittersta leder till altaret Bakom förbereds nattvardsvin och bröd

21 Protestantismen

22 Reformationen Martin Luther (1483-1546) 95 teser i Wittenberg
Förbjöd läror och riter som inte fanns i Bibeln Tysk munk Översatte bibeln till tyska Bannlyst Förföljd

23 Kalvinismen Jean Calvin (1509-1564) Verkade främst i Schweiz
Hård morallära

24 Sakrament Dop Nattvard

25 Läran Under århundraden har lärostrider rasat inom protestantismen
Skilda åsikter leder till splittring och nya kyrkor

26 Kyrkans hierarki Ärkebiskopen Biskopar Präster Lekmän Giftermål

27 Kyrkorummet Predikstolen viktig Prästen huvudfigur

28 Inkvisitionen

29 Katolsk domstol Uppgift att bekämpa irrläror
Ställde kättare inför rätta Många fick dödsdomar Finns delade meningar om tortyr


Ladda ner ppt "Kristendomen världens största religion"

Liknande presentationer


Google-annonser