Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KRISTENDOMEN VÄRLDENS STÖRSTA RELIGION. KATOLICISMEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KRISTENDOMEN VÄRLDENS STÖRSTA RELIGION. KATOLICISMEN."— Presentationens avskrift:

1 KRISTENDOMEN VÄRLDENS STÖRSTA RELIGION

2 KATOLICISMEN

3 BENEDICTUS XVI

4 PÅVEN • Kyrkan ledare och Jesus vikarie på jorden • Störst politisk makt under perioden 1190-1300 säte i Paris • Påvarnas Babyloniska fångenskap i Avignon1300-talet • Flyttar sätet till Rom • Från 1870 total auktoritet i alla lärofrågor • Påveval: Ny väljs av kardinalkollegiet, som sammanträder i Sixtinska kapellet i en konklav. Ense vit rök – oense svart rök.

5 KYRKANS HIERARKI • Påven • Kardinal • Biskop • Celibat

6 SAKRAMENT • Dopet • Nattvarden • Bikten • Konfirmationen • Äktenskapet • De sjukas smörjelse • Prästvigningen

7 HELGON • Betecknar en avliden person som av kyrkan anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och efter olika prövningar av instanser i kyrkans hierarki kanoniserats.

8 RELIKER • Kvarlevor t ex ben • Bitar av Jesu kors • Helgons svepningar • Kläder

9 AVLATSBREV • Botgöring • Mässor som skulle förkorta tiden i Skärselden. • Försäljning • Finns fortfarande kvar

10 ANDRA VATIKANKONCILIET • 1960-talet • Förändringsprocess inom kyrkan • T ex mässan på besökarnas eget språk

11 ORTODOXA KYRKAN

12 PATRIARKEN

13 • En av kyrkans ledare • Betyder ”fadersvälde” • Finns 4 stora Konstantinopel, Antiochia (Norra Syrien), Alexandria och Jerusalem • Konstantinopel den ”högste” patriarken

14 KYRKANS HIERARKI • Patriarkerna (4 st.) • Ärkebiskopar • Biskopar • Manliga präster

15 MYSTERIUM • Dopet • Nattvarden • Bikten • Konfirmationen • Äktenskapet • De sjukas smörjelse • Prästvigningen

16 LIVET INOM KYRKAN • Klosterlivet viktigt inom ortodoxa kyrkan • Munkar och Nunnor • Bara manliga präster • Församlingspräster får ingå giftermål • Biskopar lever i celibat • Levt i kommunismens skugga

17 LÄRAN • Samma lära som katolicismen, ingen skillnad ens idag. • Korsets övre arm står för INRI • På ryska kors finns även en tredje arm som symboliserar fotbjälken på Jesu kors.

18 KYRKORUMMET I ORTODOXA KYRKAN Ikonostasen Symboliserar himmelriket Avser jorden här befinner sig gudstjänstbesökarna under hela gudstjänsten

19 IKONOSTASEN

20 • Avdelande vägg mellan altaret (himmelen) och församlingen (jorden) • Täckt av ikoner • 3 till 5 dörrar • Den mittersta leder till altaret • Bakom förbereds nattvardsvin och bröd

21 PROTESTANTISMEN

22 REFORMATIONEN • Martin Luther (1483-1546) • 95 teser i Wittenberg • Förbjöd läror och riter som inte fanns i Bibeln • Tysk munk • Översatte bibeln till tyska • Bannlyst • Förföljd

23 KALVINISMEN • Jean Calvin (1509-1564) • Verkade främst i Schweiz • Hård morallära

24 SAKRAMENT • Dop • Nattvard

25 LÄRAN • Under århundraden har lärostrider rasat inom protestantismen • Skilda åsikter leder till splittring och nya kyrkor

26 KYRKANS HIERARKI • Ärkebiskopen • Biskopar • Präster • Lekmän • Giftermål

27 KYRKORUMMET • Predikstolen viktig • Prästen huvudfigur

28 INKVISITIONEN

29 KATOLSK DOMSTOL • Uppgift att bekämpa irrläror • Ställde kättare inför rätta • Många fick dödsdomar • Finns delade meningar om tortyr


Ladda ner ppt "KRISTENDOMEN VÄRLDENS STÖRSTA RELIGION. KATOLICISMEN."

Liknande presentationer


Google-annonser