Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  FÖRPLIKTELSER Borgenär Gäldenär HUVUD BI POSITIVA NEGATIVA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  FÖRPLIKTELSER Borgenär Gäldenär HUVUD BI POSITIVA NEGATIVA"— Presentationens avskrift:

1   FÖRPLIKTELSER Borgenär Gäldenär HUVUD BI POSITIVA NEGATIVA
GÄLDENÄRS BORGENÄRS NATURA PENNING 02 AvtalsRoh

2 FÖRPLIKTELSERNAS INNEHÅLL
gäldenärsbyte - Vem prestera? Gld Substitution kräver samtycke Intervention kan kräva samtycke, särsk personlig art Flera gld: Solidariskt ansvar 3:e man presterar i glds ställe Brg Gld utredningsskyldig. Dock: legitimation Cession utan samtycke Flera brg: Delbar prestation fördelas, Odelbar utges till brg gemensamt - Till vem? fel brg berättigad borgenärsbyte

3 FÖRPLIKTELSERNAS INNEHÅLL
- När? Anfordran Konsumentkredit: Rätt betala förtid Ränta: Årligen Bostadshyra: Sista vardag i månaden - Var/hur? Beror på Köp: Hos säljaren avtalstyp Skbr: Hos brg Bostadshyra: Hos värd Dock tvingande rätt: postanvisning/giro

4 Förpliktelsernas uppkomst
Avtal Tjänst utan uppdrag Misstagsbetalning Obehörig vinst Utomobligatoriskt skadestånd

5 AVTAL Avt:s subjektiva begränsning: 3:e man ej grunda rätt/ åläggas förpliktelse pga annans avtal UPPKOMST Vanligen: anbud-acceptförfarande Också: andra avtalsgrundande rättsfakta (ex: passivitet; realhandlande) Benefika avtal: Lägre krav på gld betr: - avtalsbundenhet - avtalsenlighet In dubio oneröst = oberoende av vållande Ansvarsförpliktelse: Gld strikt ansvar = vållande: uppsåt & oaktsamhet Omsorgsförpliktelse: Gld culpaansvar

6 ”Rättslig grund”: Rättsfakta som kan ge yrkad rättsföljd
Parterna ange grunderna för talan 42 kap 2 och 7 §§ RB Domstolen förhindrad att avvika från grunderna 17 kap 3 § RB Behöver inte åberopas: Rättsregler eller lagbestämmelser. Jura novit curia. Domstolen känner lagen. ”Rättslig grund”: Rättsfakta som kan ge yrkad rättsföljd


Ladda ner ppt "  FÖRPLIKTELSER Borgenär Gäldenär HUVUD BI POSITIVA NEGATIVA"

Liknande presentationer


Google-annonser