Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRPLIKTELSER NEGATIVA BI BORGENÄRS HUVUD POSITIVA GÄLDENÄRS  Gäldenär Borgenär NATURA PENNING 02 AvtalsRoh.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRPLIKTELSER NEGATIVA BI BORGENÄRS HUVUD POSITIVA GÄLDENÄRS  Gäldenär Borgenär NATURA PENNING 02 AvtalsRoh."— Presentationens avskrift:

1 FÖRPLIKTELSER NEGATIVA BI BORGENÄRS HUVUD POSITIVA GÄLDENÄRS  Gäldenär Borgenär NATURA PENNING 02 AvtalsRoh

2 FÖRPLIKTELSERNAS INNEHÅLL - Vem prestera? - Till vem? GldSubstitution kräver samtycke Intervention kan kräva samtycke, särsk personlig art Flera gld: Solidariskt ansvar BrgGld utredningsskyldig. Dock: legitimation Cession utan samtycke Flera brg: Delbar prestation fördelas, Odelbar utges till brg gemensamt gäldenärsbyte 3:e man presterar i glds ställe borgenärsbyte fel brg berättigad

3 - När? - Var/hur? AnfordranKonsumentkredit: Rätt betala förtid Ränta: Årligen Bostadshyra: Sista vardag i månaden FÖRPLIKTELSERNAS INNEHÅLL Beror på Köp: Hos säljaren avtalstypSkbr: Hos brg Bostadshyra: Hos värd Dock tvingande rätt: postanvisning/giro

4 Förpliktelsernas uppkomst Avtal Tjänst utan uppdrag Misstagsbetalning Obehörig vinst Utomobligatoriskt skadestånd

5 AVTAL Vanligen: anbud-acceptförfarande Också: andra avtalsgrundande rättsfakta (ex: passivitet; realhandlande) In dubio oneröst Benefika avtal: Lägre krav på gld betr: - avtalsbundenhet - avtalsenlighet Ansvarsförpliktelse: Gld strikt ansvar = oberoende av vållande Omsorgsförpliktelse: Gld culpaansvar = vållande: uppsåt & oaktsamhet UPPKOMST Avt:s subjektiva begränsning: 3:e man ej grunda rätt/ åläggas förpliktelse pga annans avtal

6 Rättslig grund Parterna ange grunderna för talan 42 kap 2 och 7 §§ RB Domstolen förhindrad att avvika från grunderna 17 kap 3 § RB ”Rättslig grund”: Rättsfakta som kan ge yrkad rättsföljd


Ladda ner ppt "FÖRPLIKTELSER NEGATIVA BI BORGENÄRS HUVUD POSITIVA GÄLDENÄRS  Gäldenär Borgenär NATURA PENNING 02 AvtalsRoh."

Liknande presentationer


Google-annonser