Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna."— Presentationens avskrift:

1 Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

2 Idrottens föreningslära Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna har 21 distrikt runt om i landet som arbetar med att utveckla de idrottsföreningar som finns runt om i Sverige. Det finns fem former för vår verksamhet: Lärgrupper Kurser Föreläsningar Process- och utveklingsarbeten Kulturprogram Kontaktuppgifter till ditt distrikt finns på www.sisuidrottsutbildarna.se

3 Idrottens föreningslära Vem är du? Vad är din roll i föreningen? Varför är du här?

4 Idrottens föreningslära Vi kanske borde bilda en förening! I en förening samverkar man med andra under avtalade former

5 Idrottens föreningslära Frågan är… Varför bildar man en förening?

6 Idrottens föreningslära Därför bildar man en förening Vanliga svar: ”kommunen kräver det för att vi ska få tillgång till anläggningar”, ”det är ett villkor från förbundet för deltagande i seriespel” ”vi måste vara en förening för att få bidrag” (eller ”för att få sälja Bingo Lotter”) Men är det ”meningen med föreningen”?

7 Idrottens föreningslära Frågan är… Hur bildar man en ideell förening?

8 Idrottens föreningslära En ideell förening bildas Lag om ideella föreningar saknas, därför får svaret sökas i praxis (dvs rättsliga avgöranden, HD, äldre datum). Enligt praxis gäller att Stadgar av någorlunda fullständighet skall antas Styrelse skall utses att företräda föreningen. Namn/firma kan sägas ingå i kravet på fullständiga stadgar. Genom bildandet blir föreningen en juridisk person!

9 Idrottens föreningslära Juridisk person En ideell förening är, precis som en fysisk person, ”rättskapabel”, och kan därför: äga saker vara part i avtal vara part inför domstol vara medlem i annan ideell förening försättas i konkurs Den juridiska personen svarar med sina tillgångar för de skulder som uppkommer

10 Idrottens föreningslära En sektion är ingen juridisk person Ishockey Fotboll Boule Skidor Ett årsmöte En styrelse En ”ägare” - Medlemmarna En avtalspart IF-styrelsen står över sekt.- styrelserna Gemensamma skulder! Tennis Orientering Ett namn Föreningen är en juridisk person

11 Idrottens föreningslära Medlemsavtalet ger stadga Mål och syfte Föreningens namn och ort Hur man blir medlem Hur man utesluter medlemmar Hur medlemsavgift fastställs Styrelse och revisorer Hur beslut ska fattas Årsmötets genomförande Hur man lägger ner föreningen Stadgeändringar

12 Idrottens föreningslära Föreningens hierarki Årsmötet (medlemmarna) Styrelsen (sysslomän) ……………………………….. Sektioner/Kommittéer Lag Funktionärer/ledare Anställda Delegering av beslutanderätt

13 Idrottens föreningslära Demokratiska principer Majoritetsprincipen "Den mening som fått de flesta antalet röster avgör i regel uppkommande fråga” (dock. kvalificerad och relativ majoritet) Likhetsprincipen Majoriteten får vid sitt beslutsfattande inte utan "lagstöd" utsätta de enskilda medlemmarna för olika behandling Detta gäller för all demokratisk föreningsverksamhet

14 Idrottens föreningslära Medlemmens rättigheter Att vara medlem är frivilligt Som medlem har man rätt att delta i föreningens aktiviteter Rätt till information Rätt att bli behandlad lika som alla andra Påkalla extra förenings- möte (minst 10 % av medlemmarna) Rösträtt. Förslagsrätt Påverkansrätt

15 Idrottens föreningslära Medlemmens skyldigheter Betala medlemsavgift Följa gemensamt fattade beslut Inte skyldighet att utöver medlemsavgift och övriga stadgade avgifter bidra till föreningens ekonomi genom att ex sälja lotter, men då å andra sidan har du heller inte möjlighet att kräva att få åtnjuta det som lottförsäljningen ska gå till Du måste vara medlem för att få tävla för föreningen Du måste följa angivna tävlingsregler

16 Idrottens föreningslära Föreningens rättigheter och skyldigheter Skatter och avgifter Föreningen är skattebefriad för inkomster man har på sådant man tjänar: –i den idrottsliga verksamheten –på så kallad serviceverk- samhet som anses ha en indirekt anknytning till föreningens ändamål –av så kallad hävd eller tradition Föreningen får varken göra avdrag för eller lägga på moms för saker man utför/säljer. Läs mer om skatter och avgifter på www.rf.se

17 Idrottens föreningslära Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ska betalas: –För ersättningar på 1 000 kr eller mer till någon med A-skattsedel –I beloppet räknas också andra ersättningar som milersättning och traktamente, stipendier och gåvor. Undantag från regeln gäller idrottsutövare där arbetsgivar- avgift bara betalas för ersättningar över ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om arbetsgivaravgift på på www.skatteverket.se

18 Idrottens föreningslära Idrottsrörelsens organisationer – hur hänger dom ihop? RF SF IF DF SDF SISU SOK SISU-d

19 Idrottens föreningslära Idrottens organisation RF SF IF DF SDF SISU SOK SISU-D 35+11 68 68+5 21.000 IOC EOC ISF ESF 2,5 - 3 milj

20 Idrottens föreningslära Föreningsutveckling En organisations utveckling kan beskrivas i fyra stadier: Integration Vision Produktion Administration

21 Idrottens föreningslära Frågan är… Vilken fas befinner sig din förening i? Vad får dig att tro det?

22 Idrottens föreningslära Tänkvärt… Att våga är att förlora fotfästet en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv. Sören Kiergegaard


Ladda ner ppt "Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna."

Liknande presentationer


Google-annonser