Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minitest. Minitest 40 dagar av ogiltiga böner efter förtäring av alkohol It is reported in an authentic Hadith that the Prophet (Sallallahu Alaihi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minitest. Minitest 40 dagar av ogiltiga böner efter förtäring av alkohol It is reported in an authentic Hadith that the Prophet (Sallallahu Alaihi."— Presentationens avskrift:

1

2 Minitest

3 40 dagar av ogiltiga böner efter förtäring av alkohol
It is reported in an authentic Hadith that the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said: “Whoever drinks alcohol, his prayers will not be accepted for forty days.  But if the person repents Allah forgives him.  If he returns to drinking, then Allah will undoubtedly make him/her drink from the river of Khabal.”  The Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) was asked: “And what is the Khabal river?”  He replied: “The pus of Hell fire denizens.” [Ahmad, Al Arna’ut considered it a good Hadith]

4 Bönen stärker din tro (iman)

5 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
”Det är rätt och rimligt att Allah inte låter er tro bli utan belöning.” (Koranen 2:143)

6 Profeten sa: ”Vet ni vad det innebär att endast ha tro (iman) på Allah
Vittnesbörden att det inte finns något som har rätt att bli tillbedjas förutom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud Etablera bönen Ge zakat Fasta under Ramadan Ni ger bort 1/5 av krigsbytet

7 Det förträffliga med nattbönen (qiyâmul-layl)

8 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ”Du som täcker över dig (med din mantel)! Vaka (i bön) under natten, inte hela.” (Koranen 73:1-2) Tidigt stadium i profetskapet Svårt läge och i stort behov av hjälp Obligatoriskt under ett helt år för Profeten och följeslagarna Ingen risk för riyâ’ (dold avgudadyrkan)

9 Profeten sa: ”Djävulen knyter tre knutar på bakhuvudet hos den som går och lägger sig till sömns. Varje knut beseglas med orden: ”Natten är lång, fortsätt därför att sova.” När någon av er vaknar och kommer ihåg Allah, den Upphöjde, då knyts en knut upp. När någon av er utför tvagningen (wudu) då knyts en knut upp.

10 När någon av er ber då knyts alla knutar upp så att han vaknar alldeles pigg och i god anda. Om inte då vaknar han i en dålig anda och är slö.” (Bukhâri)

11 Profeten sa: ”Den bästa bönen efter de obligatoriska bönerna är nattbönen (Salaatul-Layl). (Muslim)
Profeten sa: ”Utför nattbönen för det var de rättfärdigas bruk, det för er närmare Allah, den Upphöjde, den sonar era synder och hindrar er från onda handlingar.” (Ahmad, Tirmidhi)

12 Profeten sa: ”Må Allahs nåd vara över en man som vaknar och ber
Profeten sa: ”Må Allahs nåd vara över en man som vaknar och ber. Han väcker sin fru och om hon vägrar då stänker han vatten på hennes ansikte. Må Allahs nåd vara över en kvinna som vaknar och ber. Hon väcker sin man och om han vägrar då stänker hon vatten på hans ansikte.” (Abu Daud)

13 Profeten sa: ”Om en man väcker sin fru under natten och de båda ber eller de ber två rak’ah tillsammans då kommer de vara de skrivas in blad de män och kvinnor som kommer ihåg Allah.” (Abu Daud)

14 De som Allah älskar Profeten sa: ”Den som har en vacker hustru och en mjuk säng. Ändå står han i bön under natten. Allah säger: ’Han lämnar sina begär och kommer ihåg Mig och om han hade velat hade han kunnat sova.” (at-Tabaranî)

15 De som Allah älskar ”Den som är på resa med följeslagare. De kommer till (ett boende) under natten och sover medans han står upp i bön tills gryningen, om det så är under svåra eller lätta omständigheter.”

16 Profeten sa: ”Den som står i bön med 10 ayah kommer inte att skrivas in bland de som är slarviga. Den som står i bön med 100 ayah kommer skrivas in bland de hörsamma tjänarna och den som står i bön med 1000 ayah kommer skrivas in bland de som får mottaga en enormt stor belöning.” (Abu Daud)

17 Sms Nästa gång


Ladda ner ppt "Minitest. Minitest 40 dagar av ogiltiga böner efter förtäring av alkohol It is reported in an authentic Hadith that the Prophet (Sallallahu Alaihi."

Liknande presentationer


Google-annonser