Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information – SF stödet SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information – SF stödet SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK."— Presentationens avskrift:

1 Information – SF stödet SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK

2 Information – SF stödet  SF–stödet fördelas till 69 specialförbund (SF)  Stödet är baserat på inlämnade uppgifter till Riksidrottsförbundet (RF)

3 Information – SF stödet  Tidigare redovisade varje SF manuellt till RF  Nya modellen innebär att all redovisning av t.ex. medlemmar måste ske via IdrottOnline

4 Information – SF stödet. Vad är IdrottOnline?  Webbplattform utvecklad av RF  Varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar ska registreras

5 Bidragsmodell Fördelningssumma: 90% av totalt SF-stöd Fördelas genom nedanstående beräkningsmodell

6  Den nya modellen har en övergångstid på tre år 2012-2014. 2012: Bidrag utgick enligt 2/3 av gamla och 1/3 av nya bidragsmodellen 2013: Bidrag utgår enligt 1/3 av gamla och 2/3 av nya bidragsmodellen 2014: Bidrag utgår enligt nya bidragsmodellen

7 Basbidrag  15 procent av fördelningssumman  2/3 av basbidraget fördelas lika mellan alla specialförbund (SF)  1/3 av basbidraget fördelas lika bland SF med >25 medlemsföreningar (badminton 234 st)  Går ej att påverka då vi får maximalt

8 Storleksbidrag - påverkbart  15 procent av fördelningssumman  Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år.  Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.

9 Verksamhetsbidrag - påverkbart  70% av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar 1.LOK-stödsdel - procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år 2.Utbildningsdel a)SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar bl. SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning) b)Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline 3. Elitdel - procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

10 Stimulansbidrag -  10 procent av totala bidragssumma  Syfte att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill”  kvalitetssäkring av bidragsmodellen

11 Information – SF stödet Badminton förlorare i nya bidragsmodellen !! Tappat i redovisning mellan manuell och Online registrering Färre utbildningar samt utebliven registrering genomförda utbildningar Otillräckligt med Internationella framgångar

12 Information – SF stödet Varför vill vi att ni föreningar skall använda använda IdrottOnline i större utsträckning?

13 Information – SF stödet Vi vill att badminton skall växa som idrott! Syns vi - finns vi! Ju större – mer statliga bidrag Centralt mer service till Er i föreningarna Mer och fler utbildningar

14 SISU kontaktpersoner


Ladda ner ppt "Information – SF stödet SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK."

Liknande presentationer


Google-annonser