Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information – SF stödet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information – SF stödet"— Presentationens avskrift:

1 Information – SF stödet
SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK

2 Information – SF stödet
SF–stödet fördelas till 69 specialförbund (SF) Stödet är baserat på inlämnade uppgifter till Riksidrottsförbundet (RF)

3 Information – SF stödet
Tidigare redovisade varje SF manuellt till RF Nya modellen innebär att all redovisning av t.ex. medlemmar måste ske via IdrottOnline

4 Information – SF stödet
. Vad är IdrottOnline? Webbplattform utvecklad av RF Varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar ska registreras

5 Bidragsmodell Fördelningssumma: 90% av totalt SF-stöd
Fördelas genom nedanstående beräkningsmodell

6 Den nya modellen har en övergångstid på tre år 2012-2014.
2012: Bidrag utgick enligt 2/3 av gamla och 1/3 av nya bidragsmodellen 2013: Bidrag utgår enligt 1/3 av gamla och 2/3 av nya bidragsmodellen 2014: Bidrag utgår enligt nya bidragsmodellen

7 Basbidrag Går ej att påverka då vi får maximalt
15 procent av fördelningssumman 2/3 av basbidraget fördelas lika mellan alla specialförbund (SF) 1/3 av basbidraget fördelas lika bland SF med >25 medlemsföreningar (badminton 234 st) Går ej att påverka då vi får maximalt

8 Storleksbidrag - påverkbart
15 procent av fördelningssumman Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år. Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.

9 Verksamhetsbidrag - påverkbart
70% av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar LOK-stödsdel - procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år Utbildningsdel SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar bl. SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning) Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline 3. Elitdel - procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

10 10 procent av totala bidragssumma
Stimulansbidrag - 10 procent av totala bidragssumma Syfte att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” kvalitetssäkring av bidragsmodellen

11 Information – SF stödet
Badminton förlorare i nya bidragsmodellen !! Tappat i redovisning mellan manuell och Online registrering Färre utbildningar samt utebliven registrering genomförda utbildningar Otillräckligt med Internationella framgångar

12 Information – SF stödet
Varför vill vi att ni föreningar skall använda använda IdrottOnline i större utsträckning?

13 Information – SF stödet
Vi vill att badminton skall växa som idrott! Syns vi - finns vi! Ju större – mer statliga bidrag Centralt mer service till Er i föreningarna Mer och fler utbildningar

14 SISU kontaktpersoner


Ladda ner ppt "Information – SF stödet"

Liknande presentationer


Google-annonser