Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD"— Presentationens avskrift:

1 STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD
LOK-STÖD Nya regler från 1 januari 2014

2 Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna och ges för idrottsliga aktiviteter. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

3  Nya begrepp Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd - RF:s regler med kommentarer för statligt lokalt aktivitetsstöd Ledarstöd – ersätter sammankomstbidrag Deltagarstöd – ersättning för deltagartillfälle Gruppaktivitet – ersätter sammankomst Funktionsnedsättning – ersätter funktionshindrad

4 Lite förkortningar RF – Riksidrottsförbundet LOK – statligt lokalt aktivitetsstöd SF – Specialidrottsförbund SDF - Specialdistriktsförbund DF – Distriktsidrottsförbund

5 Närvarokort, grunden för ansökan

6 Föreskrifter för statligt LOK-stöd
Föreningens egen regi Minst 3 deltagare och max 30 deltagare - per gruppaktivitet (man får vara fler men bara 30 får räknas med till ansökan), 7-25 år (utöver ledare) Minst 60 minuter med gemensam samling och avslutning Ledare som leder en gruppaktivitet får ledarstöd (ska inte inräknas in i siffran för deltagare)

7 Föreskrifter för statligt LOK-stöd
Deltagare får räknas endast en gång per dag och idrott. Närvarokort måste föras, eller liknande närvarounderlag, som då ligger till grund för föreningens LOK-stödsansökan Ansökan för våren ska vara inne senast 25 augusti Ansökan för hösten ska vara inne senast 25 februari Ansökan kan bara göras via föreningens sida på IdrottOnline

8 För sent inkommen ansökan
Sista ansökningsdag är 25 februari respektive 25 augusti Ansökan som inkommer efter dessa datum ger inte rätt till stöd Förening har inte rätt att efter angivna datum komplettera ansökan med tillkommande gruppaktiviteter, ledare eller deltagare

9 Närvaroregistrering Manualer finns på; YouTube-filmer hur man gör olika moment finns på; För hösten 2012 var det föreningar som använde sig av närvaroregistreringen fullt ut Ansökan kan redovisas både via närvaro- registrering och manuellt inlagda siffror

10 Inloggning Sker på föreningens sida på IdrottOnline
Inloggningsuppgifterna är personliga Glömt lösenordet?

11 Föreningens IdrottOnline-klubbsida

12 Lägg upp aktiviteten - via LOK-modulen - via kalendern

13 Lägg till gruppaktivitet, i LOK-modulen

14 Lägg till deltagare

15 Man kan också lägga till hel grupp

16 Skapa aktivitet i kalendern

17

18

19 Sök fram gruppaktiviteterna

20 Gruppaktiviteter

21 Aktiviteter att registrera

22 Registrera aktiviteten (närvaron)

23 Bocka i/ur närvaron för registrering

24 Registrera

25 Gruppaktivitet kan ingå i en ansökan

26 Status på gruppaktiviteterna

27 Ansökan

28 Historik

29 Skriva ut närvarokort

30

31 Kommunfil (för kommunalt bidrag)

32 Kommunfilen som tas ut ser ut så här;

33 Grunden för all registrering är webben
Deltagarna och ledarna måste finnas inlagda i medlemsregistret med fullständigt personnummer När man skapar föreningens gruppaktiviteter i IdrottOnline så kan man sedan utnyttja systemet via SMS- och APP-registrering Skulle det inte fungera med mobilen så kan man alltid registrera/korrigera via datorn

34 SMS-registrering

35 SMS-registrering Innebär att man, istället för att logga in på föreningens IdrottOnline-sida, registrerar aktivitet och närvaro från sin mobiltelefon. Genomförs närvaroregistreringen via mobiltelefonen är sammankomsten klar och tas automatiskt med i föreningens kommande LOK- stödsansökan (förutsatt att villkoren för godkänd sammankomst är uppfyllda).

36 SMS-registrering Ledaren behöver en mobiltelefon som kan ta emot sms
Mobiltelefonen ska kunna ta emot datatrafik

37 SMS-registrering Ledaren väljer själv om denne vill mobilregistrera

38 SMS-registrering Aktiviteterna finns på föreningens sida

39 Hur sker SMS-registreringen
Ledaren får ett SMS 30 minuter innan aktiviteten startar Där finns en länk till deltagarförteckningen, som ledaren öppnar och bockar ur de deltagare som ej var med på gruppaktiviteten 

40 App Administration av IdrottOnline App kan ske ifrån;
- Android mobiltelefoner - iPhone mobiltelefoner - Windows-baserade mobiltelefoner

41 App för att registrera gruppaktiviteter, bl a

42 Förberedelser För att använda appen till att administrera träningsgrupper måste ledaren se till att finnas med i den grupp hon/han ska administrera Den personen behöver vara Gruppadministratör (för att hantera medlemsregister) samt ha rollen Aktivitetsledare (för att kunna rapportera LOK- stödsaktiviteter)

43 App för Idrottonline Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du använder dig av på föreningssida

44 När kommer pengarna? Utbetalningarna startar veckan efter sista ansökningsdag Utbetalning sker allt eftersom ansökningarna blir godkända Föreningen får ett mail när ansökan godkänts

45 Mail skickas automatiskt till föreningen

46 Viktigt att föreningen anger ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig via sin IdrottOnline-sida
Mail om LOK-stödet skickas till 3 personer; ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig. Dessa personer måste finnas inlagda i medlemsregistret med respektive roll för att ansökan ska kunna skickas in.

47 Kontroll av LOK-stödsansökan
Vilka tar vi ut för kontroll? Kan vara återkontroll, stor ökning/minskning, helt felaktiga siffror i ansökan, tips från DF eller kommunen, slumpen Vilka handlingar begär vi in? Närvarokorten för aktuell period, sammanställning, medlemslista, årsmötes- protokoll (det senaste) med tillhörande verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, revisionsberättelse samt stadgar Hur bearbetar vi materialet? LOK-stödsgruppen går igenom närvarokorten (att alla uppgifter finns med), medlemslista (att de deltagare om man söker LOK-stöd för är medlemmar i den föreningen), att man har hållit årsmöte och har alla handlingar inför det mötet – helt enkelt att man fungerar som en ideell idrottsförening

48 Kontroll av LOK-stödsansökan, forts.
Granskningsrapport När LOK-stödsgruppen går igenom materialet och har synpunkter på det så skickar LOK-stödsgruppen en granskningsrapport till föreningen som de har 2 veckor på sig att besvara Beslut När ett svar från granskningsrapport inkommer går LOK- stödsgruppen igenom materialet på nytt och fattar sedan ett beslut som föreningen har 3 veckor på sig att eventuellt överklaga Överklaga Föreningen har möjlighet att överklaga LOK-stödsgruppens beslut

49 Hur många föreningar söker?

50 All information finns på svenskidrott.se

51 Statistik

52

53 Statistik för samtliga föreningar

54 Tidsserier

55 Telefontid 8:30-16:00 (lunchstängt 12:00-12:30)
(knappval 3) Telefontid 8:30-16:00 (lunchstängt 12:00-12:30)


Ladda ner ppt "STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD"

Liknande presentationer


Google-annonser