Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- en del av svensk idrott Medlemsregistret, kalender och LOK-stödsansökan Administration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- en del av svensk idrott Medlemsregistret, kalender och LOK-stödsansökan Administration."— Presentationens avskrift:

1 - en del av svensk idrott Medlemsregistret, kalender och LOK-stödsansökan Administration

2 Hur allt hänger ihop… G:a Medlemsarkivet FBO Licens, tävling Medlemsregistret & Min Sida E-bokföring IAS Information replikeras hela tiden mellan systemen

3 Genomgång av medlemsregistret – Genomgång av medlemsregistrets kopplingar och samband. – Genomgång av medlemsregistrets uppbyggnad – Genomgång av medlemsregistrets funktioner – Övningar – Frågor och svar – Avslutning

4 Medlemsregistrets uppbyggnad Fullständigt personnummer krävs för medlemmar som är aktiv i en idrott, dock ej för stödmedlemmar, supportrar e.tc.. - inga dubbletter - ordning och reda - enda sättet att identifiera personen Föreningen äger medlemsregistret - varken RF eller SF eller annan organisation har rätt att utan medgivande använda medlemmarnas uppgifter.

5 Min sida

6 Medlemsregistret Sök medlemmar ur en sektion …eller förfinad sökning

7 Sök medlemmar Alla medlemmar som har fyra sista i sitt personnummer och inte har ”privat delning” i gamla registret syns här …dom andra hittar man här

8 Administrera medlemmar

9 Medlemsregistrets verktygslåda

10 Fler möjligheter

11 Övningar 1)Lägg till ditt användarID som medlem 2)Lägg till en ”Prova på” medlem 3)Skapa en roll som och döp den till Tränare, koppla den till kategori Organisationsledare. 4)Koppla ovan skapade roll till en medlem. 5)Skapa en ny grupp och döp den till A-laget. 6)Gå in i fliken administration och skapa en medlemsnivå och kalla den för ”junior”. 7)Sök fram din ”Prova-på”-medlem och gör denne till medlem. 8)Sök fram en av dina medlemmar och lägg till medlemsnivån ”junior” som du tidigare skapat.

12 …ytterligare övningar 9) Ändra inställning i rullisten längst upp till höger som benämns som ”idrotter” till läget ”alla” och sök därefter fram en av dina medlemmar och lägg till rollen ordförande. 10) Gå till fliken ”Klubbinfo” och ändra telefonuppgifterna för din förening. 11) Gå in på Min Sida och fyll i uppgifter för ”Alt förnamn”, gå sedan tillbaka till medlemsregistret och sök fram personen som du fyllt i uppgifter för i ”Alt förnamn”.

13 Kalender

14 Genomgång av kalendern När vi är klara ska ni veta hur man: – Skapar en kalender – Lägger till aktiviteter (basinfo) + koppla person – Får matcher/tävlingar i en kalender – Tar bort och ändrar aktiviteter – Använder specialfunktioner- anmäla, dela ut aktiviteter, avgränsa möjlighet att se en aktivitet, kopierar en befintlig aktivitet, får ut en anmälningslista.

15 Detta vill jag veta! Frågor som jag har fått! Detta har jag stött på! Gamla kalendern, kalender 2.0??

16 Skapa en kalender Bestäm vad som ska visas och hur. Namnge gärna kalendern på ett smart vis

17 Skapa en kalender Vill du presentera kalendern På första sidan, på vilket sätt

18 Aktivitetslista Beroende på de inställningar som görs i kalendern kommer aktivitetslistan att presentera olika aktiviteter

19 Aktivitet Döp aktiviteten på ett smart vis, så är den lättare att hitta. Skriv t e x ”Tisdagsträning pojkar ” istället för bara träning LOK-stöds rutan gäller bara för pilotföreningar. Då blir fälten plats och sluttid också obligatoriska Obligatoriska fält är namn och starttid

20 Aktivitet

21 Koppla deltagare till en aktivitet Tips! Jobba med grupper i medlemsregistret Välj grupp eller person

22 Övning 1. Hjälpmedel: Manual och anteckningar Lägg upp en serie aktiviteter framåt i tiden. Spara. Ett av tillfällena i serien behöver ändras till en annan tid. Spara ändringen.

23 Övning 2. Hjälpmedel: Manual och anteckningar Lägg upp en ny kalender, namnge den och lägg den som månadsschema med 6 kommande aktiviteter på föreningens startsida.

24 Övning 3. Hjälpmedel: Manual och anteckningar Lägg upp en enstaka aktivitet i en huvudkalender dela ut aktiviteten som obligatorisk. Spara. Kolla vad som händer. Ändra aktiviteten till ”Dela ej aktivitet”

25 Övning 4. Hjälpmedel: Manual och anteckningar Du ska lägga upp träningstillfällen för din förening, en upprepad aktivitet på tisdagar och en på torsdagar. Platsen är samma och informationen om att man ska ta med vattenflaska och frukt är samma. Lägg upp tisdags aktiviteten spara. Sök fram den i aktivitetslistan ta en kopia, ändra datum och lägg till hur aktiviteten ska upprepas.

26 Övning 5. Hjälpmedel: Manual och anteckningar Du har nu dina träningstillfällen på tisdagar och torsdagar, koppla på en grupp på tisdagar och enstaka personer på torsdagar.

27 Genomgång av LOK-stöd Hur kommer LOK in? LOK-redovisning i augusti vad måste jag i min förening göra.

28 LOK-stöd

29 LOK-redovisning för alla augusti 2009 Hur ansöker vår förening LOK-stöd för aktiviteter som bedrivs under våren 2009 (1 januari-30 juni) med ansökan senast 15 augusti 2009 Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen den 17-18 juni 2008 ska alla föreningar ansöka om LOK-stödet digitalt för aktiviteter bedrivna under våren 2009 (1 januari-30 juni, vilket redovisas den 15 augusti 2009). De föreningar som inte har möjlighet att införa digital ansökan ska erbjudas möjlighet att övergångsvis göra sin LOK-stöds ansökan digitalt via DF mot erläggande av en självkostnadsavgift.

30 Vad innebär detta i praktiken för er som förening? Du som förening måste ha aktiverat din förening i Idrottonline Klubb De personer som kan skicka in ansökan för föreningens räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare, dessa måste finns upplagda i medlemsregistret med någon av ovan roller satt. Sätt också behörigheten på dessa till administratör på webbsidan, från sidan som ansökan görs ifrån (det räcker dock ej med arbetsrumsadministratörs behörighet). Har ni flera olika idrotter kopplade till er och flera olika idrottspecifika sidor kan ni göra ansökan från vilken av sidorna som helst. Förutsatt att kraven ovan är uppfyllda.

31 Redovisningen Inmatning av insamlade och sammanställning sker i ett Webbformulär i Idrottonline, (se nedan). Här får man också snabbt en prognos på vad det sökta LOK- stödet blir om ansökan godkänns. Alla bilder som följer, är tagna från testmiljön och vissa designändringar kan komma att ske.

32 Webbformuläret

33 Kvittot

34 Första sidan

35 Frågor och funderingar

36 www.idrottonline.se Tack och Lycka till! - en del av svensk idrott


Ladda ner ppt "- en del av svensk idrott Medlemsregistret, kalender och LOK-stödsansökan Administration."

Liknande presentationer


Google-annonser