Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013

2 ”POLITIK” NATIONELL STRATEGI FÖR REGIONAL UTVECKLING REGIONALT MÅL 2- PROGRAM FÖR KONKURRENS OCH SYSSELSÄTTNING 2007-2013 LANDSBYGDS- PROGRAMMET INTERREGPROGRAM ANSLAGET FÖR REGIONALA TILLVÄXTÅTGÄRDER LISSABONSTRATEGIN/ GÖTEBORGSSTRATEGIN "FINANSIERING” SVENSKA EU-FINANSIERADE STRUKTURFONDS- PROGRAM EU:s FONDER REGIONAL NIVÅ EU NATIONELL NIVÅ HÅLLBARTILLVÄXTHÅLLBARTILLVÄXT RTP 2008-2013 LÄNSTRANS- PORTPLAN, TRAFIKFÖRS. PLAN mfl. FOU- STRATEGI mFL. MILJÖMÅL SERVICE FOLKHÄLSA KULTUR mFL.

3 Övergripande Mål - En god service kan erbjudas alla invånare Målbild 2020 Förutom tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärden är goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt ett rikt kultur- och idrottsutbud viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft. Nya former för god service Genom att utgå från funktion istället för befintlig form ska god service av olika slag erbjudas i såväl tätorter som i mer glest befolkade områden. En väl tillgänglig service, i form av barnomsorg, skolor, butiker med mera, är en av förutsättningarna för ett bra boende på landsbygden. Nya former för att ge service av olika slag ska utvecklas.

4 Partnerskap 2009-2013 Regionalt serviceprogram Ett 30-tal föreningar, organisationer och myndigheter har inbjudits Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Strömsunds kommun, Ragunda kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Landstinget, DHR, PRO, SPF, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, FLF, Mack och livsmedelsbutiker (från arbetsgruppen för drivmedel), LRF, Företagarna, Jämtland Härjedalen turism, Hushållningssällskapet, Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling, Coompanion, Jämtland Härjedalens idrottsförbund, Hela Sverige ska leva – Jämtlands län, Posten, Axfood, ICA, Menigo, Konsum Nord

5 Service, infrastruktur, kommunikationer 65 lanthandlare ofta kombinerad med annan service Hög andel ekonomiska föreningar inom service Många busslinjer avhängda av skolelever Stort vägnät – motsvarar ekvatorns omkrets! 2 E-vägar, 2 flygplatser, 3 järnvägsbanor 85% av landsbygdsbefolkningen kan anslutas till bredband Mobiltäckning på 90% av länets yta

6 Arbetsmarknad och näringsliv Var 5:e jobbar inom hälso- och sjukvård Handel och transport stor bransch, liksom utbildning, fastighetsförvaltning, kreditinstitut och tillverkningsindustri Många solo- och mikroföretag Långa avstånd, mycket pendling

7 Spridd bebyggelsestruktur Häften av befolkningen bor i byar och små samhällen (<1000 inv) I små tätorter (1000- 4000 inv) bor 15% av befolkningen I Östersunds tätort bor var tredje länsinnevånare

8 Tillgänglighet

9

10

11

12 Nytt uppdrag Grundläggande betalservice Länsstyrelsen ska bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov.


Ladda ner ppt "Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser