Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap i multiprofessionella organisationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap i multiprofessionella organisationer"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap i multiprofessionella organisationer
Granne med Kaos - i Lund Birgitta Södergren, docent i företagsekonomi, IPF och Uppsala Universitet

2 Vad säger forskning om kunskapsutveckling
(förutom att fånga nya fakta)? Kunskapsutveckling är interaktiv, gemensam, samverkande Osynlig kunskap, ”Tacit knowledge” är avgörande för innovationer och nytänkande. Kunskap är situationsberoende. Vi lär lika mycket om sammanhanget, personerna och förutsättningarna som om de fakta vi studerar. Vår förståelse/attityder och våra känslor påverkar lärandet.

3 Om ”tacit knowledge” - den osynliga kunskapen
(källa Polanyi 1967, uppföljt i flera nyare studier) Den osynliga eller tysta kunskapen Den kunskap vi nästan har, vår djupaste potential När orden inte tycks räcka till Erfarenhet, personligt omdöme och intuition är viktigt Vi kan känna igen en lösning utan att ha formulerat problemet Vi kan se potentialen i en idé men inte enkelt bevisa den. Tacit knowledge stimuleras när tanken riktas från rena fakta till den djupaste avsikten, visionen med vårt arbete. Inlevelse, empati och tillit är bra för tacit knowledge Det nödvändiga komplementet är explicit kunnande - formella fakta, strukturerade teorier, modeller och information. Viktigt:Innovativt “kunskapande”: tacit-dimensionen central

4 Några slutsatser för ledarskap i kunskapsintensiva organisationer
Strukturer kan bidra till ordning - men också öka komplexiteten. Tillit är en nyckelfaktor. I komplexa miljöer behöver vi tillit och ett gott emotionellt klimat. Öppnar sinnet, minskar låsningar. Lärandeklimatet viktigt. Kan vi inte kontrollera helheten kan vi istället lära av omvärlden. Kommunikationen påverkar lärandeförmågan och kunskapsutbytet. Mot ett horisontellt ledarskap? Tvärprofessionellt utbyte viktigare, samt förmågan att agera i gränslandet mellan ”kaos och ordning”. Biologen och kaosforskaren Stuart Kauffman: ”We need wisdom - not control”.

5 Hur skapa ett lärande klimat - exempel på tricks och tips
Scenariotekniker? (ex: år succé - hur gjorde vi?) Case-tekniker, falldiskussioner? (presentera en verklig situation,ställ följdfrågor, ge rekommendationer) Tvärprojekt?: Låt alla bidra, ej experten ta ansvaret. ”Peer Review”? Bjud in en grupp kolleger att bidra till en utmaning. Presentera situationen, låt dem jobba ostört & ge idéer. ”Misstänkt kompetent”? Bjud in personer med kunskaper inom helt andra fält att delta i utvecklingsfasen

6 Tricks och tips… fortsättning
Mästare/lärling eller Mentor/adept? - skugga eller intervjua specialister Kontinuerliga reflektioner? - ex. veckovisa läranteckningar Coaching/handledning? - bra för tillitsfullt lärande - våga prova Slumpluncher ”Appreciative Inquiry” Fokusera det positiva - varför fungerar det så bra?


Ladda ner ppt "Ledarskap i multiprofessionella organisationer"

Liknande presentationer


Google-annonser