Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bernstein et al, Prevalence and stability of the DSM-III- R Personality Disorders in a Community- Based Survey of Adolescents, Am J Psychiatry,1993; 150:1237-1243.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bernstein et al, Prevalence and stability of the DSM-III- R Personality Disorders in a Community- Based Survey of Adolescents, Am J Psychiatry,1993; 150:1237-1243."— Presentationens avskrift:

1

2 Bernstein et al, Prevalence and stability of the DSM-III- R Personality Disorders in a Community- Based Survey of Adolescents, Am J Psychiatry,1993; 150:1237-1243

3 Hur tidigt går de att känna igen? Känslomässiga och beteende problem i barndomen ökar risken för personlighetsstörning i adolescensen (Bernstein et al, Am J Psychiary 1996) Utagerande beteende ökar risken för personlighetsstörning i alla tre klustren. Depressiva symtom ökar risken för kluster A och omogenhet för kluster B.

4 Hur tidigt går de att känna igen? Känslomässiga och beteende problem i barndomen ökar risken för personlighetsstörning i adolescensen (Bernstein et al, Am J Psychiary 1996) Utagerande beteende ökar risken för personlighetsstörning i alla tre klustren. Depressiva symtom ökar risken för kluster A och omogenhet för kluster B.

5 Hur tidigt går de att känna igen? Det går att diagnosticera personlighetsstörningar enligt DSM-IV i åldrarna14-18 år (Westen et al, Am J Psychiatry, 2003) DSM-IV kriterierna ger för samtliga personlighetsstörningar i tonåren förväntande prevalenssiffror förutom för antisocial och fobisk (överdiagnostik?)

6 Vad kännetecknar en bra diagnos? Validitet avgränsbarhet och meningsfullhet Reliabilitet pålitlighet

7 Vad kännetecknar en valid diagnos? (Robins & Guze) 1) Klinisk beskrivning av tillståndet 2) Kännedom om biologiska markörer 3) Möjlighet till exklusion av andra tillstånd 4) Familjestudier 5) Uppföljningsstudier vilka styrker den diagnostiska avgränsning som gjorts

8 Validitet, meningsfullhet Westen et al, 2003

9 Validitet, meningsfullhet Personlighetsstörning i ungdomen ökar risken för vuxen personlighetsstörning inom samma kluster. Denna riskökning är oberoende av samtidig Axel I störning Personlighetsstörning ökar även risken för vuxen Axel I diagnos Kasen et al, Am J Psychiatry, 1999; 156: 1529-1535

10 Vad kännetecknar en reliabel diagnos? Olika bedömare diagnosticerar samma lidande lika, oberoende av varandra ”Inter-rater reliability” Ett lidande bedöms på samma sätt vid två olika tillfällen ”Test-retest reliability”

11 Dålig reliabilitet Utbildning i diagnostik, bristande? Diagnostiska hjälpmedel? Kategoriska diagnoser, rätt? Behövs en ny klassificering för personlighetsstörningar i ungdomsåren?

12 Dålig reliabilitet Utbildning i diagnostik, bristande? Diagnostiska hjälpmedel? Kategoriska diagnoser, rätt? Behövs en ny klassificering för personlighetsstörningar i ungdomsåren?

13


Ladda ner ppt "Bernstein et al, Prevalence and stability of the DSM-III- R Personality Disorders in a Community- Based Survey of Adolescents, Am J Psychiatry,1993; 150:1237-1243."

Liknande presentationer


Google-annonser