Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen – har den förändrats? Vad uttrycker kursplanen? Att arbeta med en målstyrd verksamhet - Övning i att planera utifrån strävansmål Lokal pedagogisk planering

2 Kursplanens uppbyggnad 1.Ämnets syfte och roll i utbildningen 2.Strävansmål 3.Ämnets karaktär och uppbyggnad 4.Uppnåendemål 5.Bedömningens inriktning med betygskriterier

3 Strävansmål vs uppnåendemål Strävansmålen uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvalitéer som är väsentliga i ämnet. Uppnåendemålen anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det tredje, femte respektive nionde skolåret.

4 Allt börjar i hur vi ser på kunskap! DÅ: Positivistisk syn på kunskap Kunskap är att erövra en viss mängd information. Sanna objektiva beskrivningar av verkligheten. Undervisningsinnehåll = undervisningsmål Vetande!

5 Vår läroplanen bygger på en annan kunskapssyn! NU: Konstruktivistisk och sociokulturell syn på kunskap. Förståelse Kompetens Undervisningsinnehåll som medel att nå skolans kunskapsmål

6 Kunskap som tre delar; Process (förmågor) Innehåll Fakta / begrepp Produkt

7 Övning i att tolka mål Er uppgift blir att välja några strävansmål (grön för idrott resp gul färg för musik) samt blåa till båda grupperna och planera ett arbetsområde utifrån dessa. Svara på frågorna på det aprikosa papperet! Tid; ca 1 h

8 Program 6 okt Arbeta vidare med att planera utifrån strävansmålen Lokal pedagogisk planering Skillnad mellan formativ och summativ bedömning Vår modell –Manual –Dokument

9 Lokal pedagogisk planering 1. Vilka mål att sträva mot man utgått ifrån. 2. Hur man arbetar med dessa i den aktuella årskursen. 3. Vilket stoff (fakta, begrepp, teorier och modeller) man använder för att eleverna ska kunna utveckla de förmågor och kompetenser som är beskrivna i mål att sträva mot och bedömningens inriktning samt vad man kommer att undervisa om när det gäller färdigheter samt förmågor. 4. Vad man kommer att bedöma i elevernas arbete och hur man gör detta.

10 Vårt syfte är att utveckla lärandet och undervisningen  Bedömning av lärande (summativ bedömning)  Bedömning för lärande (formativ bedömning)

11 Skriftligt omdöme Detta har vi arbetat med under terminen Här plockar du in punkt 1 och 2 från det arbetet vi gjorde med att planera utifrån mål! Mina starka sidor Här plockar du in elevens ”kvalitativa nivå” utifrån vad och hur du bedömt dem. Formulera också hur eleven kan ta nästa steg i sin utveckling! Exempel på vad jag kan Här ger du exempel på konkreta saker som eleven kan / behärskar delvis eller fullt ut (utgå från uppnåendemålen) Formativ bedömning Summativ bedömning

12 Exempel på en bedömningsmatris Kunskap om den egna kroppen och hur man uppnår god hälsa. Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4 Använda kroppen att utföra rörelser Kan använda sin kropp i lugna rörelser Kan använda sin kropp i rörelser med olika tempon Förmåga att se vad som ger god hälsa Visar att man vet om kopplingar mellan t ex mat och energi Visar på förståelse mellan olika samband och kan använda sig av insikterna Känner till flera faktorer som påverkar hälsan och kan värdera dessa Bredden av fysiska aktiviteter Kan delta i sin favoritlek. Kan leka och spela flera lekar tillsammans med andra Har förmåga att ta sig an nya lekar och utvecklar speciellt intresse för vissa Aspekter Kvalitativa nivåer

13 Uppgift; Utifrån de strävansmål som ni tolkat i er pedagogiska planering, vilka förmågor och kompetenser är det ni tränar? Låt dessa förmågor bli ”aspekter” i en bedömningsmatris och fundera över hur dessa kan komma till uttryck i olika kvalitativa nivåer!

14 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4 Aspekter Kvalitativa nivåer


Ladda ner ppt "Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen."

Liknande presentationer


Google-annonser