Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Kunskapsbildning och lärande i nätbaserad undervisning Claes Malmberg Föreläsning; Termin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Kunskapsbildning och lärande i nätbaserad undervisning Claes Malmberg Föreläsning; Termin."— Presentationens avskrift:

1 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Kunskapsbildning och lärande i nätbaserad undervisning Claes Malmberg Föreläsning; Termin 1 2004-10-06

2 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Individuell datorbaserad utbildning Studenten måste vara starkt motiverad Studenten upplever brist på kontakt med medstuderande Behovet av handledare/lärare är stort Höga kostnader för att utveckla, hålla igång och ändra kurser

3 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Tre metaforer för lärande Lärande som överföring Lärande som deltagande Knowledge Building

4 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Kunskapsbildning Fokus på problemet istället för fokus på ämnet Att bidra till samtalet respektive att visa upp kunskap Lärandegemenskaper Gruppen bygger kunskap som överskrider enskilda deltagares bidrag Erfarenhetsbaserad och erfarenhetsorienterad Deltagarkontroll

5 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d ALHE - systemet Ett pedagogisk system i vilket en teknisk plattform ingår

6 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Dialog som gemensam kunskapsbildning ”In conversation there are continual cues from other speakers that aid retrieval of relevant content. Writers, unless they are in collaboration, are left to their own resources.” (Scardamalia and Bereiter, 1986)

7 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Skriva istället för att tala ”Inner speech is maximally contracted, abbreviated and telegraphic. Written speech is maximally expanded and formal, even more so than oral speech.” (Vygotsky, 1978)

8 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Synkront respektive asynkront skrivande Makten över talutrymmet

9 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Lärandet kan göras synligt Möjligt att följa dialogens utveckling Social nätverks- analys Möjligt att följa individuella bidrag För studenterna För läraren För forskaren

10 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Metakognition/ självreglerat lärande Lärandets drivkrafter Bytesvärde - Bruksvärde

11 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Nytt Ditt inlägg för in nya kunskaper eller idéer i diskussionen. a) Det bildas mer koldioxid när man förbränner något än när det bryts ner i en kompost. Det är i alla fall min teori. b) Torv är en organisk jordart som bildas genom att växter på grund av syrebrist inte bryts ned helt. Instämma Du instämmer i något som sagts tidigare. a) Jag tycker också att torvmossen känns som den mest rätta placeringen. b) Jag håller med Peter om att dricksvattnet kommer att påverkas negativt eftersom berggrunden är uppsprucken. Ifrågasätta Du ifrågasätter något som sagts tidigare. Jag håller inte med om att soptippen ska placeras vid torvmossen. Det innebär längre transporter och mer koldioxidutsläpp. Dessutom kan man lösa problemen vid havsviken genom att rena lakvattnet. Bygga Du bygger vidare på tidigare inlägg. a) Det räcker inte att placeringen vid havsviken är det billigaste alternativet, som Lena säger. Man måste också minska avfallet genom källsortering. b) Koldioxid nämndes som ett miljöproblem vid sopförbränning. Det påverkar växthuseffekten. Jag menar att utsläpp av dioxiner är allvarligare eftersom de är mycket giftiga och stabila ämnen som inte bryts ned om de kommer ut i naturen. Sammanfatta Du sammanfattar genom att se helheter och dra slutsatser. Det här är minsann en klurig fråga. Båda placeringarna har sina för- och nackdelar. Kostnaden är en aspekt, men enligt min mening inte den som är avgörande i det här fallet. Dricksvattnet är en viktig fråga... En annan är att minska mängden avfall... En tredje handlar om de långa körsträckorna. Organisera Du underlättar arbetet genom att hitta sätt att organisera uppgiften. Jag har ett förslag till upplägg, kommentera gärna och komplettera. 1. Första sida 2. Inledning och syfte 3. Fakta 4. Social påverkan 5. Miljöpåverkan 6. Ekonomi 7. Behov 8. Alternativ 9. Avslutning 10. Källor Scaffolding

12 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Bedömning Möjlighet att underbygga och verifiera summativ bedömning Möjlighet att följa processen Processbedömning för att stödja individers och gruppers utveckling

13 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Dialog över nätet i små grupper

14 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Varför grupparbete? Grupper bildar kunskap genom samarbete Individuellt lärande sker samtidigt som gruppen bildar kunskap. Genom att individen tolkar gruppens kunskap från sitt eget perspektiv internaliseras den som ny förståelse eller mentala redskap Hos samarbetande grupper är varje deltagares bidrag en källa till delad kunskap och individuellt lärande

15 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Exempel på en grupps dialog i forum Marianne: Jag tycker att soptippen ska ligga vid Mossheden. Soptippen vid Ällingviken kan ju inte byggas ut hur många gånger som helst. Måste tänka långsiktigt. Viktoria: Måste man bygga ut? Kan man inte gå ut och informera alla som bor där att ju mer de källsorterar och komposterar /… /så behöver inte soptippen byggas ut. /… Marianne: Alla sopor kan inte återvinnas. Om soporna bränns "försvinner" bara 75% av dem, 25% finns kvar som aska. Det som finns kvar hamnar på soptippen, vilket gör att de ständigt utökas. Lisbeth: Sant Marianne dessutom kommer det inte att räcka mer en ett par år innan man måste göra något igen om man inte bygger ut. Malena: Jag är nog inne på samma linje som du, Viktoria. Är det verkligen nödvändigt att anlägga en ny soptipp? /…/ År 2005 blir det förbjudet att lägga organiskt material på tippen. Frågan är hur kommunens planering ser ut. /…/ utnyttja den befintliga soptippen effektivare? Istället för att lägga resurser på nyanläggning + ev nya vägar, det borde löna sig i längden. /…/ Anna: Jag tycker ockå att torvmossen känns som den mest rätta placeringen. Med tanke på fågelskyddsområdet /…/ Anna: Nu när jag har läst om det lite mer så tror jag faktiskt att jag lutar åt att Ällingeviken är den bästa placeringen. Jag håller med Viktoria och Maria att de egentligen borde försöka klara sig utan att bygga till soptippen men måste de ändå göra det lutar mitt svar åt Ällingeviken. Motiveringen för det är att jag tycker de flesta problem med Ällingeviken togs upp på ett sakligt sätt i debattartikel 2, då det visade sig att vattnet renas innan det kommer ut i viken mm. /…/ Marianne: Vem vill ha en soptipp precis utanför en stad? /…/ Malena: Vi har det faktiskt i Trelleborg. Man har dessutom gått likadant tillväga här som i Berghult vad gäller rekreationsområde. Det är inga större bekymmer. Helene: Det här är minsann en klurig fråga. /…/. Man måste dock ta hänsyn till den stora mängd uppretade och arga människor/i Mosshed/ /…/är oroliga för att lakvattnet ska påverka deras dricksvatten /…/risken är liten enligt geologen Bertil Svensson (artikel 1) /…/ längre sträckorna sopbilarna kommer att behöva ta, /…/innebär mer utsläpp av koldioxid Ornitologen Jan-Erik (artikel 2) menar att "soptippen kommer att innebära en dödstöt för liver i Ällingviken". /…/ använder sig av en del av de pengar som skulle ha lagts ner på Mosshed till att göra tippen vid Ällingviken säkrare och renare och till informationskampanjer tror jag ändå att detta blir den bästa lösningen. Viktoria: Jag har intervjuat renhållningschefen i Trelleborg. Hans första kommentar var att om soptippen ska byggas ut så ska det vara i Ällingiken och inte på en torvmosse, där spricker under torvmossen drar ner farliga ämnen till grundvattnet. Ällingviken ska om det behövs byggas ut. Man lägger en gummimatta under hela området som isolerar så att farliga material inte läcker ner i bergsgrund och vatten. Slagg produkter som bildas blir till att fylla upp vägunderlag med som Mi sa/…/ Därför tror jag att vi röstar för Ällingviken och att åtgärder göres så att den inte behöver byggas ut utan omorganiseras för bästa möjliga återvinning/…/ Anna: Detta var ju jättebra information!

16 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Sociogram

17 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Centralitet SkickadeMottagnaStartad bidrag Cecilia3940 Malin34503 Jan26451 Eva23220 Dan18150 diskussion

18 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Timing

19 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Fördelning av bidrag i tre kontextuella dimensioner Antal Procent Situationsdimensionen 50 26 Undervisningsdimensionen32 16 Kultur- och samhällsdimension 115 58 Total197 100

20 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Antal referenser till kultur- och samhällsdimensionen Egen kunskap/ värdepåstående 71 Egen/familj erfarenhet 7 Allmän kunskap 32 Specifik kunskap 5 Total115

21 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Kunskapsbildning Det finns en stor skillnad i aktivitet mellan deltagare i gruppen Deltagarna bidrar med många externa resurser till gruppens dialog Det är viktigt att synliggöra gruppens dialog för deltagarna Att bilda kunskap och lära i grupp påverkas av dialogisk attityd

22 A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Deadlines för Hållbar utveckling och lärande 11 oktober: Start av modulen 12 oktober: Studiebesök SYSAV 20 oktober: Deadline Litteraturuppgift, Jorden en ö 22 oktober: Deadline Soptippen och Lärande i grupp 5 november: Deadline Miljöundervisning i Praktiken


Ladda ner ppt "A ccessibility and L earning in H igher E ducation e x p a n d Kunskapsbildning och lärande i nätbaserad undervisning Claes Malmberg Föreläsning; Termin."

Liknande presentationer


Google-annonser