Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luft Repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luft Repetition."— Presentationens avskrift:

1 Luft Repetition

2 Luft En blandning av gaser. Kväve 78% Syre 21% Ädelgaser 0,93%
Koldioxid 0,04% Övriga gaser 0,03%

3 Syre För att något ska kunna brinna behövs syre. Det gäller också förbränningen i cellerna i vår kropp. Vi måste få i oss syre via lungorna.

4 Känna igen gaser Koldioxid kväver eld och gör kalkvatten grumligt.
Kväve kväver eld men gör inte kalkvatten grumligt Syre får en glödande trästicka att börja brinna Vätgas känner man igen med knallgasprovet

5 Ozon Ozonmolekylen består av 3 syreatomer istället för två som i vanlig syrgas. Uppe i atmosfären finns ett ozonlager som skyddar oss mot ultraviolett strålning. UV-strålning kan orsaka hudcancer. Marknäraozon är skadligt för djur och växter. Det kan bildas när t.ex. solen lyser på bilavgaser.

6 Freoner Freoner är en grupp av gaser som skadar ozonskiktet.
Freoner användes tidigare som drivgas i sprayburkar och som ”kylämne” i kylskåp, frysar och kylanläggningar. Freoner är idag förbjudna i de flesta länder.

7 Ozonnedbrytning

8 Ädelgaser Ädelgaser är en grupp av gaser som inte reagerar med andra ämnen. Ädelgaser är alltid grundämnen, de bildar inga molekyler.

9 Exempel på ädelgaser Helium används i t.ex. ballonger.
Argon finns i glödlampor för att skydda glödtråden. Neon kan ge vacker färg i lysrör.

10 Växthuseffekt Växthuseffekt är när gaser i atmosfären håller kvar värmen vid jorden likt glaset i ett växthus. Koldioxid och metan är exempel på växthusgaser.

11 Växthuseffekten ökar När vi förbränner fossila bränslen (t.ex. bensin, diesel och kol) ökar halten koldioxid i luften och därmed växthuseffekten. En ökad växthuseffekt kan leda till att medeltemperaturen på jorden ökar och isar och glaciärer smälter. Det kan orsaka klimatförändringar som leder till torka och översvämningar.

12 Skadliga ämnen i luften
Effekt Ozon Marknära ozon är giftigt för växter och kan skada lungorna hos människor och djur. Freoner Gaser som förstör ozonlagret. Koldioxid Bidrar till att öka växthuseffekten. Kolmonoxid Giftig gas som sätter sig fast på de röda blodkropparna och hindrar dem från att transportera syre. Svaveldioxid Reagerar med vatten i luften och bildar surt regn som försurar sjöar och mark. Kväveoxider Smog En blandning av dimma, giftiga gaser och sot som är skadligt för lungorna. Man tror att det har samband med ökning av allergier.


Ladda ner ppt "Luft Repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser