Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RYMDEN Historiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RYMDEN Historiskt."— Presentationens avskrift:

1 RYMDEN Historiskt

2 Världsbildens framväxt
Thales, grekisk filosof 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom att sitta fast i olika sfärer

3 Ptolemaios - 150 år e.kr Grekisk matematiker och astronom
Jorden var i universums centrum och allt kretsade kring den = Geocentrisk världsbild Detta var en bild som kyrkan gillade vilket gjorde att synen skulle bestå ända till 1500-talet!

4 Att fundera på Varför stördes kyrkan av en heliocentrisk världsbild?
Man kände sig hotad. Om man kan slå hål på en sak som står i Bibeln så kanske allt faller samman Man ville ha bättre bevis än de hypoteser som visades Man hade privilegiet att ha sanningen, vilket man inte gärna släppte Man är försiktig med alla nya teorier och påfund, så även denna gång

5 Nicholaus Kopernikus – 15oo-talet
Polsk munk. Publicerar en heliocentrisk världsbild dvs. att solen ligger i centrum och planeterna kretsar runt den

6 Kepler – 1600-talet Tysk astronom
Formulerade tre lagar kring hur planeterna rör sig runt solen

7 Galilei – 1600-talet Pisa i Florens
Uppfann kikaren vilket gjorde att man kunde utforska rymden på ett bättre sätt

8 Isaac Newton (1642-1727) England.
Upptäckte gravitationen och formulerade sina rörelselagar

9 Albert Einstein Tyskland, Schweiz och USA.
Einstein presenterade en statisk modell av universum Han var övertygad om att universum var statiskt och oföränderligt (att universums storlek inte förändrades) vilket även var den allmänna uppfatt-ningen bland den tidens vetenskapsmän, hade han svårt att acceptera detta resultat.

10 Edwin Hubble USA Edwin Hubbles studie (1920-talet) av galaxer visade att de rör sig från varandra. Han övertygade även Einstein. Denna expansion är ett resultat av de enorma krafterna efter big bang.

11 Edwin Hubble ( ) USA Edwin Hubbles studie (1920-talet) av galaxer visade att de rör sig från varandra. Han övertygade även Einstein. Denna expansion är ett resultat av de enorma krafterna efter big bang.

12 Sputnik 2 med Lajka – 1957, första levande varelsen i rymden

13 Vostok 1 med Jurij Alexejevitj Gagarin – 1961, första människan i rymden

14 Apollo 11- första bemannade månfärden som landade på månen Besättning: Armstrong, Collins och Aldrin

15 20 juli 1969

16 12 personer på månen David R. Scott John W. Young Apollo 11 1969
Neil Armstrong Buzz Aldrin Apollo Charles P. Conrad Alan L. Bean Apollo Alan Shepard Edgar D. Mitchell Apollo David R. Scott James B. Irwin Apollo John W. Young Charles M. Duke Apollo Eugene A. Cernan Harrison H. Schmitt

17 Accelererande universum
Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt och Adam G. Riess 1998 att universum expanderar snabbare och snabbare, det s.k. accelererande universum. År 2011 fick forskarna nobelpriset för sin upptäckt

18 Hubbleteleskopet 1990 uppkallat efter Edwin Hubble
rymdteleskop som kretsar i den satellitbana kring jorden avsedd för astronomiska observationer. stor betydelse för rymdforskningen. 600km höjd över jorden, utan för jordens atmosfär vilket gör att det kan ta skarpare bilder än man kan göra med teleskop som befinner sig på jorden.

19 Första svensken i rymden- 2006

20 Christer Fuglesang- ISS

21 Idag Forskar man om mörk materia
Man tror att den mörka materien kommer att förklaras av en partikel som vi ännu inte känner till och som är svår att upptäcka. Mycket forskning pågår för att hitta denna partikel.

22 Mörka energier För att den accelererande expansionen av universum skulle kunna ske krävdes stora mängder ”gravitationsbortstötande”, energi som man inte hade någon förklaring till. Eftersom man inte kunde förklara vad detta beror på så kallas denna energi för mörk energi. Man vet fortfarande inte vad denna energi är, men man vet hur mycket av denna energi som finns för att accelerationen ska kunna förklaras.

23 Universums byggstenar, källa NASA.
Universums innehåll 72% Mörka energier 23% mörk materia 4,6% atomer 4% gas 0,5% stjärnor 0,05% planeter 0,05% övrigt Universums byggstenar, källa NASA.

24 Att fundera på Vad kommer att hända med universum?
Den mörka energin blir starkare och starkare och hela universum kommer att expandera allt snabbare och till sist kommer krafterna som håller samman atomerna att övervinnas och allt slits sönder Den mörka energin gör att universum expanderar snabbare och snabbare. Till slut kommer vi inte att kunna se andra galaxer Gravitationen tar över och universum kollapsar till en liten punkt varefter en ny big bang sker Den mörka energin tilltog i kraft för 5 miljarder år sedan, så den kanske kommer att förlora sin kraft och accelerationen avtar

25 Att fundera på Finns utomjordiskt liv?
Nej, om det fanns så skulle vi redan ha upptäckt det genom att andra högre stående civilisationer skulle sänt meddelanden Ja, vi ska inte tro att vi är så himla speciella. Självklart finns andra det livsformer som är mer intelligenta än vi Nej, det krävs så oerhört speciella omständigheter och sannolikheten är så liten Ja, det finns så många planeter och sannolikheten för liv är så stor

26 Läxa Uppgift 1 Gör en sammanställning över hur människans syn om vårt solsystem och universum har förändrats genom tiderna. Uppgift 2 Tycker du att man ska lägga ner tusentals miljarder på forskning om universum. Motivera ditt svar. Ta upp både fördelar och nackdelar med detta.

27


Ladda ner ppt "RYMDEN Historiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser