Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RYMDEN Historiskt. Världsbildens framväxt Thales, grekisk filosof 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RYMDEN Historiskt. Världsbildens framväxt Thales, grekisk filosof 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom."— Presentationens avskrift:

1 RYMDEN Historiskt

2 Världsbildens framväxt Thales, grekisk filosof 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom att sitta fast i olika sfärer

3 Ptolemaios - 150 år e.kr Grekisk matematiker och astronom Jorden var i universums centrum och allt kretsade kring den = Geocentrisk världsbild Detta var en bild som kyrkan gillade vilket gjorde att synen skulle bestå ända till 1500-talet!

4 Att fundera på Man hade privilegiet att ha sanningen, vilket man inte gärna släppte Man är försiktig med alla nya teorier och påfund, så även denna gång Man ville ha bättre bevis än de hypoteser som visades Man kände sig hotad. Om man kan slå hål på en sak som står i Bibeln så kanske allt faller samman Varför stördes kyrkan av en heliocentrisk världsbild?

5 Nicholaus Kopernikus – 15oo-talet Polsk munk. Publicerar en heliocentrisk världsbild dvs. att solen ligger i centrum och planeterna kretsar runt den

6 Kepler – 1600-talet Tysk astronom Formulerade tre lagar kring hur planeterna rör sig runt solen

7 Galilei – 1600-talet Pisa i Florens Uppfann kikaren vilket gjorde att man kunde utforska rymden på ett bättre sätt

8 Isaac Newton (1642-1727) England. Upptäckte gravitationen och formulerade sina rörelselagar

9 Albert Einstein Tyskland, Schweiz och USA. Einstein presenterade en statisk modell av universum 1917. Han var övertygad om att universum var statiskt och oföränderligt (att universums storlek inte förändrades) vilket även var den allmänna uppfatt- ningen bland den tidens vetenskapsmän, hade han svårt att acceptera detta resultat.

10 Edwin Hubble USA Edwin Hubbles studie (1920-talet) av galaxer visade att de rör sig från varandra. Han övertygade även Einstein. Denna expansion är ett resultat av de enorma krafterna efter big bang.

11 Edwin Hubble (1889- 1953) USA Edwin Hubbles studie (1920- talet) av galaxer visade att de rör sig från varandra. Han övertygade även Einstein. Denna expansion är ett resultat av de enorma krafterna efter big bang.

12 Sputnik 2 med Lajka – 1957, första levande varelsen i rymden

13 Vostok 1 med Jurij Alexejevitj Gagarin – 1961, första människan i rymden

14 Apollo 11- första bemannade månfärden som landade på månen Besättning: Armstrong, Collins och AldrinArmstrongCollinsAldrin

15 20 juli 1969

16 12 personer på månen Apollo 11 1969 Neil Armstrong Buzz Aldrin Apollo 12 1969 Charles P. Conrad Alan L. Bean Apollo 14 1971 Alan Shepard Edgar D. Mitchell Apollo 15 1971 David R. Scott James B. Irwin Apollo 16 1972 John W. Young Charles M. Duke Apollo 17 1972 Eugene A. Cernan Harrison H. Schmitt

17 Accelererande universum Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt och Adam G. Riess 1998 att universum expanderar snabbare och snabbare, det s.k. accelererande universum. År 2011 fick forskarna nobelpriset för sin upptäckt

18 Hubbleteleskopet 1990 uppkallat efter Edwin Hubble rymdteleskop som kretsar i den satellitbana kring jorden avsedd för astronomiska observationer. stor betydelse för rymdforskningen. 600km höjd över jorden, utan för jordens atmosfär vilket gör att det kan ta skarpare bilder än man kan göra med teleskop som befinner sig på jorden. http://www.youtube.com/watch?v=9bdMlUOLfL4 http://www.youtube.com/watch?v=9bdMlUOLfL4

19 Första svensken i rymden- 2006

20 Christer Fuglesang- ISS

21 Idag Forskar man om mörk materia –Man tror att den mörka materien kommer att förklaras av en partikel som vi ännu inte känner till och som är svår att upptäcka. Mycket forskning pågår för att hitta denna partikel.

22 Mörka energier –För att den accelererande expansionen av universum skulle kunna ske krävdes stora mängder ”gravitationsbortstötande”, energi som man inte hade någon förklaring till. Eftersom man inte kunde förklara vad detta beror på så kallas denna energi för mörk energi. Man vet fortfarande inte vad denna energi är, men man vet hur mycket av denna energi som finns för att accelerationen ska kunna förklaras.

23 Universums innehåll 72% Mörka energier 23% mörk materia 4,6% atomer –4% gas –0,5% stjärnor –0,05% planeter –0,05% övrigt Universums byggstenar, källa NASA.

24 Att fundera på Den mörka energin gör att universum expanderar snabbare och snabbare. Till slut kommer vi inte att kunna se andra galaxer Gravitationen tar över och universum kollapsar till en liten punkt varefter en ny big bang sker Den mörka energin tilltog i kraft för 5 miljarder år sedan, så den kanske kommer att förlora sin kraft och accelerationen avtar Vad kommer att hända med universum? Den mörka energin blir starkare och starkare och hela universum kommer att expandera allt snabbare och till sist kommer krafterna som håller samman atomerna att övervinnas och allt slits sönder

25 Att fundera på Nej, om det fanns så skulle vi redan ha upptäckt det genom att andra högre stående civilisationer skulle sänt meddelanden Ja, det finns så många planeter och sannolikheten för liv är så stor Nej, det krävs så oerhört speciella omständigheter och sannolikheten är så liten Ja, vi ska inte tro att vi är så himla speciella. Självklart finns andra det livsformer som är mer intelligenta än vi Finns utomjordiskt liv?

26 Läxa Uppgift 1 Gör en sammanställning över hur människans syn om vårt solsystem och universum har förändrats genom tiderna. Uppgift 2 Tycker du att man ska lägga ner tusentals miljarder på forskning om universum. Motivera ditt svar. Ta upp både fördelar och nackdelar med detta.

27


Ladda ner ppt "RYMDEN Historiskt. Världsbildens framväxt Thales, grekisk filosof 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom."

Liknande presentationer


Google-annonser