Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferen s 20 januari 2006. Stark konjunktur, låg men stigande inflation Något starkare tillväxt i omvärlden Något starkare tillväxt i Sverige Ökad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferen s 20 januari 2006. Stark konjunktur, låg men stigande inflation Något starkare tillväxt i omvärlden Något starkare tillväxt i Sverige Ökad."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferen s 20 januari 2006

2 Stark konjunktur, låg men stigande inflation Något starkare tillväxt i omvärlden Något starkare tillväxt i Sverige Ökad sysselsättning Starkare produktivitetstillväxt Högre oljepris Lägre hyreshöjningar

3 BNP Kvartalsförändring i procent, säsongrensad data Källor: SCB och Riksbanken

4 Sysselsatta 1000-tals personer, säsongrensad kvartalsdata Källor: SCB och Riksbanken Anm. De historiska serierna är länkade bakåt av Riksbanken.

5 Arbetade timmar i hela ekonomin 10 000-tal, säsongrensad kvartalsdata Källor: SCB och Riksbanken

6 Oljepriset, Brentolja USD per fat Källor: International Petroleum Exchange och Riksbanken

7 Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

8 UND1X-prognos i Inflationsrapport 2005:4 Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

9 Varför höjs reporäntan? God tillväxt, resursutnyttjandet stiger Inflationen låg, men stiger långsamt Inflationen ungefär i linje med målet 2 procent på ett par års sikt – förutsatt att reporäntan höjs gradvis från början av året Penningpolitiken fortfarande starkt expansiv

10 Antagande för reporäntan Utvecklas i linje med de finansiella marknadernas förväntningar som de avspeglas i implicita terminsräntor

11 IT-kurvor 11 nov. samt 4 jan

12 Varför höjs räntan? forts Med nuvarande information är en höjning av reporäntan rimlig, ungefär på det sätt marknaden förväntat sig de senaste veckorna Även anledning beakta att hushållens upplåning och huspriserna fortsätter stiga snabbt Penningpolitiken fortfarande starkt expansiv

13 Styrräntor i olika länder

14 Varför beakta utvecklingen i huspriserna och hushållens skuldsättning? Inget problem för finansiell stabilitet Inget mål för hushållens skuldsättning eller huspriser

15 Varför beakta utvecklingen i huspriserna och hushållens skuldsättning? Förmögenhetseffekter på konsumtionen beaktas i inflationsprognoserna Risk för kraftig sättning i tillväxt och sysselsättning längre fram om uppgången fortsätter i samma snabba takt

16 UND1X-prognos i Inflationsrapport 2005:4 Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Presskonferen s 20 januari 2006. Stark konjunktur, låg men stigande inflation Något starkare tillväxt i omvärlden Något starkare tillväxt i Sverige Ökad."

Liknande presentationer


Google-annonser