Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemikalietillsyn med inriktning på säkerhetsdatablad och egenkontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemikalietillsyn med inriktning på säkerhetsdatablad och egenkontroll"— Presentationens avskrift:

1 Kemikalietillsyn med inriktning på säkerhetsdatablad och egenkontroll
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås Malin Urby, miljö- och hälsoskyddsförvaltning Västerås,

2 Syftet med projektet Uppföljning av kartläggning av farliga kemikalier 2008 Öka verksamheternas förståelse för användning av säkerhetsdatablad Förbättra egenkontroll inom kemikalieområdet genom att öka vetskapen hos verksamhetsutövaren om de kemiska ämnen som hanteras i verksamheten Initiera utfasning och riskminskning Kunskap om ämnena förutsättning för att kunna jobba med frågorna. Sprida information - utbildningsdagen. 2

3 Tidsplan – omfattning 2009 Kick-off i januari – introduktion
Inspektioner februari - november Rapport/sammanställning i nov – dec Ca 8-9 inspektörer, yttre enheten Totalt 262 st företag som deltagit i projektet i hela länet. 3

4 Genomförande Tillsynsobjekt, 80 st i tillsynsplanen
Ca 60 i projektet i Ecos Inspektioner Inspektionsrapport Ev, föreläggande Ev uppföljande inspektion Varje tillsynsmyndighet har valt i vilken omfattning man vill delta i projektet. Utbildningsdag- 114 anmälda nästan alla kom. Utvärderingen visar på att de flesta var nöjda. 4

5 Avgränsningar - Vilka inspekterar vi?
Verksamheter som redovisat farliga och/eller miljöfarliga kemikalier i kartläggningen 2009 Verksamheter som inte deltog i kartläggningen Verksamheter som deltog men som inte redovisade farliga eller miljöfarliga kemikalier B- och C-verksamheter

6 Material Checklista Hjälpreda Brevmall för bokning av inspektion
Information om de 33 vattendirektivämnena Handledning och slutrapport från tillsynskampanj i Västra Götaland – Säkerhetsdatablad KemI´s faktablad om klassificering och märkning, samt säkerhetsdatablad

7 Rapporter Rapport från Kemikalieinspektionen, Att arbeta med produktval i praktiken, nr 2/08 Rapport från Kemikalieinspektionen, Miljöledning och giftfri miljö, nr 4/07 Handbok för mer hållbart kemikaliearbete inom miljöfarlig verksamhet, nr 2008:01 Länsstyrelsen i Jönköpings län Kemikaliehandboken, Östergötland Bedömningsgrunder, tidigare projekt i länet - Verkstadsindustriprojektet 2003 - Egenkontrollprojektet 2004

8

9

10

11

12 Så här långt? Färre verksamheter än vi tänkt oss
Olika nivåer, stor skillnad mellan C- och B-verksamheter Nästan alltid något att följa upp Kemikalieförteckning på ämnesnivå för B-verksamheter Artikel 36, tolkat så att man ska spara kemikalieförteckningen 10 år

13 Artikel 36 Skyldighet att spara information
Alla tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer ska sammanställa information som de behöver för att fullgöra sin skyldigheter enligt denna förordning och hålla den tillgänglig under minst 10 år efter att de senast tillverkade, importerade, levererade eller använde ämnet eller beredningen

14 Kontakt Malin Urby Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel:


Ladda ner ppt "Kemikalietillsyn med inriktning på säkerhetsdatablad och egenkontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser