Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1-7 lärare SV/SO i åk 3 It-inspiratör 1 dag/v Mamma och fru

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1-7 lärare SV/SO i åk 3 It-inspiratör 1 dag/v Mamma och fru"— Presentationens avskrift:

1 Ett digitalt smörgåsbord, för låg-och mellanstadiet! Av Ulrika Eriksson
1-7 lärare SV/SO i åk 3 It-inspiratör 1 dag/v Mamma och fru Skidtränare för barn

2 Varför ska vi använda IKT/digitala verktyg/lärresurser i skolan?
2. Övergripande mål och riktlinjer Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola * kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Varför ska vi använda IKT/digitala verktyg/lärresurser i skolan? grund i Arne Tragetons forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning. Hans utgångspunkter är att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att ägna sig åt att forma bokstäver i förskoleklassen och åk 1. Istället bör man låta eleverna använda datorer för att skriva i förskoleklassen och åk 1. Om man väntar med att bokstavsträna för hand till åk 2 sparar man mycket tid som man istället kan ägna åt språkutveckling och naturliga samtal kring texters innehåll och uppbyggnad. de som väntar med att skriva bokstäver för hand till åk 2 får dessutom en bättre handstil!

3 Tagul Bambuser Facebook Skype Wordle Google Earth Voki CorkbordMe Storybird Twitter Puzzelmaker Blogg Screencast-O-matic

4 Skype

5 Wordle och Tagul

6 Google Earth Google Earth
”Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven ”

7 Voki Ulrika Broccolikriget 1 Broccolikriget 2

8 Corkbord Me Corkbord Me

9 Screen-O-matic Puzzelmaker Storybird Bambuser

10 Att blogga Viktigt att tänka på:
Alltid fråga vårdnadshavare och elever om godkännande! Fundera kring vad bloggen fyller för pedagogisk funktion. Välja en bloggverktyg som verkar passa dig och dina behov. Ständigt diskutera upphovsrätt, kritisk granska och källa.

11 Min tanke med vår blogg: Att eleverna får skriva till verkliga mottagare Lättare att diskutera kring upphovsrätt, att kritiskt granska och källor när det är “verkligt”. Bloggen fungerar som “återkopplare”, upprepning som ger ännu ett inlärningstillfälle. För föräldrar och andra intresserade, dela med sig....

12 Ipads i förskola och skola
Facebook Pedagog Jämtland The Big five Ipads i förskola och skola Flippa klassrummet Twitter 140 tecken @ulliser #skolchatt

13


Ladda ner ppt "1-7 lärare SV/SO i åk 3 It-inspiratör 1 dag/v Mamma och fru"

Liknande presentationer


Google-annonser