Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GJ 2007-03-131 It i organisationer Gudrun Jeppesen DSV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GJ 2007-03-131 It i organisationer Gudrun Jeppesen DSV."— Presentationens avskrift:

1 GJ 2007-03-131 It i organisationer Gudrun Jeppesen DSV

2 GJ 2007-03-132 Kursöversikt Kursmål Examination innehåll Styr måluppfyllelse påverkar Begrepp: - modeller - System - Ramverk Organisationer: -arbetsuppgifter/aktiviteter/processer -Informationsbehov, databaser -Data, personuppgifter -Arkitekturer för hård – och mjukvara -Säkerhet -Systemutveckling mm Laborationer Seminarier Tentamen Undervisning: -Föreläsningar -Lektioner -Laborationer -Seminarier Stödja inlärningen

3 GJ 2007-03-133 Kursinformation Kursmål Kursinnehåll Examination Medverkande Exempel tentamen

4 GJ 2007-03-134 Anvisningarna Virtella lärmiljön –http://vle.dsv.su.se/course/view.php?id=23http://vle.dsv.su.se/course/view.php?id=23 FC –ITO

5 GJ 2007-03-135 Lärarna I anvisningarna nämns de som du i första hand kan kontakta Inspelningarna kan ha gjorts av lärare som inte arbetar kvar vid institutionen vilket gör att ev frågor måste ställas till övriga lärare

6 GJ 2007-03-136 Tentamen Ordinarie salstentamen; U, G, VG Deltentamen; U, G –Anmälning –Krav för att fortsätta är att tidigare deltentor är godkända –Slumpmässigt fördelade frågor –Tentamens datum publiceras i FC om några anmäler sig I FC –Frågorna besvaras och lämnas in under en veckoslut (beräknad tidsåtgång 1- 2 timmar) Om du även skriver salstentamen bestämmer den ditt tentamensbetyg

7 GJ 2007-03-137 Modelleringsseminariet, alternativ Om du föredrar att göra det i sal anmäl dig I Daisy till modelleringsseminariet. Datum kommer att framgå i samband med anmälningen Krävs minst ca 30 studenter deltar för att det skall gå att genomföra ett värdefullt seminarium I sal Anmäl dig inte om du inte tänker gå

8 GJ 2007-03-138 Gruppanmälningar i Daisy Laborationsgrupp –En eller två studenter per grupp Teoretiska inlämningsuppgiften –Helst 2 – 6 studenter/grupp (stor fördel att utföra uppgiften i grupp –Tillåtet att göra den ensam ( något större arbetsinsats än i grupp)

9 GJ 2007-03-139 ITO ??? Delkurs fr.o.m denna omgång Kurs/moment t.o.m denna omgång –Detta begrepp nämns i de inspelade föreläsningarna


Ladda ner ppt "GJ 2007-03-131 It i organisationer Gudrun Jeppesen DSV."

Liknande presentationer


Google-annonser