Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningens ledamöter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningens ledamöter"— Presentationens avskrift:

0 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord för Kiruna Gällivare Pajala och Jokkmokk
Välkommen till denna träff med Hälso- och sjukvårdsberedning Nord. Inled gärna med att berätta: * Vilka ni är * Hur träffen är upplagd * Hur länge detta beräknas ta * Praktiskt: Toaletter, fika…

1 Beredningens ledamöter
Birgitta Gidblom (s) Ordförande Gällivare Ulf Kero (s) Tärendö Gabriella Andersson (s) Kiruna Monica Sundström (v) Murjek Börje Frisk (mp) Malmberget Margareta Henricsson (ns) Malmberget Anita Weinz (ns) Kangos Beredning Nord har sitt geografiska verksamhetsområde i dessa kommuner: Kiruna Gällivare Pajala Jokkmokk Bild saknas Eva Alriksson (m) Malmberget Björn Lundquist (ns) Kiruna Anne Kotavuopio Jatko (fp) Karesuando Marina Eriksson (s) Porjus Monica Nordvall Hedström (m) Gällivare

2 Beredningens uppdrag Öka fullmäktiges kunskap om medborgarnas behov
Öka kontakten och förståelsen mellan medborgare och förtroendevalda 2008 års uppdrag: Barn och ungdomars hälsa med avgränsningen 0-6 år Ur regelverket: Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: · Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. · Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. · Lämna rapporter om genomförd verksamhet. · I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Beredningarna ska även lämna förslag till uppdrag för nästkommande år. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner.

3 Beredningen rapporterar om medborgarnas behov
Medborgarnas synpunkter Landstings- fullmäktige Beredningen analyserar och skriver en rapport December 2008 Beredningens olika arbetsmoment: Kunskapsuppbyggnad Planering Dialog Analys Rapport Återkoppling Beredningen föreslår även nästa års uppdrag. Beslut i landstingsfullmäktige. Vad händer sedan? Landstingstyrelsen skriver ett svar på beredningens rapport. Där föreslås åtgärder med anledning av det som framkommit i rapporten. Förslagen debatteras i fullmäktige som sedan tar beslut. Beredningens rapport påverkar även innehållet i landstingsplanen. Fakta m.m.

4 Barndomen - en viktig period
Under barndomen har många faktorer grund- läggande betydelse för hälsan i vuxen ålder De levnadsvanor som barn växer upp med gör sig ofta märkbara i tonåren eller i det vuxna livet Beredningarna har valt att avgränsa årets uppdrag till ”0-6 år”. Det känns viktigt att börja med de minsta barnen. Beredningarna kan tänka sig att jobba vidare med en äldre avgränsning nästa verksamhetsår.

5 Fakta om hälsa för barn 0-6 år
Ungefär en femtedel av 4-åringarna är överviktiga Nio av tio 4-åringar och ungefär tre av fyra 6-åringar i Norrbotten är kariesfria Ungefär en fjärdedel av 4-åringarna är allergiker Över hälften av barn under 6 år som vårdas på sjukhus för skador är inlagda på grund av fallolyckor Vill ni veta mer? Folkhälsan har samlat mycket material om barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor på en speciell hemsida! Surfa till landstingets hemsida Klicka på Folkhälsa i vänsterspalten Länken till sidan finns i högerspalten (sidan heter ”Barns hälsa och levnadsvanor”) Andra bra hemsidor Barnombudsmannen: (speciellt utredningen ”Klara, färdiga, gå!”) Statistiska centralbyrån: Statens folkhälsoinstitut:

6 Fakta om barn och föräldrar
I Norrbotten bor 73% av all barn upp till 17 år med båda sina biologiska föräldrar. 21% bor med en ensam förälder. Resten av barnen har andra familjeförhållanden. ** I Norrbotten bor nästan vart tionde barn i åldern 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll. I Sverige ligger siffran på 12,4% * 8,4% av kvinnorna i graviditetsvecka 8-12 röker * Lite mer fakta ifall man vill berätta (samtliga fakta gäller Norrbotten): 2006 separerade 3,17% av föräldrarna till barn 0-17 år. Alltså såväl gifta par som sambos. Vad är ”Ekonomiskt utsatta hushåll”? Ekonomisk utsatthet är beräknad som andelen barn som tillhör familjer med en disponibel inkomst under 60 procent av den disponibla medianinkomsten i landet. 2005 rökte 8,4% av kvinnorna i graviditetsvecka rökte 32,1% av kvinnorna i graviditetsvecka 8-12. 2005 rökte ca 6% av mammorna till barn i åldern 0-4 veckor. 2005 rökte ca 8% av papporna till barn i åldern 0-4 veckor. 2006 anmäldes 32 misshandelsbrott mot barn 0-6 år i Norrbotten. * **2006

7 Beredningen vill veta…
Vad får ditt barn att må bra? Vad är en bra start i livet? Vad är trygghet för ditt barn? Vad behöver ditt barn mest? Använd dessa frågor som en inledning för att få igång en dialog…

8 Tack för din medverkan! Hälso- och sjukvårdsberedning Nord
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord tackar för din medverkan! Vill du komma i kontakt med beredningen eller följa dess arbete finns alltid hemsidan Lämna visitkort? Hälso- och sjukvårdsberedning Nord


Ladda ner ppt "Beredningens ledamöter"

Liknande presentationer


Google-annonser