Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiktermin på masterprogrammet i offentlig förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiktermin på masterprogrammet i offentlig förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Praktiktermin på masterprogrammet i offentlig förvaltning

2 Sagt av tidigare praktikanter om kursen…
”Den viktigaste lärdomen jag bär med mig från min praktiktid är att jag fått självförtroende i min professionella yrkesroll då jag har fått möjlighet att prova mina teoretiska kunskaper i praktiken. Det har varit skönt att se att min utbildning går att luta sig mot i det praktiska arbetet eftersom jag under min studietid ofta tyckt det varit svårt att formulera vad det är jag ’kan’. När jag upptäckt att mina kunskaper bidrar i arbetet har jag lärt mig att lita mer på mig själv och mina kunskaper, och det har gjort att jag är nöjd med det arbete jag gjort.” ”Inte minst har praktiken inneburit ett minskat glapp mellan teori och praktik och ett i mitt fall ökat självförtroende gällande både de kunskaper jag förvärvat i och med min utbildning, men även vad gäller möjligheterna att efter avlagd examen kunna få arbete inom mitt utbildningsområde.” ”Det är viktigt att komma ihåg att praktiktiden är till för din skull och att du ska få ut maximalt av denna termin. Som så många framhåller beror en stor del av din praktiktid på dig själv, att du tar initiativ och visar att du är beredd att ta ansvar.”

3 Varför ska jag göra praktik?
Vem får göra praktik? Förkunskapskrav - kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen, samt minst 45 högskolepoäng på masterprogrammet i offentlig förvaltning. Varför ska jag göra praktik? Kursmål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: identifiera sin potentiella arbetsmarknad, samt utveckla strategier för att etablera professionella relationer, nätverk och nyckelpersoner inom densamma; kommunicera sin kompetens genom att presentera den i form av CV, personligt brev, kontakt med potentiella praktikplatser samt vid anställningsintervjuer definiera praktikplatsens målsättning samt redogöra för dess arbetssätt och uppdrag; tillämpa de teoretiska och metodiska kunskaper som inhämtats under utbildningen i en större självständig uppgift som är kopplad till de konkreta arbetsuppgifter som utförs på praktikplatsen.

4 Hur söker jag min praktikplats?
Anmäl ert intresse för att göra praktik (Lämna in blankett till praktiksamordnare) Fundera över var du vill vara (I vilken verksamhet ser du dig själv när utbildningen är klar? Drömjobb?) Hitta din praktikplats (Kontakta själv, inkomna praktikannonser på GUL, praktikrapporter på GUL) Skriv ett CV och ett personligt brev Kontakta arbetsplatser och skicka in din ansökan Meddela praktiksamordnare när praktikplats är bekräftad samt kontaktuppgifter till handledare Praktiksamordnare skickar ut placeringsbesked och information till handledaren på praktikplatsen

5 Var kan jag göra min praktik?
Lokala myndigheter - Stadsdelar och Kommuner Regionala myndigheter Länsstyrelser (ex. Västra Götaland) Kommunalförbund (ex. GR) Statliga myndigheter Statskontoret Sida Svenska institutet UD - Utrikesdepartementet Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Migrationsverket Riksrevisionen Intresseorganisationer Fackförbund SKL – Sveriges Kommuner och Landsting West Sweden Privata företag Ernst & Young PWC (Komrev) Ramböll Management Consulting Volvo Car Corporation Internationellt Ambassader Konsulat Handelskammare FN EU Ideella organisationer ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) Röda korset

6 CV Personuppgifter Arbetslivserfarenhet Utbildningar Kurser
Övriga meriter Språk Intressen, familj, fritid Personliga egenskaper Referenser Övrig information: resor, datorvana, utmärkelser och föreningsliv Nämn gärna vad du vill och har för ambitioner med praktikplatsen som du söker

7 Personligt brev Kontakta Karriärcentrum för tips och råd!
Vilka egenskaper/meriter har jag som gör mig lämpad för praktikplatsen? Vem är jag och varför vill jag ha den här praktikplatsen? Varför vill jag praktisera just hos er? Varför ska ni anta just mig till praktikplatsen? Kontakta Karriärcentrum för tips och råd!

8 Allmän information om praktikterminen
Omfattar 20 veckor (VT v.4-23, HT v.35-2) 5 lediga arbetsdagar under perioden Praktikanten följer den övriga personalens arbetstider Vid sjukdom anmäls det till handledare/praktikplats. Om antalet sjukdagar överstiger mer än 10 dagar ska detta anmälas till Förvaltningshögskolan Studiemedel utgår på samma grunder som under övriga terminer Studentförsäkring gäller på samma grunder som under övriga terminer Kammarkollegiets Student-Ut försäkring gäller vid utlandspraktik (Skyddet gäller dygnet runt)

9 Examination av praktiktermin
Deltagande seminarium I (ca 1 månad efter praktikens början) Deltagande seminarium II (Slutseminarium) Inlämningsuppgifter: Praktikplan Praktikuppgift Praktikrapport Praktikantens värdering av praktikperioden Handledarens värdering av praktikperioden Vid betygsättning används en tvågradig skala (Godkänd och Underkänd)

10 Kontaktuppgifter Louise Skoog Praktiksamordnare Telefon: E-post: Rum C323 Kontakta oss om ni vill boka tid för samtal om praktikterminen! Julia Carlsson Praktiksamordnare Telefon E-post Rum B 325b


Ladda ner ppt "Praktiktermin på masterprogrammet i offentlig förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser