Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures."— Presentationens avskrift:

1 (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet"

2 Välkomna – Marhaba bikoum

3 Nabil Al Fakir

4 Madeleine Eriksson 4

5 Kontraster

6 Förändring ?

7 Yttrandefrihet Regler

8 Öppen atmosfär & dialog

9

10 09:45

11 Kapitelindelning 1 Kultur och Tvärkulturell kompetens
2 Kulturella Dimensioner 3 Den syriska Kulturen 4 Integrationsresan

12 Kultur & Tvärkulturell kompetens
- Definition kultur - Tvärkulturell Kompetens

13 Definition kultur 13

14 Software of the mind (Hofstede)
Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden 14 14 14 14

15 Programmeringen börjar:
Familjen, Grannarna, Skolan, Ungdomsgrupper, Arbets-platsen, Samhället... 15 15 15 15

16 KULTURER VARIERAR: Land Region Religion Generation Företag Yrke
Bostadsområden 16 16 16 16

17 The Cultural Iceberg Värderingar Beteende Uppfattning
10 % Lätt att se Vad jag gör Beteende Uppfattning Vad jag tänker Attityder & Normer Vad jag känner Värderingar 17 17

18 När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer.
Tar tid. 18 18 18 18

19 Tvärkulturell Kompetens
19

20 En kontinuerlig process som ger oss förståelse:
1) vår egen och andras kulturella bakgrund 2) varför andra personer handlar som de gör 20

21 Lärandeprocess 7 steg Introduktion Lär dig mer Testa Feedback
Reflektion & justering Genomförande

22 Steg 1 Rädsla

23 och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts
Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen 23

24 Vår rädsla för det okända
24

25 Byt rädslan för det okända mot nyfikenhet

26 Steg 2 Mentalisering

27 Att förstå sig själv är att förstå andra
27 27 27

28

29 TRADITIONELLA VÄRDERINGAR: SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR:
religionen är viktig, starka familjeband, accepterar makt, emot abort, skilsmässa, dödshjälp och självmord. SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR: Tvärtom traditionella värderingar ÖVERLEVNADS VÄRDERINGAR: Fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet. Låg tolerans och förtroendenivå. INDIVIDUELLA VÄRDERINGAR: Prioriterar miljö frågor, växande tolerans för invandrare, homosexuella, och andra jämställhetsfrågor. Efterfrågar större del i beslutstagande och politiska frågor

30 Individuella värderingar
Sekulära/Rationell Traditionella värderingar Överlevnadsvärderingar Individuella värderingar

31 Steg 3 Karaktär

32 Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur
32 32 32 32

33 Personlighets faktorer
Intresse i andra Utåtriktad Medvetenhet Självkännedom Anpassningsförmåga Social kompetens Respektfull Empati och förståelse Motivation Flexibilitet 8/3/2011 11:45

34 Steg 4 Perspektiv

35 ljlkjlkjölhkhkj Var är Sverige ? 35 35 35

36 ljlkjlkjölhkhkj 36 36 36

37 ljlkjlkjölhkhkj 37 37 37

38 ljlkjlkjölhkhkj 38 38 38

39

40 Varför ska norr alltid vara uppåt ?

41

42 Steg 5 Etik

43 Din eller min kultur?

44 Finns inte Bara olika 44

45 Steg 6 Kunskap

46 Kunskaps inhämtning

47 Steg 7 Kommunikation

48 KOMMUNIKATION normer/värderingar ENDAST 7 %

49 Hög & Låg kontext kulturer

50 Låg Hög Få ord som väljs med omsorg Exakt, tydligt och rakt budskap
Säger det man menar Mål = skicka meddelanden, utbyta information, fakta och åsikter Skrivet & talat ord är viktigast Icke verbala aspekter är mindre viktiga - Svårt läsa kroppsspråk Står längre ifrån varandra Nyanserade, indirekta och subtila ord Se bakom orden - lyssna,tolka Kontextuella ledtrådar Mål = bygga långa relationer med starka band som gör att man förstår varandra Icke verbalt är viktigt - Kroppsspråket, situationen, relationen, sammanhang Space - står nära varandra 10:05

51 3 av 5 Kulturella Dimensioner
- Makt - Individualism - Osäkerhetsundvikande

52 Maktdistans Osäkerhets-undvikande Tidsperspektiv Individualism Maskulint

53 Maktdistans

54 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index
Country PDI IDV UAI Arab världen Sverige 54

55 PDI 0 (31) 100 (80) - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika
0 (31) 100 (80) - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Ålder - Litar på varandra - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad/lögnen - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisation/diktatur - Manuellt arbete lägre status - Hög korruptionsnivå/myndighetskontakt - Makt = kontakter, familj & tradition - Ålder = respekt - Känner sig osäkra på varandra

56 Individualism

57 Induvidualistiskt vs Kollektivt samhälle
Staten är ditt ryggstöd Mina tillgångar är mina Vänskap är viktigt Inga kriterier för framtida make(a) Extroverta individer Högre mänskliga rättigheter Förväntas ha egen åsikt Familjen är ditt ryggstöd Jag delar med min familj Vänskap kan undvaras En brud ska vara ung och maken rik Introverta individer Lägre mänskliga rättigheter Åsikter är bestämda av gruppen

58 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index
Country PDI IDV UAI Arabvärlden Sverige 58

59 Osäkerhets-undvikande

60 Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans
Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kreativitet & innovationer Oro för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kreativitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna

61 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index
Country PDI IDV UAI Arabvärlden Sverige 61

62 https://www.youtube.com/watch?v=S5wDVA9gDxg 10:45

63 Den syriska Kulturen Stad vs landsbygd Kvinnans roll i Syrien
Myndighetskontakt

64 Stad vs landsbygd Klädsel Ekonomisk situation Utbildningsnivå
Religiösa & kulturella minoriteter

65 Kvinnans roll Syrien Familjen - makten - val av make - barnuppfostran
- arbetsfördelning Samhället - arbete - inflytande - makt Utbildning

66 Myndighetskontakt Pengar & korruption Relationer
Papper & stämplar före dator Tar tid - maniana Förtroende för myndigheter

67 Integrationsresan - U-kurvan - Nabils möte med den svenska kulturen

68 U-kurvan

69 Isolering, ångest, depression, förvirring
Lättupprörd, okontrollerade känsloutbrott Ensam och anonym Missförstådd av alla Bristande koncentrationsförmåga Negativa attityder mot svenskar Negativa vanor ökar Familjegräl – Barnen i obalans Extremism Anpassning & integration 69

70 Att lyckas förändra något
Motivationen och viljan till förändring minskar över tid om vi inte upplever någon vinst, vi sörjer det vi förlorar.

71 Integrationsresan

72 Hur Nabil upplevde den svenska kulturen
Arbetsliv – privatliv Saklighet – känslor Teori – praktik – (validering) Stark känsla för jämlikhet Borde, måste, skulle

73 Hur Nabil upplevde den svenska kulturen
Lagom Experttänkande Slippa trängas Vaktar sina ord – överväger Svårt med medmänskliga relationer Klara sig själv Göra rätt för sig Arbetet kommer först

74 xenaconsulting.se 74 74 74

75 Ha en bra dag! https://www.youtube.com/watch?v=0P_f1Amv70g
75 https://www.youtube.com/watch?v=0NOmReb5iCI 75 75


Ladda ner ppt "Http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures."

Liknande presentationer


Google-annonser