Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inför den skolförlagda utbildningen. ”Den nya gymnasieskolan i ljuset av en reform”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inför den skolförlagda utbildningen. ”Den nya gymnasieskolan i ljuset av en reform”"— Presentationens avskrift:

1 1 Inför den skolförlagda utbildningen. ”Den nya gymnasieskolan i ljuset av en reform”

2 2 Syftet med reformeringen var att: ge skolan en ”möjlighet till önskad utveckling” med hjälp av lokalt läroplansarbete. gå mot en ”målstyrd skola” i samarbete med arbetslivet. –ge skolan en ”lokal frihet” genom att släppa på många regler som tidigare styrt skolan.

3 3 Reformen innebar i huvudsak att: decentralisera ansvaret för skolans verksamhet till kommunerna. genom en ökad flexibilitet i skolans organisation, öka utbildningens kvalitet.

4 4 Skolorna gavs därmed möjlighet att själva utforma mål och utvärdera resultat (mäta) kvaliteten på utbildningen.

5 5 Det har senare visat sig att skolorna haft svårt att ”stå tillbaka och betrakta resultatet av sin egen verksamhet”. Gymnasieskolorna har i stället lagt ned mycket kraft på att administrera de många studieinriktningarna och strukturera kurser.

6 6 Eleverna har fått ökad möjlighet att påverka sin utbildning men oftare varit tvungna att flytta till en ort där önskat program funnits.

7 7 ”Skolan styrning” Skolan verksamhet är reglerad i ett antal styrdokument: –Skollagen –Läroplaner Lpf 94 för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan) Lpo 94 för de obligatoriska skolformerna

8 8 Programmål för: Gymnasiet Komvux –Timplaner –Kommentarer och Referensmaterial Kursplaner –Lokala arbetsplaner Skolplaner

9 9 ”Lärarens yrkesetik och sekretess” En lärare måste genom introspektion klargöra för sig själv: Vilka är mina grundläggande värden?

10 10 Överensstämmer de med samhällets grundläggande värden? Vem är jag? Vad står jag för? Vad har jag för människosyn? Vad tycker jag om mobbing? Vad tycker jag om invandrare? Vad är min inställning till homosexualitet? Vad är kunskap? Vad menas med intelligens? Vad kan jag tala med andra människor om och vad måste hållas hemligt?

11 11 När jag ”spaltar upp” ämnet ”mitt etiska förhållningssätt” finner jag att ”hela min personlighet klädes av in på bara kroppen”. Hela min uppfostran, mina föräldrars inställning till ovanstående frågor och många fler belyses. Invävt i detta är också alla de erfarenheter jag inhämtat tidigare i livet. När jag upplevt hur någon blivit ledsen, när jag sett hur någon blivit nedtryckt, knäckt eller misshandlad.

12 12 Jag tycker att en lärare måste ”föregå som ett gott exempel” inför sina elever, sin familj och hela samhället. En lärares uppgift är ju att ”forma och påverka” elever till att bli ”vuxna och ansvars kännande individer” som tillsammans formar hela samhället och dess värderingar. Därför ligger det ett mycket stort ansvar på just läraren att uppträda så att det blir lätt att använda lärarens sätt att agera, uppträda och uttala sig, som normgivande.

13 13 Det finns sekretessregler inte bara inom sjukvården. Lärarnas sekretessregler är något lättade i förhållande till de inom sjukvården, med möjlighet för läraren att själv sätta gränser för vad som får berättas och inte berättas. Detta ställer extra stora krav på lärarens förmåga att upprätthålla en god etisk hållning vid samtal med föräldrar, kollegor och elever.

14 14 Särskilt uppmärksam bör läraren vara i pressade situationer och under stark emotionell påverkan. Detta är ämnet som starkast lockar fram frågan: ”Klarar jag av att bli lärare?”

15 15 Texter & Litteratur Bonerfält, Lovisa, En Lärares moral och etik, Utbildning som offentligt samtal, texter skrivna av studenter på lärarutbildningen hösten 1997, Pedagogiska institutionen, Högskolan i Örebro, s.10- 11. (I kompendiet Lärarskap 1) Skolverkets rapport nr 187, Reformeringen av gymnasieskolan, en sammanfattande analys, 97 s. (Från liber). Skolverkets Nyhetsbrev 2000:11, Reformeringen av gymnasieskolan-Vad hände?. Se www.skolverket.se


Ladda ner ppt "1 Inför den skolförlagda utbildningen. ”Den nya gymnasieskolan i ljuset av en reform”"

Liknande presentationer


Google-annonser