Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rörelse och konstruktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rörelse och konstruktion"— Presentationens avskrift:

1 Rörelse och konstruktion
ntaskolutveckling.se Mattias Pettersson, Husensjö skola

2 Syfte • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Mattias Pettersson, Husensjö skola

3 Temat Låda Temapärm Temabok Hemsida http://www.ntaskolutveckling.se
Mattias Pettersson, Husensjö skola

4 IBSE

5 Introduktion/förberedelse
Sortera material (arbetsblad 1:3, 1:4) Grupper (2-3 elever) Diskussion om ordet fordon. Mattias Pettersson, Husensjö skola

6 Uppdrag 1(konstruera ett fordon)
Bekanta sig med materialet Spara fordonet? Sammanfatta diskutera (bedömning) Spara ritandet. Mattias Pettersson, Husensjö skola

7 Uppdrag 2 (Rita så att andra kan bygga)
Ev visa en riktig ritning (uppdrag 3), elevexempel. Snabbare variant. (bygg med färre antal bitar) Gör en ritning. (olika perspektiv) Byt med kamrat Bedömning Mattias Pettersson, Husensjö skola

8 Uppdrag 3 (Bygga efter ritning)
Ritning (E3:2) (Färglägga) Bygga Jämföra grupperna emellan Mattias Pettersson, Husensjö skola

9 Uppdrag 4-5 (Identifiera krafter, Hur påverkar last?)
Nytt material Matematik (tabeller, median, medelvärde) Tabeller, analysera data Newtons lagar (Newton´s laws, iPad) Mattias Pettersson, Husensjö skola

10 Uppdrag 6 (Konsturera efter givna krav)
Egna eller bokens. Bedömning (behov-planera-bygga-testa-ändra-testa igen) Filma, spela in ljud - Bygget samt sammanfatta och diskutera Mattias Pettersson, Husensjö skola

11 Uppdrag 7-8 (Lagra energi i gummisnoddar, Hur bra är motorn?)
Visa/Undersöka hur man kan använda gummisnoddar för att få fordonet att röra sig framåt eller bakåt. Uppgift. Förutsägelse - utförande. Anteckna i tabell. Jämföra resultat Analysera data Mattias Pettersson, Husensjö skola

12 Uppdrag 9 (Bättre användning av lagrad energi)
Tillsammans i gruppen. Svårt med begrepp. Testa Mattias Pettersson, Husensjö skola

13 Uppdrag 10 (Fordonets storlek)
Spara till slutet Mattias Pettersson, Husensjö skola

14 Uppdrag 11 (Propellerdrivet fordon)
Luft - både friktion och drivkraft Diskussion Mattias Pettersson, Husensjö skola

15 Uppdrag 12 (Utveckla propellerfordonet)
Ändra en storhet åt gången Förutsägelser Mattias Pettersson, Husensjö skola

16 Uppdrag 13 (Konstruera för att gå)
Om tid finns Fotografera/Dokumentera Kostnadsblad. (alla uppdrag) Mattias Pettersson, Husensjö skola

17 Uppdrag 14 (Från idé till färdigt fordon)
Slutuppdrag Redovisa för hela klassen, film, foto, muntlig redovisning Alla moment: planera-dokumentera (ritning)- utförande-beräkningar-ändringar-tester Olika utmaningar eller egna. Mattias Pettersson, Husensjö skola

18 Avslutning Litteratur (Flik 17)
LPP (https://skolbanken.unikum.net/skolbanken/planering/ ) App (iPad) ”Newton´s laws” Skolverket ”DiNO” Facebook (https://www.facebook.com/NTAskolutveckling?fref=ts) Mattias Pettersson, Husensjö skola


Ladda ner ppt "Rörelse och konstruktion"

Liknande presentationer


Google-annonser