Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A TT FÖRHINDRA UTSLAGNING BLAND UNGDOMAR Hotell Vallonia Vasa 3.5.2012 Göte Winé Mail: Mobil: 0405169639.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A TT FÖRHINDRA UTSLAGNING BLAND UNGDOMAR Hotell Vallonia Vasa 3.5.2012 Göte Winé Mail: Mobil: 0405169639."— Presentationens avskrift:

1 A TT FÖRHINDRA UTSLAGNING BLAND UNGDOMAR Hotell Vallonia Vasa 3.5.2012 Göte Winé Mail: gote@aland.net Mobil: 0405169639

2 J AG Fältare mars 1993 Lagtinget oktober 2003 Ungdomslots augusti 2008 Katapult  Ung resurs februari 2011 Lagtinget oktober 2011

3 U NG RESURS Ung resurs syfte är att förebygga marginalisering och utanförskap i samhället. Föreningen arbetar främst för ungdomar i åldern 15 – 25 år. Med andra ord vår huvuduppgift är att få ungdomar utan sysselssättning att skapa möjligheter och förutsättningar för unga att komma i sysselsättning.

4 A TT FÖRHINDRA UTSLAGNING BLAND UNGDOMAR Ungdomar som inte kommer in i andra stadiet. Ungdomar som inte klarar av att fullfölja sina utbildningar i andra stadiet. Unga som inte får jobb efter slutförd utbildning i andra stadiet.

5 M ARGINALISERING KOSTAR En marginaliserad ung kostar 1 milj euro i livsloppet 37500 euro per år. Enligt forskare Pekka Myrskylä finns det 51 000 unga marginalierade i Finland, varav 32 500 stycken är redan bland de drunknade ( uppgifter från HBL ).

6 F LER UNGA SOM MÅR DÅLIGT I SKOLAN IDAG Antalet unga i specialundervisningen ha ökat markant sedan medlet av 90-talet (Statistikcentralen) De ungas mentala problem ökar kraftigt som orsak till sjukdagar och pensionsbeslut. (Raitasalo- Maaniemi2008). – Uppskattningsvis 15-25% av ungdomarna har mentala problem (Kaltiala-Heino2007) – Mentala problem har stigit till den största orsak till sjukdagar och pensionsbeslut (Raitasalo-Maaniemi 2007, 2008) Alltså fler unga som mår dåligt men vad har hänt sen dess ?

7 P Å Å LAND Mer individuella insatser – inom barnomsorgen – Grundskola Men inte i andra stadiet 

8 G RUNDSKOLAN Åk 1-6 skolassistenter Årskurs 7 anpassad läroplan – Många i min årskull skulle också fått det. Men då visste man inte vad det ” felades” – Snabba på att ge anpassad läroplan men vad blir konsekvenserna ? – Av 494 som går ut årskurs 9 våren 2012 så är det 48 med anpassad läroplan. På 19 ( 31 ) platser. OBS ! På Åland kan man inte tas in i den allmänna antagningen om man sökt enligt anpassad läroplan.

9 A NDRA STADIET Eget ansvar Mer teoretisk

10 G ÖTES HÄLSNINGAR TILL SKOLAN Curla inte sönder dem i högstadiet och sen lämna dem i sticket i andra stadiet. Unga vill ha omsorg men växer av att fixa saker själva. Även om det är andra, tredje eller sjunde gången.

11 U NGA SOM HOPPAR AV SKOLAN Steget blir för stort. ansvaret Man har valt fel Klarar inte av studierna. Vad händer när de inte kommer längre. Annat fortast möjligt, inom en månad helst. Fått en siffra på 20 – 25 % som inte slutför sin yrkesutbildning.

12 R ESURS STYRNING Lägger vi in resurserna rätt ? - Till rätt unga - Rätt i tid - Rätt fokus

13 S TÖD OCH UPPMUNTRAN ÄR VIKTIGT Föräldrar eller annan vuxen ? Har förälder mer betydelse än annan vuxen ? Ungdomslots Skolvärd Coach m.m

14 V AD VILL UNGDOMARNA SJÄLVA Låt de unga vara med och bestämma. Lättare att acceptera beslut om de är delaktiga. Det kan fungera om...

15 S AMARBETE Multiproblem kräver multikompetens. Ett framgångsrikt arbete kräver alltså helhetssyn och långsiktighet och ett team med allsidig kompetens – samarbeta för ungdomens skull helsr med gemensamma mål.


Ladda ner ppt "A TT FÖRHINDRA UTSLAGNING BLAND UNGDOMAR Hotell Vallonia Vasa 3.5.2012 Göte Winé Mail: Mobil: 0405169639."

Liknande presentationer


Google-annonser