Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringens mål Alla tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt skall tillhandahållas elektroniskt E-tjänster får inte utestänga enskilda och företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringens mål Alla tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt skall tillhandahållas elektroniskt E-tjänster får inte utestänga enskilda och företag."— Presentationens avskrift:

1 Regeringens mål Alla tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt skall tillhandahållas elektroniskt E-tjänster får inte utestänga enskilda och företag Medborgare och företag ska kunna ge synpunkter till myndigheterna via elektroniska kanaler Säkra system för informationsutbyte och e-identifiering, i samverkan med näringslivet Konkreta exempel på samverkan stat - kommun

2 24-timmarswebben, WAI WCAG 1.0 skall tillämpas Sträva att följa WCAG 1.0 prio 2 och 3 Använd testverktyg för att utvärdera Tillämpa WAI’s vägledning om utvärdering Vid val av författarverktyg, sträva efter ATAG 1.0 Vid val av webbpresentationsprogram, sträva efter UAAG 1.0

3 24-timmarswebben, övrigt Design för alla – äldre, könsskillnader, kulturskillnader Språk – minoritet, EU-språk, vanligaste invandrarspråk Läsbarhet (för personer med lässvårigheter)

4 Diverse faktorer Växande intresse för tillgänglighet Självständiga myndigheter! Hinder för 24-timmarsutveckling: juridiska problem, avsaknad av gemensamma standarder, dagliga akuta problem EMU kan komma att ta stora resurser för myndigheterna


Ladda ner ppt "Regeringens mål Alla tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt skall tillhandahållas elektroniskt E-tjänster får inte utestänga enskilda och företag."

Liknande presentationer


Google-annonser